richtlijn

Deze wegwijzer zal naarmate de tijd verstrijkt een gelinkt overzicht bieden op de meer dan 2000 bijdrages die in de loop van 2004-heden dit blog zijn gaan bevolken. We bieden je alvast  2004-2005-2006-2007-2008-2009 helemaal volledig gelinkt. Volgende jaren volgen.

Helemaal onderaan vind je ook al een overzicht met direkte linken van de voorbije jaren 2018, 2019, 2020 en 2021. Hoe kun je opzoekingen doen?

-Ga naar een gelinkte titel (gewoon aanklikken) en begin daar je lectuur. Je kunt dan verder gaan of elke andere gekozen titel aanklikken. Met verloop van tijd proberen we alle titels te linken. Nu zijn alle titels tot en met 2009 (en het jaar 2018-2019 en 2020)  gelinkt, dus onmiddellijk bereikbaar.

-Je kunt met de archiefwijzer helemaal onderaan best naar een maand en jaartal gaan.
Dan begin je best onderaan die bijdrages om vervolgens op te klimmen als je het logische tijdsverloop wil volgen.

-Je kunt een woord, naam of begrip invullen bij het zoeksysteem op de bovenbalk.

e26da-3030565223

2004 (alles gelinkt)

Intro: een antiquair en een psychiater beginnen een correspondentie omtrent ‘onzichtbaar zijn’ Korte tot zeer korte fragmenten briefwisseling tussen beide heren.

juli 2004

vriendelijk verzoek: en daar een antwoord op
na de wandeling: op zoek naar onzichtbaarheid

-na de wandeling(3): bericht
het lot: een poging tot onzichtbaarheid
geen vuurwerk: een antiquair verduidelijkt zich.
een niet zo zeldzaam verschijnsel: een psychiater stelt vragen
kind op paard: gedachten bij een oude foto
het onzichtbare jongetje: een psychiater vult aan
een nachtgedachte als antwoord: in de tijd zijn
reïncarnatie: zichtbaarheid zonder zorgen
het duurt wel even: elkaar begrijpen vraagt tijd
eeuwig zichtbaar blijven: bij een oude gezinsfoto
geen vogel vliegt met een bord voor zijn kop: zichtbaarheid als verbonden blijven.
-het lot niet ontlopen, dus zichtbaar zijn: zichtbaarheid vraagt moed
mijn ogen bezitten geen enkele beeld: onthechting leert je beter zien
wie wil zweven moet sterke vleugels hebben: een vraag om stellingen beter te onderbouwen
de nieuwe schizofrenie: de antiquair dringt aan op analyse

augustus 2004

terug uit vakantie: een antwoord op de ‘nieuwe schizofrenie’
schijn en werkelijkheid: op zoek naar een nieuwe syntaxis

september 2004

-uit hetzelfde brein ontsproten: schoonheidservaringen, een chemisch proces?

oktober 2004

toch maar de draad terug opnemen: na een lange stilte op zoek naar de draad
-een suikerpotje uit 1900-1918 als antwoord: op zoek naar een sjamaan

november 2004

-het is wat het is en we zijn wat we zijn: de fanfares rond heldenmoed roepen vragen op.
-de bomen en het bos: onzichtbaar worden als boom in het bos.

87b0e-1095638128

januari 2005

Ben je inderdaad zo ver: hoe ver sta je met je zoektocht naar ‘onzichtbaarheid’?
-Een bericht van een spoorloze: teken van leven via Oscar Wilde en Luis Vidales.
-Een bezorgd bericht: onze gedachten blijven bewegen wat ook ons overkomt.
-Een paardenmolen in de regen: een gedicht van de patiënt. (met mooie foto)
-Trouwen of een opera schrijven: niet alleen rondjes draaien
-Een achtergebleven herfst: met de hulp van Montaigne
-Een mooi reis-inktpotje: met het 43ste sonnet van Shakespeare
-Onvindbaar: Ida Gerhardt met Forlorn
-Als in een spiegel: twee jongens met een fakkel en…Montaigne.
-Aap aan de ketting: de ketting waaraan we vasthangen.
-De diepte: een portret van Léon Benouville, drie kinderen.
-En het zal nacht zijn: vergeten en verloren kunstwerken
-Tussen droom en werkelijkheid: Jeune homme songeur, een portret van F.J. Navez
-Alles wordt zo dun en licht: portret van Léon Suys met tekst van J.W. Oerlemans
-Al bij de eerste stapjes: je op glad ijs begeven.
-Een scheve schaats?: met werk van Chardin
-Het onzichtbare uur: zelfportret van Chardin
-En wat je niet hoort: deemoed, een oud woord.
-Vadertje tijd: Pieter Cornelis Wonder, onzichtbaar worden?
-De verslinder verslonden: de verslindende tijd.
-De vleugels van de liefde: bij een beeld van Courbet
-Boom met kraaien: een schilderij en enkele woorden.
-Onder het klaprozen-veld: tijd)-vervalsers
-De onzichtbare boog: eros als schutter
-De heksen zijn gevaarlijk: wij zijn onze ergste vijand.

 februari 2005

Deze dag: 1 februari 2005
Jaloezie: de enige ondeugd

-De tijd aan den lijve: troost bij Chardin’s perziken
-De duistere middeleeuwen: astrolabium en dimensies
Kaars en bril: het uiltje als symbool
-De eeuw der verlichting: de rinoceros
-Het licht van de februari-dagen: stilte gewenst
-Als herder vermomd: Eros als medeherder
-Ook met boog: wat van cultuur overblijft
-the little love-god lying once asleep: Shakespeare sonnet 54
-Zo zeker als de bloemen wederkomen: PC Boutens, een vergeten gedicht
-In de nacht van: een gedicht uit de wanhoopscollectioneur
-Uni sono: het koor naar Hogharth
-Zelfportret met hond: prent van Hogharth
-En dan de lucht in: prent van Bartolozzi
Tot aan de sterren: gedicht (Engels) van Jozef Brodsky

-De beul: op zoek naar het monster
-Licht en donker: Georges de la Tour, de jonge Jezus in de werkplaats
-Een dodenmasker: Bernard Shaw
-Aangeschoten wild: de buit zijn
-Perspectief-vervalsing: Denis Maurice-Het ontstaan van een verhaal
-Journalistiek: Als veren plukken zij de levende woorden
-De schoonheid van het gelaat (en de gelatenheid): masker als schuilplaats
-Met het hoofd net boven het water: Berjon en Rorty
-Winter: een gedicht van Ted Van Lieshout
-De draak: Rorty, de heksenjachten
-Bloemen en schelpen: Balthasar van der Ast (1593-1656)
-Muziek en meetkunde: een poging tot verzoening
-Drama: Een heilige familie Pompeo Batoni
-De minotaurus: nieuwe manieren om het monster te doden
-Het offer: primitieve rituelen

maart 2005

Verzoening: pleiten voor barmhartigheid?

-Boeken van steen: de muziek van de stilte: Eduardo Chilida (1924-2002)
-Batoni, de mandoline, Corelli en Mrs Parker Bowles: leuke verbanden.
-Passietijd: bij een foto van Oscar va, Alphen
-Tot de levenden: de schooltijd ‘uitzitten’
-Lofzang van het zitten: een bedenking
-Kreupel: wij kreupelen
-De dodenklas: bij een schoolfoto uit 1900
-Bloemen voor een landschap: Ambrosius Bosschaert de Oudere
-Les visiteuses: bedenkingen bij assistentie-vormen
-Inkt in graantjes: toen een eureka waard
-L’ Amour taillant son arc: een verhaal bij beeldhouwer Bouchardon.
-L’ Amour taillant son arc(2): vervolg
-L’ Amour taillant son arc(3): vervolg
De zachtheid : tekening van Bouchardon
-Tevreden?: bij het doden van de draak.
-Al zijn de ruiten ingeslagen, de winkel blijft open: oproep
-Wat verborgen is: een vertaalde tekst
-Gekkenhuis: Hogarth’s gekkenhuis.
-Boekverbranding: vraag tot medewerking
-Vooruit dan maar: bij boekverbrandingen
-Tijdloos: jij
-Een roos is een roos: schoonheid enhet verraderlijke
-Afscheid: wees goed voor uw vijanden.
-Bericht van een psychiater aan Simon Silverstein: de zoon
-Een gedicht dat hij bewonderde: gedicht van Taja Kramberger (Slovenië)
-Zet mij maar in de kelder: een herinnering uit een kindertijd
-Definitief afscheid: Icarus.
Nagekomen bericht
-Met andere woorden: Tekst van Nilmani Phookan (Engelse vertaling)
-Klein briefje van een nauwelijks zichtbare: brief aan zoon en vriend
-Vertraagde val: Klein gedichtje bij Matisse
-Een man van zijn tijd: Hans Baldung Grien
-Man van smarten: tekst bij prent
-Lammetjestijd: gedicht uit Woordenboekje voor een langslaper
-Terug naar het vaderland? : een gedicht vanJozef Brodsky
-Door zijn ogen bekeken: inleiding bij Tiepolo
-Beweging en bewogen worden: Tiepolo (2)
-Niet alleen het monumentale: Tiepolo (3)
-Drie jaar werk in Würzburg: Tiepolo (4)
-‘God’ de vader: Tiepolo (5)
-Een stad in verval: Tiepolo (6)
-Divertimento per li ragazzi: Tiepolo (7)
-Een beeld van Lorenzo: Tiepolo (8)
Restauratie, brandende daken en Tiepolo: Tiepolo (9)

april 2005

-Vlaamse gaaien: tekst en gedicht
-Loterijbriefje: De Cranksinnighen zijn u dankbaar.
-Wat ons verbindt: bij een portret van zoon Deutz
-Politiek en paus: Innocentius X
-Waar een vrouw is, is een weg: Olimpia Maidalchini
-Via Margutta: bij een straatbordje
-Zelfportret als jonge man: Michael Sweerts
-De vele gezichten van één man: vragen bij een schilderij
-Portret van een vrouw: Sweerts’s verdere levensloop
-Zelfportret als man: idem
-Meer vragen dan antwoorden: idem
-Man met doodshoofd: idem
-Twaalf jaar onderweg: Piedro del Valle
-Man met connecties: Vervolg van Sweerts levensloop.
-Wetenschapper of fantast: Athanasius Kircher
Op weg naar Rome: vervolg Kircher
-Het boek der wereld: vervolg Kircher
-Licht en schaduw: vervolg Kircher
-Tussen licht en donker: boek met ‘donkere kamer’
-Op de breuklijn: Bernini en Kircher
Ad majorem dei gloriam: Kircher en de esoterie
-Et aliorum: tekenboek van Sweerts
-Gezichten: idem
-Jongen met tulband en een ruikertje
-Afluisterapparatuur: beeld van Kircher
-Spreekbuis: uitvinding van Kircher
-China: een boek van Kircher
-Geluiden uit een bezette stad(1): een tekst uit The Guardian
Geluiden uit een bezette stad (2): een prent van Goya
-Geluiden uit een bezette stad (3): vrouwen in de Kerk
-Volle maan: prent en gedichtje
-Het woord ‘maan’: verschillende benamingen.
-Haiku: (5de eeuw)
-Liefdesuur: gedicht van P.C. Boutens
-Stil maar: Fra Angelico
-Geluiden uit een bezette stad(4): een artikel uit NY Times van die dag
-Paradijsvogels: een gedicht van Susanne Eichler
-Stof: Een gedicht van Marcel Beyer
-De onzichtbare collectie: de zoon van Christoffel
-De onzichtbare kant van de kunstenaar: bedenkingen bij Michelangelo’s liefdes

1ee5c-2491328857

mei 2005:

–Seringen: en blauwe regen, en gierzwaluwen en…
-In de duisternis: Gerbrandt van den Eeckhout, leerling van Rembrandt
-Liggende jongen: een tekening van dezelfde schilder
-Geluiden uit een bezette stad (5): sel-censorship, een Engelse tekst van Julie Bell
-Melancholia: MarsilioFicino, bij een prent van Dürer
-Venetiaans glas: of een glas gemaakt in Antwerp, façon de Venise.
-Met open mond: een tekening van Rembrandt
-A glass of beer: Een gedicht uit Israel (Engels) van Amir Or
-Chris Ofili: herrie bij een beeld van de Nigeriaanse kunstenaar.
-Theater en levenslust: een mooie tekening van Francesco Furini
-De jongen als evangelist: een doek van Furini
-Geluiden uit een bezette stad (6): een engels artikel bij het ontslag van een Vaticaanse uitgever
-Takken in de regen: een kleine tekst bij een prachtig lampje
-Geluiden uit een bezette stad (7): een artikel over propaganda, heksen en ketters
-Zoveel tevergeefs: een stad in de regen
-En zelfs dan: als, een gedicht van Ted van Lieshout
-Netjes op een rij: bij de gevoelens van een grootvader en de oorlog.
-Nog even moederdag: een artikel over Your brain on motherhood uit de NY-Times
-Winter in de lente: Japanse kamerschermen
-Une histoire naturelle: het leven van Buffon
-Besmette media: NY-times over Digerati Vogues, Caught Midcraze
-Klaag de tijd maar aan: bij een tekening van Goya.
De vurige tongen: als kind aangetrokken door het pinkster-gebeuren.
-De vurige tongen (2): Carl Jung’s dromen
-De vurige tongen (3) Een ervaring in Italië van dezelefde Jung
-Samen zien wat er niet was: de historische kant van het verhaal
-Wie was op welk ogenblik echt?: Vervolg.
-Het mysterie en de grote Objectiviteit: Vervolg.
Stilleven met kazen: bij een stilleven van Floris van Dijck
-New York, city in de toekomst?: uit de NY-Times, China, the world’s Capital
Onzichtbaar worden: Een gedicht van Piedad Bonnet, Columbia
-Een fragment: uit Triangel, ‘woorden’.
-Internet Crusaders: Death by a Thousand blogs, NY-Times
-Klasfoto uit 1889: …en wat er dat jaar nog gebeurde.
-Zomerse dag: een foto van Han Singels
-Kijken en luisteren: een artikel over de Ipod van toen als museum gids!
-De pijn: een gedicht van Meng Jiao, China
Vruchten in het donker
Beter nog een niet-burger te zijn: Erasmus en Europa
-De lof der zotheid: een fragment uit dat boek
-De lof der zotheid (2)
-Idiot

2c05a-290018121-2

juni 2005: elk artikel is gelinkt!

