dyn002_original_408_500_jpeg_20344_c1ca53e824800b2f36a917b112f53fae

Remember me when I am gone away,
Gone far away into the silent land;
When you can no more hold me by the hand,
Nor I half turn to go yet turning stay.
Remember me when no more day by day
You tell me of our future that you plann’d:
Only remember me; you understand
It will be late to counsel then or pray.
Yet if you should forget me for a while
And afterwards remember, do not grieve:
For if the darkness and corruption leave
A vestige of the thoughts that once I had,
Better by far you should forget and smile
Than that you should remember and be sad

Christina Rosetti was een bijzondre Victoriaanse dichteres.
Ze is nooit gehuwd omdat er geen man was die aan haar hoge Anglicaanse kristelijke idealen kon voldoen.

Daarom vanuit het verre verleden haar vraag om herinnerd te worden.

Christina Rossetti werd geboren in Londen (1830). Zij was één van de vier kinderen van Italiaanse ouders. Haar vader was professor en dichter. Ook haar twee broers waren schrijvers en dichters. Dante Rossetti was daarenboven ook een befaamd schilder.

Zij was pas zeventien, toen zij haar eerste dichtbundel uitgaf in eigen beheer. Daarna liet zij zeven gedichten publiceren onder het pseudoniem Ellen Alleyne, in het pre-rafaëlitische blad ‘The Germ’ in 1850. Haar grote doorbraak kwam na de publicatie van ‘Goblin market’. De geliefkoosde thema’s van haar romantische gedichten waren liefde, natuur, nostalgie, dood en religie.

Zij was een fanatieke aanhangster van de Anglicaanse godsdienst en brak zelfs enkele verlovingen af wegens religieuze redenen. Alhoewel zij een mooie vrouw was bleef zij ongetrouwd.

Christina Rossetti was de laatste jaren van haar leven invalide geworden en stierf aan kanker in december 1894.

Ik neem deze lange aanloop als verbinding met onze vorige stappen op weg naar een mogelijk burgerschap voor Corydon, omdat er verschillende aspecten in aanwezig zijn die ons thema duiden en kunnen verbreden.

De zwaarmoedigheid is niet eigen aan de geïnverteerden zoals blijkt, tenzij, en dat wordt meermaals gesuggereerd, Christina om andere dan religieuze redenen niet gehuwd is .
Het is niet zo belangrijk, maar de stilte rondom het onderwerp, maakt het niet onwaarschijnlijk.

Deze regels van haar hand zijn suggesties die onze stelling kunnen onderbouwen:

dyn002_original_280_566_jpeg_20344_3e04d068726b0579e227442926990c55

From Goblin Market, lines 183-197 “Laura and Lizzie Asleep”

Golden head by golden head,
Like two pigeons in one nest
Folded in each other’s wings,
They lay down their curtained bed:
Like two blossoms on one stem
Like two flakes of new-fall’n snow,
Like two wands of ivory
Tipped with gold for awful kings.
Moon and stars gazed in at them,
Wind sang to them lullaby,
Lumbering owls forbore to fly,Not a bat flapped to and fro
Round their nest:
Cheek to cheek and breast to breast
Locked together in one nest.

Het is verder totaal onbelangrijk of ze nu om welke redenen dan ook zich vooral via haar poëzie kon uiten, maar ik wilde vandaag toch eens even wijzen op de citoyennes Corydonna.

dyn002_original_403_550_jpeg_20344_0d959abe68287090e314f849dbe21f80

Wellicht hadden zij het enigzins makkelijker om hun liefde via vriendschap te vertalen, maar hun bestaan of hun uitingen in die richting mochten toch even geaffirmeerd worden.

Anderzijds, of het nu om christelijke of om seksuele voorkeuren gaat, de afwezigheid is een diepe bron en het verlangen is er niet minder mooi om.

Amor kent geen classificaties.
Hij wordt tenslotte als een jongen voorgesteld.

Wispelturiger kan wel niet.

Morgen reizen we verder naar Corydon.