richtlijn

Deze wegwijzer zal naarmate de tijd verstrijkt een gelinkt overzicht bieden op de bijna 2000 bijdrages die in de loop van 2004-heden dit blog zijn gaan bevolken. We bieden je alvast  2004-2005-2006, helemaal volledig gelinkt. En 2007 tot einde maart. Volgende maanden volgt de rest, beetje bij beetje.

Hoe kun je opzoekingen doen?

-Ga naar een gelinkte titel en begin daar je lectuur. Je kunt dan verder gaan of terugkeren. Met verloop van tijd proberen we alle titels te linken. Nu zijn alle titels tot einde 2006 en begin 2007 gelinkt, dus onmiddellijk bereikbaar.

-Je kunt met de archiefwijzer helemaal onderaan best naar een maand en jaartal gaan.
Dan begin je best onderaan die bijdrages om vervolgens op te klimmen als je het logische tijdsverloop wil volgen.

-Je kunt een woord, naam of begrip invullen bij het zoeksysteem op de bovenbalk.

e26da-3030565223

2004 (alles gelinkt)

Intro: een antiquair en een psychiater beginnen een correspondentie omtrent ‘onzichtbaar zijn’ Korte tot zeer korte fragmenten briefwisseling tussen beide heren.

juli 2004

vriendelijk verzoek: en daar een antwoord op
na de wandeling: op zoek naar onzichtbaarheid

-na de wandeling(3): bericht
het lot: een poging tot onzichtbaarheid
geen vuurwerk: een antiquair verduidelijkt zich.
een niet zo zeldzaam verschijnsel: een psychiater stelt vragen
kind op paard: gedachten bij een oude foto
het onzichtbare jongetje: een psychiater vult aan
een nachtgedachte als antwoord: in de tijd zijn
reïncarnatie: zichtbaarheid zonder zorgen
het duurt wel even: elkaar begrijpen vraagt tijd
eeuwig zichtbaar blijven: bij een oude gezinsfoto
geen vogel vliegt met een bord voor zijn kop: zichtbaarheid als verbonden blijven.
-het lot niet ontlopen, dus zichtbaar zijn: zichtbaarheid vraagt moed
mijn ogen bezitten geen enkele beeld: onthechting leert je beter zien
wie wil zweven moet sterke vleugels hebben: een vraag om stellingen beter te onderbouwen
de nieuwe schizofrenie: de antiquair dringt aan op analyse

augustus 2004

terug uit vakantie: een antwoord op de ‘nieuwe schizofrenie’
schijn en werkelijkheid: op zoek naar een nieuwe syntaxis

september 2004

-uit hetzelfde brein ontsproten: schoonheidservaringen, een chemisch proces?

oktober 2004

toch maar de draad terug opnemen: na een lange stilte op zoek naar de draad
-een suikerpotje uit 1900-1918 als antwoord: op zoek naar een sjamaan

november 2004

-het is wat het is en we zijn wat we zijn: de fanfares rond heldenmoed roepen vragen op.
-de bomen en het bos: onzichtbaar worden als boom in het bos.

87b0e-1095638128

januari 2005

Ben je inderdaad zo ver: hoe ver sta je met je zoektocht naar ‘onzichtbaarheid’?
-Een bericht van een spoorloze: teken van leven via Oscar Wilde en Luis Vidales.
-Een bezorgd bericht: onze gedachten blijven bewegen wat ook ons overkomt.
-Een paardenmolen in de regen: een gedicht van de patiënt. (met mooie foto)
-Trouwen of een opera schrijven: niet alleen rondjes draaien
-Een achtergebleven herfst: met de hulp van Montaigne
-Een mooi reis-inktpotje: met het 43ste sonnet van Shakespeare
-Onvindbaar: Ida Gerhardt met Forlorn
-Als in een spiegel: twee jongens met een fakkel en…Montaigne.
-Aap aan de ketting: de ketting waaraan we vasthangen.
-De diepte: een portret van Léon Benouville, drie kinderen.
-En het zal nacht zijn: vergeten en verloren kunstwerken
-Tussen droom en werkelijkheid: Jeune homme songeur, een portret van F.J. Navez
-Alles wordt zo dun en licht: portret van Léon Suys met tekst van J.W. Oerlemans
-Al bij de eerste stapjes: je op glad ijs begeven.
-Een scheve schaats?: met werk van Chardin
-Het onzichtbare uur: zelfportret van Chardin
-En wat je niet hoort: deemoed, een oud woord.
-Vadertje tijd: Pieter Cornelis Wonder, onzichtbaar worden?
-De verslinder verslonden: de verslindende tijd.
-De vleugels van de liefde: bij een beeld van Courbet
-Boom met kraaien: een schilderij en enkele woorden.
-Onder het klaprozen-veld: tijd)-vervalsers
-De onzichtbare boog: eros als schutter
-De heksen zijn gevaarlijk: wij zijn onze ergste vijand.