-Iedereen van ons heeft een naam: een engelstaliggedicht van Zelda (Israel)
-Manneke pis: een bekentenis
-De machine: de juiste vragen stellen
-Mannendroom: liefde voor Europa
-De eerste stap: een vrouwelijk Europa
-Analyse: Anarchisme
-Op weg: een gedicht van K.P. Kavafis
-Enkele stappen terugkeren:het Westen en het Oosten
-Eén stap vooruit: vrouw en natuur: Camille Paglia
-Zwangerschap en dat ‘wonder’ van de geboorte
-Hortus conclusus: vervolg (Paglia)
-Femme fatale: vervolg.
-Tussen schijn en werkelijkheid: vervolg
-Propaganda en voorlichting: vervolg, een artikel uit NY Times
-De overvloed van emotie als mannelijk probleem
-Nog even in New York: een artikel
-Make-magazine: een overzicht
-Projectie en geheim: de verdedigingsmiddelen van de man
-Met de schone herderin: enkele dagen op het land
-Bij de geboorte van Elias: een fragment uit Triangel
-De kunst: de kunst via Paglia’s ogen.
De kunst (2): vervolg.
-De kunst (3): vervolg
-De kunst (4): vervolg
-De kunst (slot): slot
-Utopie en idylle: bedenking
-De Forestiers, memento amoureux: bij een tekening van Ingres
-Wat kunst moet kosten: veilingen en dito
-Portret (David Hockney): beeld van een moeder
-Maria Magdalena: bij een beeltenis
-Het menselijk tekort: tekening van Hendrik Goltzius

c6bc3-appletree

juli 2005

-Het tekort aan menselijk: vervolg
-De voor- en achterkant: vervolg
-De kleine scheurtjes doen het meeste pijn: David Hockney
-Tussen twee vazen met tulpen: David Hockney
-Fra Angelico: gedicht
-De zuivere smaak der dingen: latijnse gezegden
-Portret van de Afrikaanse man: een schilderij van Jan Mostaert
-Het onhoorbare lied: een beeldengroep uit Tarentum
-Elke dag kermis: zelfportret als gebouw van Marc Manders
-Huizenvertoon op het journaal: vreemde nieuwsgaring en privacy
-Een onbevangen blik: Tadema, een familie-portret
-Meisje met bloemenvaas: Tadema’s portret van jongste dochter
-De wreedheid van de wraak: Tadema, de dood van de oudste zonen
-Cinema paradiso: de vertoning van ‘de tien geboden’
-Poging tot ver-beelding: fotograaf Andreas Gursky
-Schrijfoefeningen: vervolg
-Ogentroost: toepassing van theorie
-Er geweest zijn: de zomer in één beeld
Niemand thuis: foto van een beeldje

-Periscoop: bij een foto van Gursky
-Ausstieg aus dem Bild: moeilijke woorden bij een tentoonstelling in Duitsland.
-Vanuit de hoogte: een schilderij, op zoek naar de maker.
-Hij is niet in de mode: een tweede schilderij
-Een klein meisje kijkt naar de schilder: Hans Thoma was het.
-Honderd jaar eenzaamheid: Casimir Malewitsch, een gedicht
-Montparnasse: Bij een foto van Gursky
-Op het dak: foto’s van de auteur
-Morgenlucht vanuit het raam: idem
-Werktafeltje van Virginia: foto van werktafeltje V. Woolf
-Pallet van Bonnard: een foto van Rogi André
-Uitzicht op tuin: Bonnard
-Met enige fierheid: bij werk van schilder paul Huet
-Zo wordt het nooit meer avond: tekst bij werk van Huet

augustus 2005

-uit de ny times: een bijbelcursus als testcase
-in de donkerte: bij een schilderij van Rembrandt
-landschap vanuit de trein: ervaringen met het openbaar vervoer
-3 antieke inktflesjes: een verhalenverteller
-kost en inwoning: bij een bloemlezing van Komrij
-kastanjes: een gedicht van Hendrik van Teylingen (1938-1998)
-in de donkerte (2): schilder Aart van der Neer (1603-1677)
-in de donkerte (3): persoonlijke ervaringen
-in de donkerte (4): Alfred, Emile Stevens (1823-1906)
-baden in het maanlicht: vervolg
-de innigheid: vervolg
-la bulle de Tiepolo: een boek van Pierre Delerm
-de liefde voor het leven: bij een plaat van Domenico Tiepolo
-evenwichtsoefening: bij een fresco van Tiepolo
de nieuwe wereld: een ervaring met Delerm’s lectuur
-de schaduwkant: bij een schilderij van W. Hogarth
-niets is wat het lijkt: bij een schilderijtje van Jacob De Wit (1695-1754)
-nazomer: schilderij en tekst daaromtrent
-wat werkelijk is: gedicht bij nachtelijk schilderij
-overbodigheid: een prent en tekstje bij dat gevoel
-mixen maar: een antwoord op vorige bedenkingen
-de realist: bij een portret van Maurice Sand door Thomas Couture
-les bonnes raisons: bedenkingen bij de opvoeding van Maurice Sand
-poging tot nuance: bedenkingen bij het grag van Couture
-de late zomer (1): werk van broers Jake en Dinos Chapman
-de late zomer (2): extra prent daarbij
-de late zomer (3) idem
-de late zomer (4): een vaas van Perrt Grayson (Turner prize)
-deelgenoten: een treurend grafbeeld
-sprekende scherven: scherf van Griekse vaas met verdriet

stettner_louis_2008_paradepaard

september 2005

-de afwezigheid: werk van Frederic Sommer
-de afwezigheid (2): het huis als menselijke aanwezigheid
-de afwezigheid (3): de afwezige mens
-de kinderen van de schilder: bij een schilderij met die kinderen
-lucien simon: (1861-1945) Lid van La Bande Noire
-merkwaardig en indrukwekkend: beeldhouwer Johan Gregor van der Schardt
-merkwaardig en indrukwekkend (2): bij een zelfportret
-een lichte spot op de lippen: Gilbert Spencer (1892-1979)
-aanwezigheid: vervolg
-het oog in de hand: bij werk van Renoir
-de gebroken kruik: Jean Baptiste Greuze (1725-1805)
-de gebroken kruik (2): vervolg
-de gebroken kruik (3): vervolg
-de gebroken kruik (4): vervolg
-de gebroken kruik (slot): slot
-aan zichzelf gebonden: Dick Ket (1902-1940)
-amun: voorloper van Amon Re
-het zoeken: bedenkingen bij geduld
-de regenboog van de dood: bedenkingen bij een ‘familiepot’.
-John Singer Sargent (1): voorstelling
-John Singer Sargent (2): familie
-John Singer Sargent (3): jonge jaren
-John Singer Sargent (4): Lady with a rose
-John Singer Sargent (5): bij Burne-Jones
-John Singer Sargent (6): oa. de oesterraapsters
-John Singer Sargent (7): detail
-John Singer Sargent (8): de leermeester Carolus Duran
-John Singer Sargent (9): atelier
-John Singer Sargent (10): The Pailleron children
-John Singer Sargent (11): A street in Algiers
-John Singer Sargent (12): Dokter Pozzi at home
-John Singer Sargent (13): El Jaleo
-John Singer Sargent (14): Venetië in december
-John Singer Sargent (15): Venise par temps gris
-John Singer Sargent (16): de dochters van Edward Boit
-John Singer Sargent (17): madame Gautreau

oktober 2005

-John Singer Sargent (18): vervolg
-John Singer Sargent (19): vervolg
-John Singer Sargent (20): the Vickers Children
-John Singer Sargent (21): Lilly lilly rose
-John Singer Sargent (22): een schets
-John Singer Sargent (23): portret van Stevenson
-John Singer Sargent (24): The gust of the wind
-John Singer Sargent (25): slot Mrs. Edward L. and her son Livingston
-vanuit de zetel gezien: een foto van Charles Baudelaire
-zomer en herfst: beeldje van Laurent Delvaux
-la Richesse: bij een schilderij van Simon Vouet
-het aards paradijs: bij een doek van Domenico Zampieri
-geroddel en geraas: vervolg
-politiek flexibel: de Franse schilder François Gerard
-psyche en cupido: het schilderij
-Jacques Louis David: opvoeding en werken
-j’ ai passé comme la fleur: Girodet
-mes regards dévoraient les cieux et les abîmes: het begrip ‘beklemming’ in zijn werk
-een geadopteerde zoon van 42: vervolg Girodet
-op de drempel van de romantiek: le sommeil d’ Endymion
-un portrait satirique: portret van een actrice
-de ideale schoonheid een neus gezet: een portret van Ghirlandaio
-het hemelse en het aardse: een fresco uit San Gimmingnano
-het gewicht van de wereld: Christoffel van dezelfde schilder
-maagvulling en mystieke magerte: een engel van dezelfde
-maithuna: sanskriet voor vereniging
-bewust denken en zelfscholing: Albert Einstein
-een heilg meetkundeboek: uit zijn memoires
-zachte letters bij de krimpende dagen: bij een hoofd van een graflegging

november 2005

-zachte letters bij de krimpende dagen: het ruimen van een graf
-zachte letters bij de krimpende dagen: bij een gravure van Jacob Jordaens
-zachte letters bij de krimpende dagen: bij een landschap van Jules Depré
-zachte letters bij de krimpende dagen: een prent van Carl Gustave Carus (1789-1869)
-een nieuwe opvatting van de schoonheid: bij een schilderij van Casper David Friedrich
-een nieuwe opvatting van de schoonheid (2): tekst van Immanuel Kant
-een nieuwe opvatting van de schoonheid (3): diverse romantische opvattingen
-een nieuwe opvatting van de schoonheid (4): een idee van David Hume
-een nieuwe opvatting van de schoonheid (5): Tieck en Runge
-een nieuwe opvatting van de schoonheid (6): Vanuit Novalis naar Boehme en terug
-een nieuwe opvatting van de schoonheid (7): Philip Otto Runge
-een nieuwe opvatting van de schoonheid (slot): besluiten
-over alle heuvelen: Abendlied (Goethe)
-oude geliefde: tekst van Niels Thomassen
-klei en een lork: bedenkingen van een kleinkind
-tussen zomer- en een winterdag: Amedeo Bocchi
-op de trappen: pelgrims op de trappen in slaap gevallen
-de vissers: Marais Pontins
-de beweger bewogen: Antonio Molinari
-de beweger bewogen: Orfeus mept op de Thrasische vrouwen
-de poëzie van de stilte: Gerard ter Borch
-de domme zwaarte: ineengedoken jongen (beeld)
-de melancholie (1): begrippen
-de melancholie (2): the anatomy of melancholy Robert Burton
-de melancholie (3): in de straat van chiroco (gedicht)
-de melancholie (4): Don Gaspar Melchior
-de melancholie (5): verschillende kamers
-de melancholie (6): film kinderen in Tjetjenië en Rusland
-de melancholie (slot): The Cross in the Wilderness
-uit het reiscarnet (1): de woestijn (gedicht)

december 2005

-uit het reiscarnet (2): herinneringen uit een Kempische jeugd
-uit het reiscarnet (3): herinneringen in de woestijn
-uit het reiscarnet (4): engelen en het Tobias-verhaal
-uit het reiscarnet (5): de afwezige ( bedenkingen bij schilderij van Lanfranco)
-uit het reiscarnet (6): vraag om een beetje licht
-uit het reiscarnet (7): chants du Hoggar tekst
-uit het reiscarnet (8): bedenkingen bij ‘leegte’ in de woestijn
-uit het reiscarnet (9): bij een raadsel
-uit het reiscarnet (10): vervolg
-uit het reiscarnet (11): bij een schilderij van Gerard de Lairesse
-uit het reiscarnet (12): bij een schilderij van Pieter Franszoon de Grebber (1600-1652)
-uit het reiscarnet (13): Cimon en Pero (Rubens)
-13b: vervolg dus
-uit Hans ‘ reiscarnet (14): Je hebt me alleen gelaten (Hans Lodeizen)
-uit Ida’s reiscarnet (15): Kwade dagen van Ida Gerhardt
-uit het reiscarnet (16): voorlopig
-uit het reiscarnet (17): het taboe op de elementaire dingen (Verhoeven)
-uit het reiscarnet (18): meerderheid en minderheid
-uit het reiscarnet (19): Damiaan
-uit het reiscarnet (20): Elisabeth-Louise Vigée Le Brun
-uit het reiscarnet (21): een portret van een beeldhouwer
-uit het reiscarnet (22): ontwaken (bij beeld van Pajou)
-uit het reiscarnet (23): een tekst van Rousseau
-uit het reiscarnet (24): bij de dood van een vriend
-uit het reiscarnet (25): een kerstverhaal
-uit het reiscarnet (26): een vroege ‘religieuze’ ervaring
-uit het reiscarnet (27): bij een grafbeeldje van een ruiter
-uit het reiscarnet (28): jeugdherinneringen bij een prent van Miquel Barcelo
-uit het reiscarnet (29): zeg bij kist en kuil, een gedicht
-uit het reiscarnet (30): omkijken?

12c04-_meditation_of_autumn__by_janek_sedlar-d5ggia7

januari 2006

-omkijken in bewondering (1): een toespraak van Joseph Brodsky over het slachtofferschap
-omkijken in bewondering (2): iconografie van Johannes (St-Jan)
-omkijken in bewondering (3): De Madonna van Alba van Raphael, en ‘dell sedia’.
-aanvulling bij: het vorige werk
-omkijken in bewondering(4): Jaques Segal (1924-2000)
-La Russe (1): Maria Bashkirtseff
-La Russe (2): vervolg met dagboekfragmenten
-La Russe (3): vervolg
-La Russe (4): vervolg
-La Russe (4b): vervolg-2 kinderen op straat
-La Russe(4c): vervolg
-La Russe (4d): slot.
-bij wijze van oefening (1): het sterven, beschouwingen
-een tussenstap: bij het graf van generaal Chabot
-bij wijze van oefening (2): touwtjes losknippen?
-bij wijze vanoefening (3): verhaal over mijn denkbeeldige leeuw
-bij wijze van oefening (4): dat wij daar samen zouden wonen in Parijs.
-een brief aan Gustav: een brief van Friedrich Rückert
-kerstmis 1865: een tekst van Rückert voor Alma Mahler
-bij wijze van oefening (5): de mezzotint
-bij wijze van oefening (6): bedenkingen bij ‘de kopie’ (Umberto Eco en anderen)
-le paradis jamais perdu (1): het begin van een levensloop
-le paradis jamais perdu (2): vervolg van levensloop van Bernard Faucon, fotograaf
-le paradis jamais perdu (3): le bouquet d’ Alexis.
-le paradis jamais perdu (4): een foto van zijn broertje
-le paradis jamais perdu (5): de jeugd van een kunstenaar
-le paradis jamais perdu (6): een gouache toen hij 16 werd
-le paradis jamais perdu(7): een grote liefd, maar…
-le paradis jamais perdu (8): een fotograaf met een idee
-le paradis jamais perdu (9): le petit déjeuner.
-le paradis jamais perdu (10): het grootmoederlijk huis.
-le paradis jamais perdu (11) slot: wegwijzer naar meer
-colofon: een foto ter orientatie?
-vanuit Wenen vertrokken: een foto uit de Augustinerkerk aldaar.
-leeuw en welp (1): een duo
-bericht aan de terugkerenden (1): verdere bedenkingen bij een graf
-leeuw en welp (2): welp ontdenkt zijn schaduw
-bericht aan de terugkerenden (2): verdere bedenkingen vanuit Wenen
-leeuw en welp (3): ik wist niet dat er zoveel bestond, zei welp.
-bericht aan de terugkerenden (3): een leeuw uit Mesopotamië
-bericht aan de terugkerenden (4): een bronzen leeuw, 10de eeuw

februari 2006

-leeuw en welp (4): kiezen
-de Pruisische en de Ridgeways theepot: een verhaal over mijn Pruisische grootmoeder
-leeuw en welp (5): in de wolken
-een allegorie: bij het schilderij van Jan van Wijckersloot
-de boodschapper: beeldhouwer Willem Danielszoon van Tetrode
-het gevaarlijke beeld (1): Caravaggio en Rembrandt
-het gevaarlijke beeld (2): Amor van Caravaggio
-het gevaarlijke beeld (3): de vermeende gevaren op een rij
-het gevaarlijke beeld (4): bij een spiegelbeeld
-het gevaarlijke beeld (5): beeldvorming
-het gevaarlijke beeld (6): steun aan beeldvormers
-het gevaarlijke beeld (7): Camille paglia daaromtrent
-het gevaarlijke beeld (8): geschiedenis van onverdraagzaamheid
-chemie van de ziel: Blanche en Marie-Per Olov Enquist
-een-vrouw-van-de-wereld: bij werk van Vigée Le Brun (Elisabeth)
-het après-ski-gevoel bij de avantgarde: Ludwig von Hofmann
-het après-ski-gevoel bij de avantgarde (2): bij een werk van Ensor
-op zoek naar schoonheid voor alledag: Siegfried Bing
-tussen ziel en zaak: vormgeving (vazen)
-het-rijk-der-zinnen (1): Edmond Lachenal (1855-1948)
-het-rijk-der-zinnen (2): Splendeurs de Venise
-het-rijk-der-zinnen (3): Thomas Eakins (1844-1916)
-het-rijk-der-zinnen (4): Eakins en Whitman
-tot de schoonheid: tekst bij Japanse raku-kom
-verhalen voor de slapelozen: een foto van Bernard Faucon
-zelfportret: bij een zelfportret van Thomas Eakins

maart 2006

-het geluid van de sneeuw: bij een prent van Koson Ohara (Japan)
-vijf sneeuwfiguren: vijf sneeuwfiguren-tekst
-het blauwe uur: tekst bij de avond in een sneeuwlandschap
-het blauwe uur (2): teksten
-boom bij het sint-jansbos: bedenkingen bij boom op de heuvels
-het leven-een ogenblik: tussen St-Petersburg en een Waals dorpje
-het blauw-rode uur: bij werk van Max Ernst
-een vrouw van vlees en bloed: een tekst van Kutti Revathi (India)
-het ene bad is het andere niet: omtrent baden in de kunst
-het gebruik van de lust, een eerste stapje: Michel Foucault, de bestaanskunsten
-stapje terug, water en een verdoken schilder: een schilder, nog zonder naam
-het gebruik van de lust, een tweede stapje: seksueel gedrag als moreel overlevengsgebied.
-verhaaltje vertellen: een prent als vertrekpunt
-intermezzo: are we having a conversation yet? NY-Times omtrent conversatie
-het gebruik van de lust, een derde stapje: moraliteit der gedragingen
-met dank aan deze auto-maat: automaten
-de werken van afrodite: Michel Foucault en de Oude Grieken
-kleine muziek van een grote stilte (1): ik heb je stilte meegenomen
-kleine muziek van een grote stilte (2): gedicht
-kleine muziek van een grote stilte (3) gedicht
-kleine muziek van een grote stilte (4): gedicht
-ik hoor in kleur: schilder Porter Fairfield (1907-1975)
-kleine muziek van een grote stilte (5): L’ ordre du discours M. Foucault
-net voor het woord: de trein, een tekst.

april 2006

-een vroeg stripverhaal: schildersfamilie Francken
-ik stond alleen, in mij het vreemde grote leven: fictie bij oude foto’s
-klein nachtmuziekje voor mond harmonika: gedicht bij een oude foto
-kleine pauze: een gedichtje bij schilderij van Deedra Ludwig (USA)
-het leven als schouwspel: Tamara de Lempicka
-enkele liedjes voor Tamara: gedichten bij haar schilderijen
-hyperventilatie: Yokoo Tadanori
-op zoek naar wat overblijft: Ophelia, Sebastiaan-Mishima en anderen.
-zou de paashaas komen?: een boodschap
-in paradisum voor Gerard Reve: een persoonlijk in memoriam
-liedje voor de day after: liedje voor een bange haas
-iconen en het collectief geheugen: een tekst bij 2 schilderijen
-iconen bij het collectief geheugen (2): bij werk van Andrew Weyth
-iconen bij het collectief geheugen (3): vervolg.
-iconen bij het collectief geheugen (4): vervolg
-iconen bij het collectief geheugen (slot): slot
-in de verte, het onweer en ’s nachts een man in de maan: gedichten
-het touw, scene 1A: begin van een toneelstuk
-het touw, scene 1B: vervolg
-het touw, scene 1C: vervolg

mei 2006

-het touw, scene 2 de opa: vervolg
-het touw, scene 3: vervolg
-het touw-eerste entr’acte: vervolg
-het touw, scene 4: vervolg
-het touw, scene 5: vervolg
-het touw, scene 6: vervolg
-het touw, scene 7: vervolg
-het touw, scene 8: vervolg
-het touw, scene 9: vervolg
-het touw, scene 10: vervolg
-het touw, scene 11: vervolg
-het touw, scene 12: vervolg
-het touw, scene 13: vervolg
-het touw, scene 14: vervolg
-het touw, scene 15: vervolg
-het touw, scene 16: vervolg
-het touw, scene 17: vervolg
-het touw, scene 18: vervolg
het touw, scene 19: vervolg
-het touw, tweede entr’acte: vervolg

juni 2006

-het touw, scene 20: vervolg
-het touw, scene 21: vervolg
-het touw, scene 22: vervolg
-het touw, scene 23: vervolg
-het touw, scene 24: vervolg
-het touw, scene 25: vervolg
-het touw, scene 26: vervolg
-het touw, scene 27: vervolg en voorlopig slot
-brief aan mijn vriend Abraham: brief bij 2 schilderijen
-het raadsel van de gesloten poort: brief bij schilderijen van Henri Joseph Harpignies
-het landschap als liefde: vervolg
-ruïne-Robert en de volwassene in het kind: Hubert Robert als schilder
-wil je je kunst even toepassen aub: vormen van toegepaste kunst
-war immer ein Berliner: een ervaring op oudejaarsavond aldaar
-midzomer van dat jaar: met de kleine fee was ik…
-de honderd schilderijen van elke dag: plaats voor verbeelding
-I’m sorry I’m not funny tonight (1): Andro Wekua, kunstenaar
-I’m sorry I’m not funny tonight (2): Werk van Andro Wekua
-zeer vluchtig avondpsalmpje: een gedicht
-nu is de volksvriend meester: ook al bij de Oude Grieken
-la vida es sueno, het leven is een droom: Blaise Pascal, Calderon de la Barca
-het getoeter van de media: cherubsen en dito

86cfe-370660165

juli 2006

-de kop die je verdient: bedenkingen bij de oorlog tegen jongens
-wegens de warmte wordt het vlees…: dus een kop aardbeien.
-the war against boys: vanuit een reactie in de NY Times.
-drie onbekenden: gevoelens door de tijd heen
-het vreemde kind (1): kindbeelden door de tijd
-het vreemde kind (2): vervolg
-het vreemde kind (3): vervolg
-het vreemde kind (4): vervolg
-het vreemde kind (5): vervolg
-het vreemde kind (6): vervolg
-het vreemde kind (7): vervolg
-het vreemde kind (8): vervolg
-het vreemde kind (9): vervolg
-drie beelden: 3 teksten bij schilderij van een kind
-de tranen van de krokodil: bij het boek van Piet Vroon (1989)
-de tranen van de krokodil (2): vervolg
-de tranen van de krokodil (3): vervolg
-de tranen van de krokodil (4): vervolg
-de tranen van de krokodil (slot): slot

augustus 2006

-lullaby W.H. AUDEN: een gedicht in oorspronkelijke taal
-de ziel in het glazuur: bedenkingen bij een theepot
-trouvaille: een wens
-heel klein slaapliedje van ivoor: bij een wandelstok
-vanuit New York: Jocelyn Hobbie: diverse werken
-citaten en tetropectie: Paul Beliveau: werken van Frans Canadese kunstenaar
-grafschrift voor 2 verre helden: een tekst
-wendy Rouse,3 beelden: tekst bij 3 beelden van Wendy Roose
-de troost van herinneringen: Pasternak, Stalin en een sonnet van Shakespeare
-monumenten van de ondergrond: Burckhardt, Johnson en Hujar, 3 kunstenaars usa
-mail-art: voorloper van email?
-mislukkeling fotografeert mislukkelingen: Peter Hujar (1934-1987)
sprookjeswereld met verrassingen: Manfredi Beninati (1970-)
-dreams of flying: foto’s van Jan von Holleben (1977)
-moe? een foto om het van boven te bekijken.
-de schilder(es) als model: Monica Cook: met talrijke werken als illustratie
-exuberante folklore: trenton doyle hancock
-een boomgaard in mijn hoofd: een droom

september 2006

-uit je coma ontwaken: boverwegingen bij het verschijnsel ‘peer’
-opgehokte kinderen: moed toewensen
-natuur uit new york: werk van Sarah Bedford
-de duivel en de man of sorrows: joe coleman
-wie is van hout? Alsion Elizabeth Taylor: werken in hout
-het leven van alledag: Debra Goertz
-schrijven en schilderen: picture of the mind: Huang Tingjian (11de eeuw)
-torens van het vergeten: architectuur ivm torens en Henry Van de Velde
de stilte zichtbaar maken: Ellis Tertoolen NL
-het ligt in onze natuur: wat dat dan wel kan betekenen
-de essentie, een vroege poging: The Bastis Master (2600-2400 vot)
-op zoek naar de essentie: Marianne Brandt (Bauhaus)
-op zoek naar de essentie: Jan Borman (circa 1479-1520 werkzaam)
-op zoek naar de essentie: Dani Karavan landschapsarchitect
-een symbolist van de werkelijkheid: Charles Maurin (1856-1914)
-het vrouwelijke licht: Anna Boch
-het bauhaus leeft…in de USA: computer voor de ontwikkelingslanden
-klein beeldverhaal: horen zien en zwijgen, een tekst
-klein beeldverhaal (2): Ernst Hader (1866-1906)
-klein beeldverhaal (3): uit de late bronstijd en dichterbij