 februari 2005

Deze dag: 1 februari 2005
Jaloezie: de enige ondeugd

-De tijd aan den lijve: troost bij Chardin’s perziken
-De duistere middeleeuwen: astrolabium en dimensies
Kaars en bril: het uiltje als symbool
-De eeuw der verlichting: de rinoceros
-Het licht van de februari-dagen: stilte gewenst
-Als herder vermomd: Eros als medeherder
-Ook met boog: wat van cultuur overblijft
-the little love-god lying once asleep: Shakespeare sonnet 54
-Zo zeker als de bloemen wederkomen: PC Boutens, een vergeten gedicht
-In de nacht van: een gedicht uit de wanhoopscollectioneur
-Uni sono: het koor naar Hogharth
-Zelfportret met hond: prent van Hogharth
-En dan de lucht in: prent van Bartolozzi
Tot aan de sterren: gedicht (Engels) van Jozef Brodsky

-De beul: op zoek naar het monster
-Licht en donker: Georges de la Tour, de jonge Jezus in de werkplaats
-Een dodenmasker: Bernard Shaw
-Aangeschoten wild: de buit zijn
-Perspectief-vervalsing: Denis Maurice-Het ontstaan van een verhaal
-Journalistiek: Als veren plukken zij de levende woorden
-De schoonheid van het gelaat (en de gelatenheid): masker als schuilplaats
-Met het hoofd net boven het water: Berjon en Rorty
-Winter: een gedicht van Ted Van Lieshout
-De draak: Rorty, de heksenjachten
-Bloemen en schelpen: Balthasar van der Ast (1593-1656)
-Muziek en meetkunde: een poging tot verzoening
-Drama: Een heilige familie Pompeo Batoni
-De minotaurus: nieuwe manieren om het monster te doden
-Het offer: primitieve rituelen

maart 2005

Verzoening: pleiten voor barmhartigheid?

-Boeken van steen: de muziek van de stilte: Eduardo Chilida (1924-2002)
-Batoni, de mandoline, Corelli en Mrs Parker Bowles: leuke verbanden.
-Passietijd: bij een foto van Oscar va, Alphen
-Tot de levenden: de schooltijd ‘uitzitten’
-Lofzang van het zitten: een bedenking
-Kreupel: wij kreupelen
-De dodenklas: bij een schoolfoto uit 1900
-Bloemen voor een landschap: Ambrosius Bosschaert de Oudere
-Les visiteuses: bedenkingen bij assistentie-vormen
-Inkt in graantjes: toen een eureka waard
-L’ Amour taillant son arc: een verhaal bij beeldhouwer Bouchardon.
-L’ Amour taillant son arc(2): vervolg
-L’ Amour taillant son arc(3): vervolg
De zachtheid : tekening van Bouchardon
-Tevreden?: bij het doden van de draak.
-Al zijn de ruiten ingeslagen, de winkel blijft open: oproep
-Wat verborgen is: een vertaalde tekst
-Gekkenhuis: Hogarth’s gekkenhuis.
-Boekverbranding: vraag tot medewerking
-Vooruit dan maar: bij boekverbrandingen
-Tijdloos: jij
-Een roos is een roos: schoonheid enhet verraderlijke
-Afscheid: wees goed voor uw vijanden.
-Bericht van een psychiater aan Simon Silverstein: de zoon
-Een gedicht dat hij bewonderde: gedicht van Taja Kramberger (Slovenië)
-Zet mij maar in de kelder: een herinnering uit een kindertijd
-Definitief afscheid: Icarus.
Nagekomen bericht
-Met andere woorden: Tekst van Nilmani Phookan (Engelse vertaling)
-Klein briefje van een nauwelijks zichtbare: brief aan zoon en vriend
-Vertraagde val: Klein gedichtje bij Matisse
-Een man van zijn tijd: Hans Baldung Grien
-Man van smarten: tekst bij prent
-Lammetjestijd: gedicht uit Woordenboekje voor een langslaper
-Terug naar het vaderland? : een gedicht vanJozef Brodsky
-Door zijn ogen bekeken: inleiding bij Tiepolo
-Beweging en bewogen worden: Tiepolo (2)
-Niet alleen het monumentale: Tiepolo (3)
-Drie jaar werk in Würzburg: Tiepolo (4)
-‘God’ de vader: Tiepolo (5)
-Een stad in verval: Tiepolo (6)
-Divertimento per li ragazzi: Tiepolo (7)
-Een beeld van Lorenzo: Tiepolo (8)
Restauratie, brandende daken en Tiepolo: Tiepolo (9)