oktober 2006

-op zoek naar de essentie: Joan Gilchrest
-op zoek naar de essentie: minder of meer? Gary Edward Blum (1971)
-uitkijken naar de vissers: Walter Langley aangekondigd
-armoede en sentiment: Walter Langley (1852-1922)
-Monet in New York: David Kapp
-de kunstenaar als tuinier en omgekeerd: Fred Tomaselli
-de dingen om ons heen: Tom Burckhardt
-orphan Memories: Andrew Sendor
-oost en west: Marcestel Squarciafichi
-de ronding: Fernando Botero
-de dagen van oktober: bedenkingen vanuit de tuin
-het leven van alledag: Philip Geiger (1956)
-de verloren tijd: Jorge Alberto en Ray Donley
-het leven als ogen-blik: Graeme Wilcox
-kroniek van een wegglijdend leven: William Utermohlen
-vitrines en politiek: Josephine Meckseper
-timeless: Malcolm Liepke: herkenningen
-de innerlijke ruimte: Esmaelipour Ali (Iran)
-woordenboekje voor een langslaper: bundeltje ter herinnering

november 2006

-het landschap van de ziel (1): begrippen en ervaringen
-het landschap van de ziel (2): koeien en chocolade ventjes
-het landschap van de ziel (3): vanuit een tekst van Komrij
-het landschap van de ziel (4): vanuit een tekst van Cesare Pavese
-tussentijds: een eraring in een gedicht
‘k weet nog heel goed hoe het begon: Nescio en de numineuze ervaring
-momenten van verrukking: momenten schoonheid uit een kindertijd
-de tussenwereld: bij het werk van Eric Swenson (1972) usa
-filosofie van het landschap: Tom Lemaire en Brett Osborn, schilder
-een zwervend bestaan: Molina schildert op aluminium
-de glimlach van een engel: een engel uit het Metropolitan NY
-een numineus moment in Brugge: op weg naar het werk

december 2006

-een goede vriendin: lofliedje op de goede vriendin
-de heilige man: sinterklaas door de eeuwen heen
-de redeloosheid: rede-en radeloos uit ervaring
-het radeloze: Kirsten Hassenfeld en het niets en niet-zijn, enz.
-bodemverheffingen in het brein: Proust en Martha Nussbaum
-kwetsbaarheid als thema-een tussenstop: Martha Nussbaum’s werk
-Robert: bij de dood van Robert Long
-Intelligentie van emoties: Nussbaum over emoties
-een stadsmens in het landschap: bedenkingen vanuit landschappen
-verloren in de massa: werk van David Schofield (1972) Schots schilder
-waiting for spring: bij een werk van David Schofield
-de onnoembare: daaromtrent
-oude en nieuwe wijn in dito zakken: Sanna Tonac (1973)

1-a-street-at-night-john-atkinson-grimshaw

2007

januari 2007

-het einde van de televisie: bedenkingen van toen
-het einde van de televisie (2): vervolg
-los van de zwaartekracht: werk van Adam Cvijanvic (1960)
-de kleur als beweging: werk van Carolyn Harris USA
-de essentie en de gewoontevorming: werk van Mark Leach (GB)
-het leven van alledag: Muriel Barclay
-spuwen: een bedenking bij het begrip.
-deel voor het geheel: werk van Marcel Franquelin
-de zondigheid van het beeld: bedeningen bij het begrip ‘beeld’
-de dingen die er toe doen (1): Schotse schilder Saul Robertson (1978)
-de dingen die er toe doen (2): vervolg
-intermezzo: de deur naar nergens meer: bij een foto uit Dresden
-de dingen die er toe doen (3): de gezuiverde plek: thuis
-intermezzo 2: l’ homme blessé: bij werk van Courbet.
-de dingen die er toen doen (4): Proudhon en Courbet
-de dingen die er toe doen (5): de lusten en de vooruitgang.
-intermezzo 3: appelen en schitter-ogen (familiegeschiedenissen)
-intermezzo 4: bei mir bist du schön: Dresden
-entr’acte: kan een imago menselijk zijn?
-de dingen die er toe doen (6): Rubens en het kind. (een bezoek)
-de dingen die er toe doen (7): licht en donker

februari 2007

-wie de pluimen ziet, ziet nog niet de kip: wie zijn zij?
-zelfportretten die niet de mijne zijn: werk van Erin Coone USA 1976
-postzegel op een verloren gegaan kaartje: werk van de Clayton brothers
-liberté, of variaties op een thema: de liberale democratische samenleving
-tussen gemeenplaatsen en poëtische bevlogenheid: Hilde Heynen en René Boomkens
-vertellingen, de praktijk (1): een tekst
-vertellingen, de praktijk (2): vervolg
-brief van een schaduw aan zijn broer: pijnlijke vragen aan Nabokov
-near the Nestorstrasse, Berlin: uit geheugen spreek
-prentje nr 1: après tants de morts: een tekst
-prentje nr 2: vergezichten
-prentje nr 3: sneeuwnacht aan zee
-vertrek en terugkeer: deuren en…
-the invisible touch: het antwoord van een psychiater
-een democratie van liefde: Walt Whitman
-ik ben hij die medeleven betuigt: vervolg
-ik ben niet zoals gij dacht, maar heel anders: vervolg
-op zoek naar het verlossende woord: vervolg.
-het lichaam terugeisen: vervolg

maart 2007

-de dood liefkozen (1): fragment uit song of Myself, Walt Whitman
de dood liefkozen (2): vervolg werk van Whhitman.
-de dood liefkozen (3): vervolg
-rouw om de zon (slot): slot
-een tekort aan durf: bedenkingen bij Whitman en werk van Kosta Kulundzic
-ik ben de jongen die jou nakeek toen, alternerend: tekst Peter M. Heringa
-bericht van een aangekondigde kroniek: bedenkingen bij een portret van Cecilia Beaux
-discipline, wilskracht en talent, een levensloop: Cecilia Beaux
-il cervello prontissimo: Sofonisba Aguissola, schilderes
-onder de foto-huid: Alki Braine
-kleine ballade van het meisje: een namiddag naar het park
-het nabije leven: Henri Lebasque (1865-1937)
-wonen als conditie: Walter Benjamin en het wonen
-jugendstil, einde van een tijdperk? Bedenkingen
big brother als oud marxistisch ideaal! Verder over wonen.
-het kinderhuis: het huis uit de kinderjaren
-eerst is er alleen maar binnen: het huis als veiligheid
-liedje voor het huis: zoals gezegd
-wetenschap en poezie: Jan van Kessel, schilder
-huizen en herinnering: Bachelard
-de deur, de hele kosmos van het half opene: vervolg
-liedje voor het huis (2): zoals gezegd.

giando

april 2007

-au royaume des aveugles: Honoré Daumier
-burgers en bedelaars: vervolg
-brief aan een verre en toch zeer nabije vriendin: een geheime deur (vervolg)
-de stroeve lach: vervolg
-een poosje: toen de dag… Gedicht van Lodeizen
-paashazen en ander fraais: werk van Emma Rodgers
-lux non aeterna: bij foto’s van een bruggetje
-versa est in luctum: bij een foto en werk van Lobo
-de toestand is ernstig en hopeloos maar…: bij foto’s die een gruwelijke tijd voorspellen
-noch voor- of achtergrond: Michael Cutlip
-di somma gratia: desiderio da settignano
-desiderio dat settignano: sculpteur de la rennaissance, het boek
-kinderen tussen de wereld en de hemel: vervolg.
-3 liedjes in de seringentijd: Judith Herzberg, Alberta Turner, gmt
-de lege kamer: Adolph Menzel (1815-1905) schilder
-ik heb veel gezien: vervolg
-piepen en roepen: vervolg.
-niet de noten maar de melodie: Gwen John (1876-1939) schilder
-un sentiment de plaisir tout a fait extra-ordinaire: vervolg

mei 2007

-de stilte schilderen, een eerste stap: tekst ter inleiding.
-de stilte en het schilderen: Wilhelm Hammershoi
-een groet aan de herstellenden: inleiding Helena Schjerfbeck schilderes
-een niets ontziende eerlijkheid: Helene Schjerfbeck
-de beweging van het bewegingsloze: vervolg
-kunst als antwoord op verrassingen: Martin Poole USA
-de achtertuin: Chris Baker USA
-kleine psalm om geduld: tekst als inleiding Yael Erlichmann Israel
-hoe licht het zware kan zijn: Yael Erlichman, beeldhouwster
-het interieur en het portret: licht en schaduw in het 19de eeuwse interieur
-de glazen wand tussen binnen- en buitenwereld: bij het raam , schilderkunst 18-19de eeuw
-mannen en vrouwen bij het raam: 19de eeuw
-de nacht in 1900: inleiding Felix Edouard Valleton
-het essentiële in het moordende leven: Felix Valleton.
-tussen mens en mystiek: Felix Valleton (2)
-een dromer met een nuchter oog: vervolg.
-de intensiteit van de synthese: vervolg
-die meiste Maler sind doof: Daniël Richters, schilder
-sanctus spiritus: een gedicht waarin een beminde wordt herinnerd
-het interieur als hoofdpersoon: de Ierse schilder William Orpen
-twee schilders en het einde van een eeuw: vervolg
-een onbekend kunstgenre: vervolg

Juni 2007

-van het interieur naar het bloedige exterieur: William Orpen
-van model naar ervaring: vervolg en omkadering met William James
-een moeras van verwarring: vanuit William James gezien
-innerlijke landschappen: Anne Hardy (1970)
-het morele interieur: vervolg
-het leven als schouwspel: Sickert en Degas
-regen in de ochtend ’s avonds gezien: een vers van Pierre Louÿs als aanleiding
what happened to us? Dan Perjovschi
-synthese: kind, pas goed op de deur: allerlei moois, beeld en geluid
-kijkdozen met kijker inbegrepen: Tabaimo (Japan)
-in het hoofd van de schilder: Thomas Buechner
-het ei onder de blauwe boom: Seiko Tachibana
-decors uit het leven van een jong mens: Gerald Davis
-het overlappen van het individuele en collectieve geheugen: Michael Madigan (1957)
-Max Richter War Anthem: om te beluisteren
-…we are unhappy: aspecten van de 19de eeuw (1)
-aan de overkant van het water Albions (2)
-de ontdekking van de fotografie (3)
-uw plaats kennen en ze niet verliezen(4)
-democraten zullen het dak boven je hoofd wegpakken (5)
-België maakt de mensen bang het boze te doen (6)

1-54

juli 2007

-wij victorianen: de visie van Michel Foucault.
-op zoek naar de wil tot weten (8): vervolg.
-het vreemde land tussen verleden en toekomst…(9): vervolg
-querens quem devoret: zoekend wie te verslinden (10) vervolg
-ennui doubt: verveling en twijfel (11): vervolg
-op drift: vervolg(12)
-are God and nature then at strife? (13): vervolg
-toen vroeger nog vrede was (14): vervolg
-brief van een wanhoopscollectioneur: een onderzoek
-wantrouw het woord (2): een gedicht
-de af-beelding en de stilte van de volgende dagen: bij een verzilverde biscuitdoos
-maar wie gelooft ons nog, vroeg het kind: feeën.
-een vriendschap tussen porselein en glas: vervolg
-het gevecht met de duivel: vervolg-Richard Dadd
-the turn of the screw (1): beschouwingen en onderzoek
-the turn of the screw(2): het begin
-the turn of the screw (3): het scenario
-the turn of the screw (4): kerstsfeer 1897

augustus 2007

-the turn of the screw (5): sprookjes en pantomimes
-the turn of the screw (6): a lugubrious feast
-the turn of the screw (7): de twee of meer persoonlijkheden
-the turn of the screw (8): Stevenson, Ibsen en andere spookridders
-the tun of the screw (9): lijf en leden
-the turn of the screw (10): de strijd tussen het zinnelijke en het bovenzinnelijke
-the turn of the screw (11): aan de oever van het verhaal
-the turn of the screw (12): onschuld of verdorvenheid
-the turn of the screw (13): enkele stappen zijwaarts
-the turn of the screw (14): vroeg rijp, vroeg rot
-the turn of the screw (15): gouvernantes in spiegelbeeld
-zeilen op de wind van vandaag: in memoriam Jos Brink
-zeilen op de wind van vandaag: liedjestekst
-the turn of the screw (16): Peter Quint: heer en knecht
-the turn of the screw (17): de voorgeschiedenis
-the turn of the screw (18): tussen angst en bewondering
-the turn of the screw (19): zonsondergang en maanlichte nacht
-the turn of the screw (20): de boom kennen aan zijn wortels.
-the turn of the screw (21): de laatste stappen
-the turn of the screw (22): poging tot synthese
-the turn of the screw (23): James over the turn of the screw
-corydon citoyen, de archeologie van een coming out: een essai sur André Gide
-de liefde die haar naam niet durft zeggen (1): pogingen van omschrijving

september 2007

-de liefde die haar naam niet durft zeggen (2): vervolg
-de liefde die haar naam niet durft zeggen (3): vervolg
-de liefde die haar naam niet durft zeggen (4): vervolg
de liefde die haar naam niet durft zeggen (5): vervolg
-zotten en zieken (1): vervolg.
-zotten en zieken (3): vervolg.
-zotten enz ieken (4): vervolg.
-zieken en zotten en criminelen: vervolg
-voetje voor voetje kom ik in het oerwoud vooruit: ontstaan van Corydon
-betalen voor je overtuiging, tot de laatste cent: vervolg.
-dokertswraak en bakerpraat: vervolg.
-wet en verlangen: vervolg.
-wet en verlanger (2): vervolg.
-wet en verlangen (3): vervolg.
-bezwaard en bezworen: vervolg.
-bezwaard en bezworen (2): vervolg.
-bezwaard en bezworen (3): vervolg.
-entr’ acte: kleine bijdrage over het perspectief: bedenkingen over het begrip ‘verleden’
-bezwaard en bezworen (4): vervolg.

oktober 2007

merveilleuse plenitude de la joie: begin boek ‘Le roman secret’ Pierre Billard
-merveilleuse plenitude de la joie (2): vervolg
-telkens weer opnieuw kunnen vertrekken: vervolg.
-op de kruising der wegen (1): vervolg.
-op de kruising der wegen: Sara en Antoinette -vervolg-
-hoe vaak reeds? Hoe vaak nog? -vervolg-
-de ontsnapping: vervolg.
-mijn hart lachte toen ik je geschrift herkende: vervolg.
-ik ben slechts een wachtzaal: vervolg.
-geluk tegen een achtergrond van oorlog: vervolg.
-le répos souriant de la chair: vervolg.
-het beloofde land en het verloren paradijs (1): vervolg.
-het beloofde land en het verloren paradijs (2): vervolg.
-het beloofde land en het verloren paradijs (3): vervolg.
–het beloofde land en het verloren paradijs (4): vervolg.
-het beloofde land en het verloren paradijs (5): vervolg.
-het beloofde land en het verloren paradijs (6): vervolg.
-het beloofde land en het verloren paradijs (6-2): vervolg.
-het beloofde land en het verloren paradijs (slot): vervolg.
-alles is voorbij. Alles blijft: brief omtrent Herz Frank
-filmpje van Herz Frank.
-secrets defamille (1): het begrip ‘familie’ bij Gide
-secrets de famille (2): vervolg.
-secrets de famille (3): vervolg.

november-december 2007 (vervolg van het Gide verhaal)

-secrets de famille (4) Nos verités si differentes
-secrets de famille (5)
-il faut que cet enfant soit beau (1)
-il faut que cet enfant soit beau (2)
-il faut que cet enfant soit beau (3)
-het vervolg van het sccenario: Guide et sa jeunesse
-kleine en grote vriendschapskringen (vervolg)
-il faut que cet enfant soit beau (4)
-l’ angoisse des espoirs
-c’ est devenu possible
-een plaats waar de oude goden niet dood zijn
-oude en jonge goden en godinnen
-l’ annunciation à Pontigny of Calypso en Odysseus
-mes in het hart
-droom en werkelijkheid
-de pijnlijke kantjes van een driehoek
-vader onbekend
-vader en dochter
-even pauze
-grootvader-vader- en dochter
-een deur sluiten is altijd de volgende openen (slot)
-brief aan de geliefde vriendin in Berlijn
-Berliner luft (vervolg)
-Op weg naar de Venusstraat, 19: beurs in Antwerpen
-een ruimte naar je hand en hart zetten (vervolg)
-een lichte beweging voor een open raam
-mijn huis is waar de geest is: beurs in Antwerpen
-de vervalsers: bedenkingen
-klein requiem voor Wims zachte ziel: een requiem voor een vriend
-kadisj
-in excelsis deo, maar ook niet te hoog: heiligheid in diverse vormen
-een reiskoffertje, einde 18de eeuw

a0ac2-4102061032

januari-februari 2008

-de werkelijkheid als kunst: Lee Froedlander (1934), fotograaf, F. Law, landschapsarchitect
-de geest waait waar hij wil: ruimte en inspiratie
-een bowl uit late biedermeiertijd: mooie voorwerpen
-de meiklokjes van kuno steinmann: antiek porselein
-masurenalle Berlijn: een radiogebouw met geschiedenis
-de man die zichzelf wilde uitvinden: tekstdaaromtrent
-de voorbije nacht: de maan
-kreupele psalmen uit het wanhoopsofficie: gedichten
-kreupele psalmen uit het wanhoopsofficie (2): my melancholy baby
-my melancholy baby: vervolg gedicht
-gedichtendag: gedicht daaromtrent
-kreupele psalmen uit het wanhoopsofficie (3): gedicht
-kreupele psalmen uit het wanhoopsofficie (4): gedicht
-klein memento: gedicht
-kreupele psalmen uit het wanhoopsofficie (5): gedicht
-kreupele psalmen uit het wanhoopsofficie (6): gedicht
-kreupele psalmen uit het wanhoopsofficie (7): gedicht
-kreupele psalmen uit het wanhoopsofficie (7-2): gedicht
-kreupele psalmen uit het wanhoopsofficie (9): gedicht
-kreupele psalmen uit het wanhoopsofficie (10): gedicht
-kreupele psalmen uit het wanhoopsofficie (11): gedicht
-tussen de winter en de lente (1): gedicht
-tussen de winter en de lente (2): gedicht
-drie gezangen voor het slapengaan: 3 gedichten
-op reis naar het keizerlijk paleis: gedicht
-de schikgodin: 2 foto’s (Viola)

maart-april 2008

-de thuisblijvers: een gedicht
-het vertrek van de kermis: een gedicht bij oude foto’s
-herinneringen aan een verdwenen gezel: een gedicht
-herinneringen aan een verdwenen gezel (2): 2 gedichten
-klein requiem voor de erfprinsen: 2 gedichten
-wachten op de ganzen: een gedicht
-oude dwaas: een gedicht bij Chinese tekeningen
-lof op de suikertang: gedicht bij hedendaagse kunst
-Courbet spreekt: een gedicht
-David en Goliath, Jonathans versie: een gedicht bij een schilderij
-Dat beetje dood: een gedicht
-lichaam, mijn speelbroeder: een gedicht
-de psychiater: een gedicht
-een oude vriend laat weer van zich horen: een oude kennis duikt weer op.
-een oud heimwee: een antwoord met voorbeelden uit de hedendaagse kunst.
-het geklutste ei: bij een schilderij van Jmames Hollingworth
-hokjes: Catherine mackey USA
-urban verticals: vervolg
-het kind: een ervaring
-de banaliteit: Robert Lenkiewicz
-de mix: vervolg
-intensiteit: vervolg.
-verbanden: vervolg
-het uitgebluste kind (1): kinderen en de dood
-het uitgebluste kind (2): vervolg, Frank Wedekind
-het uitgebluste kind (3): vervolg
-de uitgebluste mens: vervolg
-de schooljongen van Scorel: bij het werk van Van Scorel
-de barmhartige samaritaan: een werk van Jan van Scorel en…Van Gogh
-vrouwen van de wereld: de figuur van Maria Magdalena (oa: Jan Van Scorel)
-op het dak: tekst bij werk van Jeff Koons
-rustige Rogge in Peking: de Olympische spelen toen en …
-huis en tuin als wetenschappelijke inspiratiebron: Charles Darwin
-investeren in kunst: hedendaagse Chinese Kunst
-uitzicht op de leegte: gedicht van Rutger Kopland

mei-juni 2008

de leegte kan met schoonheid gevuld worden: vervolg
-het meisje met de perziken: werk van Valantin Serov (1887)
-het kind op de rand van de nieuwe eeuw: vervolg.
-de invloed van het kind op de chinezen die Shakespeare spelen:vervolg.
-een bouwvallig bruggetje en een jongedame: vervolg.
-een flamboyante mooie jongen: vervolg.
-ik ben het! Wie?: identiteit
-poezen en mussen: een ervaring voor een achtjarige
-was ik maar de droom van de totaliteit (1): een bedenking.
-was ik maar de droom van de totaliteit (2): merk en identiteit
-een verhalenverteller: werk van beeldhouwer Juan Munoz (1953-2001)
-wat je ziet is niet wat het schijnt te zijn: vervolg
-aan de buitenkant van het gedoe: vervolg.
-see me: werk van Ron Mueck (1958)
-beeld en gelijkenis: vervolg
-beeld en gelijkenis, een you tube als illustratie
-purple rain: Blauwe regen en Prince
-denkvormen onderzoeken: het gekooide denken
-wortelstokken gezocht: kunst van Anish Kapoor
-liefde voor de kromming en de leegte: vervolg
-de geïsoleerde personages van Guo Wei: werk van deze Chinese kunstenaar
-niemands-land: vervolg.
-een foto maakt de fotograaf zichtbaar: verbindende kunst
-kaleidoscopisch denken: tentoonstelling framing a century
-ontsnapt aan de tijdelijkheid: foto’s van Walker Evans (1903-1975)
-het verkleinen van tijd en afstand: foto’s en schilderkunst
-tender is the night: foto’s van Brassaï
-het getal als inspiratiebron: getal en kunst
-japanse fotografie van nu, een vers van vroeger: foto’s en een vers
-jongensliefde voor vrouwenogen (Japan): boylove als atmosfeer aldaar
-de anonimiteit: foto en geschiedenis
-beeld van een voorbije dag zonder prentjes: een vers
-papa, waar as je: werk van Marlène Dumas en oude foto’s
-passion, pavane pour un infant défunt: een gedicht
-achter de alledaagsheid (1): werk van Paula Rego, Portugal
-achter de alledaagsheid (2): vervolg
-achter de alledaagsheid (3): vervolg.
-achter de alledaagsheid (4): vervolg.
de fragmentarische mens: loslaten en de dood
-de papieren mens: het mysterieuze leren kennen.

Dg7poyIXcAAP4Js

juli augsutus 2008

-de omgeving als inspiratie: Louise Bourgeois
-het ritme van het voorbije: Edward Wadsworth
-schietgebed tot de bijna heilige Damiaan: hysterie
-licht als passie: William Mallord Turner
-licht als passie (2): vervolg
-een trein als voorbode van een nieuwe tijd: reacties bij een wonder
-intermezzo: omtrent het kleinkind
-corydon citoyen, de archeologie van een coming out
-de liefde die haar naam niet durft zeggen 1-2: André Gide
-de liefde die haar naam niet durft zeggen 2-2: Oscar Wilde
-de liefde die haar naam niet durft zeggen 3-2: Corydon
-the garden god: a tale of two boys
-secreted desires: een boek van Matthew Kaylor
-de liefde die haar naam niet durft zeggen (4-2)
-de liefde die haar naam niet durft zeggen (5) vervolg A. Gide
-zotten en zieken (1): daaromtrent
-zotten enz ieken (2): vervolg
-zotten en zieken (3): vervolg.
-zotten, zieken en…criminelen: vervolg.
-voetje voor voetje kom ik in het oerwoud vooruit: vervolg Gide
-betalen voor je overtuiging tot de laatste cent: vervolg
-dokterswraak en bakerpraat: Corydon
-wet en verlangen: vervolg.
-wet en verlangen (2): vervolg.
-wet en verlangen (3): vervolg.
-merveilleuse plenitude de la joi: het boek ‘Le roman secret’ van Pierre Billard
-merveilleuse plenitude de la joie (2): vervolg.
-telkens weer opnieuw kunnen vertrekken: vervolg.
-op de kruising der wegen (1): vervolg.
-op de kruising der wegen: sara en antoinette- vervolg –
-hoe vaak reeds? Hoe vaak nog?: vervolg
-de ontsnapping: vervolg.
-mijn hart lachte toen ik je geschrift herkende: vervolg.
-ik ben slechts een wachtzaal: vervolg.
-geluk tegen een achtergrond van oorlog: vervolg.
-le repos souriante de la chair: vervolg.
-het beloofde land en het paradijs (1): vervolg.
-het beloofde land en het verloren paradijs (2): vervolg.
-het beloofde land en het verloren paradijs. (3): vervolg.
-het beloofde land en het verloren paradijs (4): vervolg.
-het beloofde land en het verloren paradijs (5): vervolg.
-het beloofde land en het verloren paradijs (6): vervolg.
-het beloofde land en het verloren paradijs (slot): vervolg.
-secrets de famille (1): de familie Gide
-secrets de famille (2): vervolg.
-secrets de famille (3): vervolg.
-secrets de famille (4): vervolg.
-secrets de famille (5): vervolg.
-il faut que cet enfant soit beau (1): vervolg.
-il faut que cet enfant soit beau (2): vervolg.
-il faut que cet enfant soit beau (3): vervolg.
-het vervolg van het scenario: vervolg.
-kleine en grote vriendschapsbanden: vervolg.
-il faut que cet enfant soit beau (4): vervolg.
-l’ angoisse des espoirs: vervolg.
-c’ est devenu possible: vervolg.
-een plaats waar de oude goden niet dood zijn: vervolg.

september-oktober 2008

-oude en jonge goden en godinnen: vervolg.
-calypso en odysseus: vervolg.
-mes in et hart: vervolg.
-droom en werkelijkheid: vervolg.
-de pijnlijke kantjes van een driehoek: vervolg.
-vader onbekend: vervolg.
-vader en dochter: vervolg.
-grootvader, vader en dochter: vervolg.
-een deur sluiten is altijd de andere openen: vervolg.
-verzwijgen en raaskallen: terug naar Corydon.
-macht en machteloosheid: vervolg.
-het oogverblindend schitteren van perversies: Foucault
-zuinig op zaterdag: kleine pauze
-zuinig op zaterdag: Foucault, vervolg.
-ik beken, of de westerse scientia sexualis: vervolg.
-vragen bij een apparaat: vervolg.
-wetenschap en moraal: vervolg.
-waarheid en geheim (1): vervolg.
-waarheid en geheim (2): vervolg.
-de bedoeling van het onderzoek: vervolg.
-voorstellingen van de macht: vervolg.
-de ontvleesde gedaante van het verbod: vervolg.
-op zoek naar een beter beeld van de macht: vervolg.
-verstanden en misverstanden over macht: vervolg.
-kleinkind aan de macht: het redden van duiven, een actie!
-waar de macht is, bestaat verzet: vervolg Foucault.
-de mythologie van de grote macht: vervolg.
-stellingen en tegenstellingen: vervolg.
de kunst van het bestaan: vervolg.
-domeinen van weten en macht rondom de seks: vervolg.
-aanverwantschap en seksualiteit: vervolg.
-het gegijzelde gezin: vervolg.
-locatie van het gevaar: vervolg.
-de komst van de psycho-analyse: vervolg.
-symboliek van bloed en analytica van de seksualiteit: vervolg.
-lofzang op degenen die ‘toen’ waren: vervolg.
-het leven als kunstwerk: vervolg.
-problematisering: rustpunt, een beeld.
-waarschuwingen en waarheid: de tijd van toen?
-moraal en bestaanskunsten: vervolg Foucault
-aspecten van de moraal: vervolg.
-van de lucht naar de aarde: hoe het was: herinneringen aan een jeugd
-inleiding tot de aphrodisia (1): Foucault.
-inleiding tot de aphrodisia (2): vervolg.
-inleiding tot de aphrodisia (3): vervolg.
-inleiding tot de aphrodisia (4): vervolg.
-inleiding tot de aphrodisia -slot: vervolg.
-intermezzo: kleinkind met plan
-chresis, het morele denken over de aphrodisia: vervolg Foucault.
-chresis, het morele denken over de aphrodisia (2): vervolg.

november-december 2008

-de enkrateia: de verhouding tot jezelf: vervolg
-de korte nacht: vervolg.
-de enkreateia: de verhouding tot jezelf (2): vervolg.
een paradox: de jongensliefde als probleem in Griekenland: vervolg
-voor de verdwenen jongens in Flanders Fields: gedicht
-my boy Jack: gedicht van R. Kipling
-liefdes die elkaar niet uitsluiten: vervolg.
-is het begrip tolerantie niet op zijn plaats? vervolg
-pedagogische eros: vervolg.
-een open relatie: vervolg.
-slechts een korte tijd: vervolg
-verschillende optieken: vervolg.
de positie van de knaap: vervolg.
terzijde: het belang van het kleine: vervolg.
-een blinde vlek: vervolg.
-vanuit het dagelijkse leven: vervolg
-liefde en politieke beeldspraak: vervolg.
-een beetje van dit en een beetje van dat: vervolg
-minneregels of op zoek naar de verloren helft? vervolg
-het oergevoel in de wijsvinger: de drang naar straffen
de nieuwe wereld (1) Martha Nussbaum, de opleving van het denken (1)
-de nieuwe wereld (2): vervolg.
-tussen almacht en hulpeloosheid: vervolg.
-stranden van licht: vervolg.
-vroege emoties: vervolg.
-vroege emoties (2): vervolg.
-vroege emoties (3): vervolg.
-primitieve schaamte: vervolg.
-schaamte en walg: tot aan de grenzen van het lichaam-vervolg
-walg als grens: vervolg.
-psychologische besmetting: vervolg.
-walg en projectie naar buiten: vervolg.
-vanuit een badkamerraam: een observatie
-vanuit een badkamerraam (2): vervolg
-de wereld is innig en dichtbij: de Deense schilder Carl Vilhelm Holsoe (1865-1928)
-er is geen buiten en geen binnen: vervolg.
-een tijd van wonderen: persoonlijke herinneringen uit de kinder-kersttijd
-het koele harde licht: geloofwaardigheid en Martha Nussbaum
-op zoek naar de ware betekenis van mededogen (1): Spinoza
-op zoek naar de ware betekenis van mededogen (2): vervolg.
-op zoek naar de ware betekenis van mededogen (3): vervolg.

januari-februari 2009

op zoek naar de ware betekenis van mededogen (4): vervolg
-wraak en mededogen: vervolg
-mededogen en barmhartigheid: vervolg
mededogen en instituties: vervolg
slachtofferschap en handelingsbekwaamheid: vervolg
-slachtofferschap en handelingsbekwaamheid (2): vervolg
-rationeel mededogen in de praktijk: opvoeding.
-rationeel mededogen in de praktijk: opvoeding (2)
-toetsen aan de herinnering: uit de kindertijd
-boeken en postzegels als vleugels: Amos Oz: fragment uit een verhaal van liefde en duisternis
-liefde voor letters: Oud Griekse gedichten, Paul Claes
-liefde voor letters (2): lezen in de kindertijd
-liefde voor letters (3): vervolg
-liefde voor letters (4): vervolg
-liefde voor letters (5): vervolg
-gruwel heeft altijd ook ons gezicht: geweld via media
-de tragedie als schenker van inzicht.
-de wereld is plat: media in de vroegere kindertijd
-het feest van het nieuwe meisje: rituelen
-geplogenheden en hun consequenties: vervolg.
-symbolen en geplogenheden: vervolg.
-hier wordt de tijd nutteloos: tafeltituelen en Pierre Bonnard
-kleinouders en grootkind: kleinkind thuis
-het leven, een catalogus: wat wij verzamelden
-groeten uit…: postkaarten van toen
-wie een fiets zoekt, vindt wel eens een boek: schrijven…
-intellectuelen heb ik niet gezien: kleine wreedheden
-weg met het Darwinisme, leve de evolutie
-weg met het Darwinisme, leve de evolutie (2): vervolg
-brief aan Edvard (1): Edvard Munch
-brief aan Edvard (2): Edvard Munch
-brief aan Edvard (slot)
-wrakken en monumenten: politieke figuren
-de verborgen levens: zij die ons voorgingen
-de honden, de kinderen en groottante Erika
-de wondere koe van grootoom Jozef
-motor met zijspan: vervolg

maart-april-mei-juni 2009

de schilder-schrijver en de kinderkamer: Bruno Schulz
Gulliver in ‘de wereld’: het perspectief
Na de poststaking: een familiegeschiedenis
-De poppenkoppen van grootoom Georg
-kleine tante Marie-Angèle
de grootneven Michael en Elias
de vasthoudendheid van grootnicht Renata
-kwetsuren mogen zichtbaar zijn: Neues Museum in Berlijn
-mijn American dream(s)
De Venetiaanse schilders en de pornoficatie
-Groottante Sans Gêne en haar aanhang: familiegeschiedenis
-Een liefdesgeschiedenis zonder happy end: Elisabeth Bergner en Albert Ehrenstein
-Een liefdesgeschiedenis zonder happy end (2): vervolg
-Een liefdesgeschiedenis zonder happy end (3): vervolg
-Een liefdesgeschiedenis zonder happy end (4): vervolg
-Een liefdesgeschiedenis zonder happy end (5): vervolg
-De roeper is de poeper: de galmkelder van het Flageyplein
-De dokter-fotograaf: uit he familie-album
De ingenieur-schilder: Gustave Caillebotte
-De grauwe stilte van James Castle
-Waarschuwen voor de hel met hemelse tekenpen: Arthur Szyk
Momentje stilte (lijkt het al een beetje op een mens)
-Inside: het geheim van de binnenkant: Satre Stuelke
vechtjassen en kunstenaars: 2 families
-vechtjassen en kunstenaars (2): vervolg
-ruimtereizigers, een B-film en een 17de eeuwse componist
-het synchrone leven van Aron en Yakov: tweelingen
-kijken in de diepte: John Constable
-pijn: het verschijnsel en ermee leven
een paasbriefje
-Disney en de jongens, een zoektocht
-één beeld heb ik van jou behouden: een baby van lang geleden
-een prent uit de 17de eeuw: de dood die een kind draagt
-oefeningen in verrijzen: bij prent envan Stefano della Bella
-de vierde dimensie en grootoom Tobias
-de vierde dimensie en grootoom Tobias (2)
de vierde dimensie en grootoom Tobias (3)
-de vierde dimensie en grootoom Tobias (slot)
-tussen seringen en blauwe regen: lente
op zoek naar een denken met schakeringen
groottante Dorrit en de Royal 10 (1)
-groottante Dorrit en de Royal 10 (2)
-na 70 jaar wakker worden: teruggevonden negatieven Robert Capa
-boven ons de hemel, onder ons de kuil: zuiverheid?
-boven ons de hemel, onder ons de kuil (2): vervolg
-boven ons de hemel, onder ons de kuil (3): vervolg
-schakeringen van het denken, een afscheid: over de vriendschap
-het uitvergroten en zacht laten golven: Claes Oldenburg, de media
zijn brede rug als schild: kerkhoven
-beelden en boemannen: Nam June Paik, kunstenaar
zet de maskers maar op, en verberg uwe kop: Yinka Shonibare MBE
-de bekoring: Martin Schongauner en Dürer
3 kleine gezangen bij wijze van afscheid: 3 gedichten
-hoe een linkse krant rechtser is dan rechts
-kreten van ketters en kale kalkoenen: via Goya en de complexiteit
-de horizon staat stil: bedenkingen vanuit een rijdende trein.
-anoniem: een schilderij van Goya
blinde man met zijn lezer: bij een antieke foto
-perceptie en voor-oordeel: bij een daguerrotype
-laat de stilte de dagen tellen

window-1

januari-februari-maart 2018

prentjes kijken(1): een raadsel
-prentjes kijken (2): een moeder-kind verhaal
-prentjes kijken (3): je blik richten
-prentjes kijken (4): gezien worden
-prentjes kijken(5): wit
-prentjes kijken (6): werk van Dionisio Gonzales
-prentjes kijken (7): jupiter 2017 en 1811
-prentjes kijken (8): kijken niet altijd toegelaten
-prentjes kijken (9): onsterfelijk (Stanislaw Wyspianski)
-prentjes kijken (10): What cannot be said (Carolle Bénitah)
-prentjes kijken (11): detail
-prentjes kijken (12): geen enkel beeld is heilig (M. Cattelan)
-prentjes kijken (12b): detail als hoofdzaak (Marcia Lippmann)
-prentjes kijken (14): visuele stilte (Ellie Hesse)
-prentjes kijken (15): de kunst van het stapelen (Justin Lieberman)
-prentjes kijken (16): bespiegeling (Michael Taylor)
-prentjes kijken (17): vloeibaar (Patricia Claro)
-woorden (1): tekst
-woorden(2) : de ware nacht (een gedicht)
-woorden (3): her-denking (een gedicht)
-woorden (4): los gescheurd (een gedicht)
-woorden (5): engelen op bezoek (een gedicht)
-woorden (5b): een strofisch bestaan (een gedicht)
-woorden (6): ver kunnen kijken (een gedicht)
-het oppervlak van Werner Boy 1901 (een gedicht)
-een zeventienhoek en een dwergplaneet: Johann Carl Friedrich Gauss
-noem het lente: een gedicht bij werk van George Innes (1825-1894)
-het laatste avondmaal: werk van Ugolina da Siena (di Nerio – Daniele Crespi))
-het laatste avondmaal (2): een vergelijking (details)
-en bij de dode: tekst bij middeleeuws majolica

april-mei-juni 2018

schildertuinen: de tuin van Vuillards dealer
-schilderstuinen (2): de tuin van Pierre Bonnard door Henri Edmond Cross
-in wonderland: een gedicht bij rozen van Willem van Aelst
-meisjes in het zonlicht: een gedicht bij schilderijen van Philip Hale en Felix Valoton
-onder de kastanjkelaars: bij een tekening van Daumier
-al zeg ik het zelf: een hoorspel, een dialoog tussen raven en jagers
-een tuin, een schilder, een dichteres: Hassam en Celia Thaxter
-de laatsten zullen de eersten zijn, een minihoorspel.
-een dame speelt toneel, hoorspel met Dora van der Groen
-blauw en paars getint: in de lentetuin
-toy, een radiocompositie: gemaakt met auditief speelgoed en Sofie, 6 jaar
-Yvonne in de stad, twee radio-chromo’s.
-Maria, liederen onder de perenboom: 2 radiochromo’s.
-Helena, de cassettes en de kinderen: een radio-portret
-dorpsidylle Heinrich Seepolt, een schilderij
-wendingen: een gedicht
-een man en een paard: een radio-documentaire
-alleen thuis: vanuit de stilte naar geluidsgenot
-nachtelijk: een gedicht bij een prent van Edward Hopper
-Hannah Arendt: representatief denken.
-toegang tot de perrons: een radiocompositie
-mijn moeder vloog: een gedicht
-de gevolgen van 25 liefdesbrieven: een hoorspel
-bord du riviere: een schilderij van Victor Dieu (1873-1954)
-avondlicht: gedichten bij werk van Carl Larson
-ett hemm: ons huis leven en werk van Carl Larsson
-De angst, het schilderen en het drinken: een radiodocumentaire
-Ver en toch nabij: een gedicht bij werk van Helene Schjerfbeck
-bewegingen in en rond het modelandschap: werk van Sophia Delaporte (1973)
-‘les onze’, voetbal en literatuur: overzicht
-het geluid: een hoorspel met hety geluid als hoofdthema
-moment en tijdloosheid: in de boomgaard van Theo van Rysselbergh

the-reluctant-prophet

juli-augustus-september 2018

-wij met de wolken: een gedicht
-een jager zonder wild: Iwan Sergejewitsj Toergenjev
-maar wat was dat mooi, dat duivels spel: wk voetbal
de zwaan: een kortverhaal
-Evelyn Hofer: a timeless message-werk van fotografe met die naam
-model as painting Pieter Schoolwerth: werk van deze kunstenaar USA
-moeder en kind in de wind (1907) gedicht en werk van Heinrich Kühn, fotograaf
-young and innocent: Amy Hill Nieuw werk van Amerikaanse kunstenares
-fallen monuments’ Phyllida Barlow (1944)
-de horoscoop: een kortverhaal
uitzicht met inzicht: vader en zoon Alt
-uitzicht met inzicht (2): vader en zoon Alt (2)
-uitzicht met inzicht: een zoon zoekt zijn weg
-uitzicht met inzicht: het oog van de meester (slot)
-de schepping volgens Jonas, een radiodrama met Koen De Bauw
-Justine Kurland, meisjes in een landschap
-Rembrandt: innigheid met enkele pennentrekken
-ook als kind: een gedicht
-de man van 30 miljoen, een kortverhaal
-Bill Jacklin, licht en beweging
-mysterium matris een apocriefe psalm, een gedicht
-Louis Stettner ‘Wisdom cries out in the streets’ fotograaf
-de ogen, een kortverhaal
-Paul Virilio (1932-2018) vooruitgang en catastrophe
-Spinoza, een signalement.
-schoonschrift, pleidooi voor een pen
-Hye-Ryoung Min, de lens als spiegel

oktober-november-december 2018

-Lotte Laserstein: licht in de donkerte van de Weimar-republiek
-Ithaca, een lange reis gewenst: gedicht van Kafavis in verschillende talen
-we zouden…een gedicht in wensvorm
-Tintoretto, een jarige met omgeving (1)
-Tintoretto, temperamentvolle jonge man (2)
-Tintoretto, een andere werkelijkheid (3)
-Ifigeneia contra Euripides, radiodrama met Dora van der Groen
-Liefdesgedicht Debora Vogel
-het grote-witte-buik-beest, een kortverhaal
-In memoriam matris: 3 moeder-gedichten
-Lorenzo Lotto: het portret als kunstwerk
-Guido Guidi, fotograferen om te begrijpen
-naamloze namen: 11 november
-Peter Howson, a different man-schilder
-Debora Vogel, fragments of memory
-Thomas Gainsborough: uit het familie-album
-de bloem: een kortverhaal
-drawing Europa together, tekenaars en de Brexit
-Bert Hardy, wide as a wide-boy, fotograaf
-de plaats onder de boom: een gedicht bij werk van Mstislav Dobuzhinsky
-stemmingen, een radiodocumentaire
-a youthless nation, Naomi Mitchison: een gedicht
-returning home late from a spring outing: tekst bij Chinese tekeningen
-Igor Savchenko: foto’s om te leren vergeten
-tekst en ver-beelding: 1947, Simone de Beauvoir in America
-Debora Vogel: 2 gedichten 1924-1929
-een zuinig leven, een kortverhaal
-Jan Gossaert: koningen op bezoek
-de macht hebben: vooruitzichten uit 1929
-Amos Oz: dezelfde zee
-Legt zij haar koude mantel: een gedicht

Die Kantatenprobe / Gouache / 1775 - Cantata Rehearsal / Gouache / 1775 - Répétition des cantates/ Gouache / 1775
2-M99-K1-1775 (33058) ‘Die Kantaten-Probe.’ Musik: Kammermusik. – ‘Die Kantaten-Probe.’ – Gouache, unbekannter Meister, 1775. E: ‘Cantata rehearsal.’ Music: Chamber Music. – ‘Cantata rehearsal.’ – Gouache, unknown master, 1775. F: ‘La Répétition des cantates.’ Musique : Musique de chambre. – ‘La Répétition des cantates.’ – Gouache, maître inconnu, 1775.

januari-februari-maart-april 2019

-de b-side, een nieuwjaarsbrief
-the enraged musician: een prent met geluid
-de kerstvierder, een kortverhaal
-‘short stories’, een radio-drama
-Charles Simic, a disquiting muse
-Patty Caroll, anonymus woman
-Nick Drake: the back of your head
-Thomas Allen, uit hun cover bevrijd
-Milton Rogovin, they tellabout their lives (fotografie)
-Vers voor Vermeersch (in memoriam)
-de brief, een kortverhaal
-Robin Tewes, magical visual parables
-afwezigheid, een gedicht
-sinaasappel, een gedicht
-een man zijn, Edouard Louis (boekbespreking)
-een verhaal uit de hoedendoos van Benjamin Marcus, radio-drama
-brieven aan cecilia: je verhaal blijven vertellen
-het landschap als verhaal van een nieuw tijdperk (Petrarca)
-Harald Sohlberg, oneindige en intieme landschappen
-de gitaar, een kortverhaal
-K. Hokusai, 3 landschappen
-een archeologie van de nachtelijke stad: Lynn Saville (fotograaf)
-Japanse kersenbloesem levenslang (gedicht en omgedicht)
-Fernand Pélez, peintre des ‘cris de la ville
-Debora Vogel, 2 gedichten uit de nachtelijke stad (Jidisch)
-John Ashberry (1927-2017) gedichten en collages
-op weg naar huis, een gedicht
-Jean Starobinski, transformer l’ impossibilité de vivre en possibilité de dire
-Andrew Stevovich, dagelijkse spiegelingen (schilder)
-de vergeetput, een kortverhaal
-de liefde voor het zien, die doet de voeten gaan
-muziek bij het begin van de lente, een brief
-Ray K. Metzker, op zoek naar syntheses (fotograaf)
-Melissa Brown, expanding perception (schilder)
-allegorie van wijsheid, een gedicht bij een schilderij
-de kijker in de kijkdozen van Tabaimo, schilder
-Gladys Nilsson, onbelast maar vrolijk beladen (schilder)
-bij een portret van Dylan Thomas
-herinneringen bij werk van Georges Shaw (1966) schilder
-het geklop, een kortverhaal
-Chris Kilip, the closest way to make our memories seem real (fotograaf)
-vroege bloesems, een gedicht
-Forrest Gander, The sounding, gedichten Amerikaans dichter
-Adrian Rice, ‘Breath’ spelen met fotografie
-negentien, een verjaardagstekst (voor een kleinkind)

70ed2ff599fc1b27b7d57707ca284c96

mei-juni-juli-augustus 2019

-Deborah Turbeville(1932-2013): an idea of desintegration-modefotografie
-Voor de voorstelling: gedicht bij een schilderij van Constant Wauters
-Jeanne Mammen, nur 2 Auge sein schilderijen en tekeningen.
-Woelen en staren, een kortverhaal
-Catch of the day, Finula Dowling, een gedicht, vertaling Nl, Eng. Fr.
-Deze geuren zijn zo week: de tijd van de seringen met een gedicht van Willem de Merode
-The unknown Citizen, W.H. Auden Gedicht
-Bij een foto van August Sander, fotograaf
-Julie Curtis, surrealisme vanuit het vrouwelijk bestaan.
-De landschapsfotograaf, een radiodrama
-Hemelse hulp, herinneringen bij het verschijnsel ‘vurige tongen’ (Pinksteren)
-Walter Benjamin: vertelling en genezing, een tekst en benadering
-De Muze, een kortverhaal
-2 gedichten uit ‘Psalmen’ Uwe Kolbe (Duitsland)
-Ludwig von Hofmann, heimwee naar Arcadië, schilder
-Bij naderend onweer, een herinnering met geluiden.
-De vreemde tuin, geschilderd door Jozef Mehoffer
-Ivon Hitchens, painted to be listened to
-Judith en Holofernes, een succesverhaal (1)
-Judith en Holofernes, een succesverhaal (2)
-Een poëtisch leven, een kortverhaal
-Edward H. Potthast: liefde voor het lichte, schilder
-Prentjes, prints en collages
-Rotatie, een gedicht van Dunya Mikhail
-Kamer in Oostende: radio-juweeltjes
-Langs Steinbeck’s stad met Jessie Chernetsky, fotografe
, bij h-Doodjeet sterven van een vogeltje  (blog Marihuana)
-To trust our intuition: Deb Achak fotografe en video
-De Pet, een kortverhaal
-Net voor de zomerregen: ervaringen
-Net voor de zomerregen (2): idem
-the-naughty-scribbles-of-a-precocious-boy-aubrey-beardsley-1872-1898/

september-oktober-november-december 2019

-Maurice Sendak: illustreren van de speelruimte
-In vroeg sepemberlicht
-Antonello da Messina, op de drempel van de renaissance, schilder.
-De parabel van dde autofiles, een kortverhaal
-Sam Szafran, een ongrijpbare op zoek naar essenties, schilder
-Padua: een kapel als wisselgeld
-Voor wie ver en veel wil zien, een tekst
-Verkiezingenen vermaak in Venetië
-Een ziener tussen licht en donker: bij een schilderijtje van Rembrandt
-De kus, een kortverhaal
-schreeuwende schilderijen: Brendekilde en Munch
-Rumi (1207-1273) Nooit vult de wereld de zadeltassen
-Bay/sky: werk van Joel Meyerowitz
-Cig Harvey; stories behind the pictures, fotografe
-Moeder-ziel: bij het herdenken van mijn moeder
-Een kunstenares in stripvorm: Artemisia Gentileschi (stripboek)
-Gillian Jagger: natuur als medium monumentale kunst
-Eerzame mensen, een kortverhaal
-In de stilte van de zondag: 8 Impromptus van Franz Schubert
-Self-Portrait of Other: Tetsuya Ishida schilder
-Anne Carson: Sappho Drives Upstate (vertaalde) gedichten
-Respectvol verzoek tot heer Dood: tekst bij de late herfst
-Waar de hemel de aarde zou raken: een mystiek kerstverhaal uit 1500 (Botticelli)
-The turn of the screw (1) verwijzing naar de serie
-Intro bij Peter Handke s ‘De Kunst van het Vragen’
-Letterlichtjes voor de kerstboom in het hoofd (1)
-Letterlichtjes-voor-de-kerstboom in het hoofd (2)
-Letterlichtjes-voor-de-kerstboom-in-het-hoofd-3/
-Letterlichtjes-voor-de-kerstboom-in-je-hoofd-(4)
-Letterlichtjes-voor-de-kerstboom-in-het-hoofd-(5)
-Letterlichtjes-voor-de-kerstboom-in-het-hoofd-(6)
-Letterlichtjes-voor-de-kerstboom-in-het-hoofd-(7) een verhaal
-Letterlichtjes-voor-de-kerstboom-in-het-hoofd-(8) meester mag het licht aan?
-Letterlichtjes-voor-de-kerstboom-in-het-hoofd-(9) bijzondere wenskaarten
-Kerstmis, een gedicht
-Mary Ruefle: 3 (vertaalde) gedichten
-Letterlichtjes voor de kerstboom in het hoofd (10): op weg naar de boekenwinkel
-Letterlichtjes-voor-de-kerstboom-in-het-hoofd-11

boy_silhouette_family_fun_child_night_fireworks_bonfire_family_outdoors-1223854.jpg!d

januari-februari-maart-apr 2020

Sarah Blesener ‘How beliefs are formed’: Russisch en Amerikaans patriotism
Das Seelenkind, een tedere epifanie: de zorg voor het beeld van het Jezuskind
De jas, een kortverhaal
Bewaarde begrippen uit de kindertijd: ‘veelheid’
Twee gedichten van Abdulla Pashew
De onzichtbare tijd: fotografe Gay Block
Verhalen van de man met de schaar: Julian
Onze gemeenschappelijke duisternis: fotograaf Stefano De Luigi met ‘blindheid’ als thema
Verhalen van de man met de schaar: ‘een bijzondere innigheid’.
Tekeningen en prenten van Guercino (1591-1666)
Licht en nog eens licht : fotograaf Léonard Misonne (1870-1943)
-Verhalen van de man met de schaar: lintjes knippen, een kunst.
-‘Lichtje’ een tekst met prenten en muziek.
-Alain Feltus (1943): ‘…carefully composed figures’ (schilder)
-Storm en stillevens: Dan van Severen
Hoe Europa leerde tekenen: vroege tekencursussen vanuit de 15de eeuw.
-Verhalen van de man met de schaar: knippen op maat.
-Klein requiem voor Reinbert: bij het overlijden van Reinbert de Leeuw
-De stilte in stormachtige tijden: Georg Schrimpf (1889-1938) schilder
-Bedenkingen bij ‘de nieuwe zakelijkheid’ in de schilderkunst.
Van ‘manchino’ tot ‘machino’: bedenkingen bij de Neue Sachlichkeit
-Allegro molto quasi presto: een gedicht (met muziek)
Enkele liedjes tussen grijs en wit: enkele korte gedichten uit ‘Triangel’.
-Het monster, een kortverhaal
Anj Smith: The everyday and the overlooked: schilderwerk
-Brieven aan Cecilia (1): Dunkelstunden Giorgio de Chirico (1888-1978) en Edvard Munch
Brieven aan Cecilia (2): Giovanni di Paolo, schilder
-Kabouters, een kortverhaal.
-Michel de Montaigne: leven als ambacht en kunst
Mernet Larson(1940): The ordinary, reoriented (schilder)
-Liefdesliedje van een bosbeer voor een poolvriend(in): een gedicht
De groene Cactusvogel, een kortverhaal
Letterbloesems bij de paasboom (1): ’20 in 2020′ (bij een verjaardag)
-Letterbloesems bij de paasboom (2) M. Yourcenar ‘Paassequentie’.
-Letterbloesems bij de paasboom (3) Cornelis Verhoeven: de omweg van het woord
-To see the mythic amidst the chaos: Julie Blackmon, fotografe
-Bewegende beelden: het verleden dichterbij (home movies enz.)
Je bent wie je bent, een sprookje.
Dan Hall: different beauties but similar feelings ‘Eternal Youth’ (jonge fotograaf)
-Het trappenhuis, een wandeling’ (exploratie van een trappenhuis)
-Jaime Pitarch (1963): ou eternal condition of displacement

Arts Artist Creation Imagination Impression Style

mei-juni-juli-augustus 2020

Manège de petit Pierre: l’ art brut in zijn puurste vorm.
Met Alice ondergedoken: illustraties bij Alice in wonderland
-Dansende partikels, een wondere wandeling (Larry Bell)
-Een merkwaardige zondag in mei 2020: verhalen uit een ophoktijdperk
-Robert Polidori: de directheid van het voorbije (fotograaf)
-‘Gebed’ gedicht van Laura Kasischke
-Opgehokt in de wolken: Laurent Chéhère (fotograaf)
Binnenkijken bij Samuel (van Hoogstraten), schilder
-Stilte, de leegte voor essenties: Gwen John (vrouwelijke schilder)
-Verhalen vertellen: ‘de hemelspanners’
-Verhalen vertellen: ‘de hemelspanners 2’
-Afstand en gebogenheid: Parc de la Distance (studio Precht)
-Giovanna Garzoni: het eeuwige ademt in het detail (vrouwelijke schilder)
-Ironie en satire in de beeldenstorm van Inas Al-soqi (collages)
-Een dinsdag in juni: zomer in de tuin
Boos-aardig, een kortverhaal
-Het medium als expressiemiddel: Galina Kurlat (fotografe)

-De maan, mannen en de mode, tekst bij een schilderij van Casper David Friedrich
-Een habijt als ‘corpus delicti’: beeldhouwer Pedro de Mena (1628-1688)
-Schrijf-instructies, een gedicht van Phan Nhiên Hao (Vietnam)
-Mensen aan de rand: Isidre Nonell (1872-1911) schilder
-Telkens hij naar hen keek, hoorde hij muziek. (muzikanten aan het hof vd Medici)
-‘Adjustments’, gedichten van Alberto Rios (1952)
Kroniek van het dagelijkse: Roberto Donetta (1865-1932) fotograaf
-‘De flapzeil-kampioen’, een kortverhaal
-Een stille feestdag in juli 2020: een kroniek
-Lari Pittman, ‘jouissance’ en ‘saudade’in veelvoud. (schilder)
-Nooit opengebloeid: schilder Gabriël Deluc (1883-1916)
-Wayne Ngan (1937-2020) The clay body, like a soul in a person (keramiek)
De ‘rozenvingerige’ toont zich in de vroegte: vanuit een vroege morgen
-Poems, vehicles for private arguments: Jill Bialosky dichter
-In afwachting van het onweer (met mooie geluidstape)
-Meesterlijk spelen met -ismen: Nils Dardel (1888-1943) Zweeds schilder
Een stervende dandy: Nils Dardel (2)
-Herensokken onderweg, een tekst.
-Het traag verdampen van de tijd: Olga Boznanska (1865-1940) vrouwelijke schilder
Rita Dove (1955): The underside of history Gedichten

september-oktober-november-december 2020

-Luisterlandschappen: landschappen met klankbeelden BBC
-Hand geborduurde pixels: Diane Meyer fotografe
-Het gouden september-licht: beelden, muziek en herinneringen
-Mensen en modellen: een verbeelde gemeenschap?
-Zwischen Schock und Schönheit: Hans Scheib(1949) beeldhouwer
-De gang als verbeeldende verbinding: bedenkingen en beelden bij ‘een gang’.
-De autobus, een kleine parabel
-Poetry is not a project: Noah Falck, dichter
-Orpheus, omkijken: noodzaak en verlies. Bedenkingen, poëzie en muziek bij de mythe
-‘Taller then the trees’, een kortfilm van Megan Mylan.
-Richard, de winter van ons ongenoegen. Bedenkingen bij een klassiek toneelstuk.
-The memory monster (1) Bedenkingen bij een boek ivm de shoah
-The memory monster (2) Vervolg.
-Licht-gewicht: uit herinneringen gewogen. Herinneringen aan de donkerte en het licht uit de kindertijd.
-De vriend van Federico: herinneringen van een kind bij de Tour 1954.
-Elmgreen & Dragset, an aesthetics of longing an desires. Werk van dit kunstenaarsduo.
-In de stilte van ‘dag van de stilte’.
-De stilte als ruimte: beelden die stilte suggereren.
-Chris Killip, the closest way to make our memories seem real. Fotograaf.
-Een slot-verhaal uit het boek ‘Triangel’
-Jim Shaw: I realized that I wasn’t naturally born to good taste. Collages enz.
-Kiezen of delen, of…? Een orgel dat ook als piano of spinet kan bespeeld worden, of zelfs tegelijkertijd.
‘The furious beating of the heart’: Alec Soth (1969) Fotograaf.
-Abstractly esthetic constructed hallucinations: William Bailey, schilder.
-Emotionele syntheses als pictogram: Leonhard Hurzlmeier, schilder.
-De kunst in haar educatieve functie: Herbert Read.
-Tussen ’t een en ’t ander: Bruce M. Sherman (1942): keramiek.
-‘To “see” words as musical notes: Fiona Sze-Lorrain, dichteres.
-The place to be (and to live): Hilary Pecis, vrouwelijke schilder.
-Spiegelend, op zoek naar een andere werkelijkheid? De spiegel in beeld en woord.
-In- en uitgebroken: Aad de Haas, kunstschilder.
-Letterlichtjes voor donkere maanden (1): poezie van Lola Ridge
-Letterlichtjes voor donkere maanden (2) Home sweet home, het victoriaanse huishouden.
Letterlichtjes voor de donkere maanden (3): John Atkinsom Grimshaw, schilder.
-Een klein profeetje, een kerstverhaal.
-Niet copiëren maar creëren: Christoffer Relander, fotograaf

januari-februari-maart-april 2021

Leven als kunstvorm: Jack Martin Rogers (1943-2001)
-De werkelijkheid vind je op straat: Nino Migliori, fotograaf (1926)
-Het eerst licht na een lange nacht: Het eerste licht in de kunst
-Between glamour and gloss: Adam Buck (1759-1833)
-The world is a great treasure house: Phoebe Anna Traquair (1852-1936) (1)
-The world is a great treasure house: Phoebe Anna Traquair (2)
-Hayan Charara: We’re the only species that can write down
Een raam, een venster: ‘…niets weet zij van het levensspel.’ Een collage.
-‘What was that sound that came in on the dark?’‘What was that sound that came in on the dark?’ (Over het ‘samenspel’)
-The family I have choosen for myself: Pat Martin, photographer
-Een andere pijn dan Valentijn, een bedenking.
-Partisan of energy, rebellion, and desire: Alicia Suskin Ostriker(°1937)
-‘A clearing house for dreams and visions’: Joseph Cornell (1903-1972)
-Op zoek naar identiteit: Léon Frederic en tijdgenoot Bastien-Lepage (1)
Op zoek naar identiteit: Léon Frederic en tijdgenoot Bastien-Lepage (2)
-Kunst en identiteit, tenslotte.(3)
-‘Wat de verkoop bevordert’ een kortverhaal
-To mediate and communicate our own desires and selves: Michael Stamm (1983)
-‘Open en dicht’ ma non troppo (de lente)
-Maar de woorden zwijgen niet: Adam Zagajewski (1945-2021) (Poolse dichter)
Bruggen bekijken, een wandeling.
-De brug: met verbeelding verbonden(1)
-De brug: met verbeelding verbonden (2)
-Solidariteit uit nieuwsgierigheid geboren: Aliza Nisenbaum
-Schrijven om thuis te komen: Ivana Bodrožić (1982)
-I’m nobody! Who are you? Emily Dickinson (1830-1886)
-‘Maybe, we are all mythological: Pamela Mei Yee Leung (1967-2011)
-Op weg naar de teruggevonden tijd (1)
Op weg naar de teruggevonden tijd (2)

mei-juni-juli-augustus 2021

-De onvoltooide tegenwoordige tijd in het werk van Zinaida Serebriakova 1884-1967
Het landschap als personage: Isaak Levitan (1860-1900)
-Des-menschen-seele-gleicht-dem-wasser-a-rain-day-collage/
-Dreaming Oneself Awake: Eileen Angar (1899-1991)
-De geschiedenis en de ‘onschuldige’ slaper
-Gesprekken met sprookjes: “de kunst van het vallen”
-De legende van de derde duif, Stefan Zweig
Op de breuklijn: Lorenzo Di Credi (1459-1537)
Claude en François-Xavier Lalanne: kunst met mogelijk gebruiksplezier
-A sense of potential and possibility: Susan Philips
-‘Sisyfus spreekt’ – een monoloog (1)
-‘Sisyfus spreekt’ (2) een monoloog
-‘Sisyfus spreekt’ (3) een monoloog
‘Sisyfus spreekt’ (4) een monoloog
-‘Sisyfus spreekt’ (5) een monoloog (slot)
‘Nabijheid en verbinding’ : Sarah Mei Herman (1980) fotografe
3 kleine gezangen bij het slapengaan (poëzie)
-Marie Huana: ‘The glacier knocks in the cupboard?’ (Gastblog-bijdrage)
‘Thuiskomen’ verbeeld en beletterd (1)
-‘Thuiskomen’ verbeeld en beletterd (2)
-Kwetsbare ruimtes: ‘Espèces d’ Espace’
-Fausto Melotti: ‘Kunst is een engelachtige, geometrische denkwijze.’
-‘Je nest terugvinden’, een vrij vroeg kerstverhaal
Between angst of fine art and the therapy of making: Sue Stone
In ieder huis schuilen talloze stillevens
-Tussen schaduwen en reflecties: Hans Emmenegger (1866-1940)
-Over het water lopen, een denktocht naar betekenissen

Lorimer, John Henry; The Flight of the Swallows; City of Edinburgh Council; http://www.artuk.org/artworks/the-flight-of-the-swallows-93502

september-oktober-november december 2021

-Wat wild en wezenlijk is: Joan Eardley (1921-1963)
Toen toen toen toen zou zijn geweest
-Papieren bootjes(1)
Papieren bootjes (2) ‘Vroege Morgen’
-Papieren bootjes (3) Spiegelingen
Papieren bootjes (4) Bevlogen
-Beeld en begrip: tweespalt of synthese (1)
-Beeld en begrip: tweespalt of synthese (slot)
Ik brabbel en probeer de taal te eren: Stanley Moss (1925) dichter
-‘I’m capturing the real thing’: Judith Roy Ross fotografe (1946)
-Tussen kunst en kunde: Miguel Mackinlay (1895-1958) schilder
Letha Wilson: het fotografisch beeld als beginpunt
-Stilleven met oktoberlicht
-‘I can put a dent in it!’: Winfred Rembert (1945-2021)
Wat je ziet is niet wat je voelt: Matthias Weischer (1973) schilder
Het stof der dode woorden
-De toekomst voorstellen, een denk-probleem?
Beelden als boodschapper
-Landschappen uit de ‘vleugeltijd’ (1)
Landschappen uit de ‘vleugeltijd’ (2)
-Remind people of our spirituel essence: Jeffrey Maron (°1949) beeldhouwer
-Patrick Rosal (usa): een gedicht
-The light and life of John Henry Lorimer (1856-1936) (1)
-The light and life of John Henry Lorimer (1856-1936) (2)
“Modern Art & the Remaking of Human Disposition” (boek)
-“POEM” Louise Glück (2021)
-De avonden (van Sinterklaas)
-Het kind in een kribbe, een visioen van Hugo van der Goes (ca 1480)
-Een kerk, 3 schilderijen en een gedicht (van Auden)
Musée des Beaux Arts, een gedicht van W.H. Auden
-In the bleak mid-winter
-The Landscape of Love and Solace: John Nash (1893-1977)
-De jaren 22, een dwarsdoorsnede

Foto door Magda Ehlers op Pexels.com