april 2005

-Vlaamse gaaien: tekst en gedicht
-Loterijbriefje: De Cranksinnighen zijn u dankbaar.
-Wat ons verbindt: bij een portret van zoon Deutz
-Politiek en paus: Innocentius X
-Waar een vrouw is, is een weg: Olimpia Maidalchini
-Via Margutta: bij een straatbordje
-Zelfportret als jonge man: Michael Sweerts
-De vele gezichten van één man: vragen bij een schilderij
-Portret van een vrouw: Sweerts’s verdere levensloop
-Zelfportret als man: idem
-Meer vragen dan antwoorden: idem
-Man met doodshoofd: idem
-Twaalf jaar onderweg: Piedro del Valle
-Man met connecties: Vervolg van Sweerts levensloop.
-Wetenschapper of fantast: Athanasius Kircher
Op weg naar Rome: vervolg Kircher
-Het boek der wereld: vervolg Kircher
-Licht en schaduw: vervolg Kircher
-Tussen licht en donker: boek met ‘donkere kamer’
-Op de breuklijn: Bernini en Kircher
Ad majorem dei gloriam: Kircher en de esoterie
-Et aliorum: tekenboek van Sweerts
-Gezichten: idem
-Jongen met tulband en een ruikertje
-Afluisterapparatuur: beeld van Kircher
-Spreekbuis: uitvinding van Kircher
-China: een boek van Kircher
-Geluiden uit een bezette stad(1): een tekst uit The Guardian
Geluiden uit een bezette stad (2): een prent van Goya
-Geluiden uit een bezette stad (3): vrouwen in de Kerk
-Volle maan: prent en gedichtje
-Het woord ‘maan’: verschillende benamingen.
-Haiku: (5de eeuw)
-Liefdesuur: gedicht van P.C. Boutens
-Stil maar: Fra Angelico
-Geluiden uit een bezette stad(4): een artikel uit NY Times van die dag
-Paradijsvogels: een gedicht van Susanne Eichler
-Stof: Een gedicht van Marcel Beyer
-De onzichtbare collectie: de zoon van Christoffel
-De onzichtbare kant van de kunstenaar: bedenkingen bij Michelangelo’s liefdes

1ee5c-2491328857

mei 2005:

–Seringen: en blauwe regen, en gierzwaluwen en…
-In de duisternis: Gerbrandt van den Eeckhout, leerling van Rembrandt
-Liggende jongen: een tekening van dezelfde schilder
-Geluiden uit een bezette stad (5): sel-censorship, een Engelse tekst van Julie Bell
-Melancholia: MarsilioFicino, bij een prent van Dürer
-Venetiaans glas: of een glas gemaakt in Antwerp, façon de Venise.
-Met open mond: een tekening van Rembrandt
-A glass of beer: Een gedicht uit Israel (Engels) van Amir Or
-Chris Ofili: herrie bij een beeld van de Nigeriaanse kunstenaar.
-Theater en levenslust: een mooie tekening van Francesco Furini
-De jongen als evangelist: een doek van Furini
-Geluiden uit een bezette stad (6): een engels artikel bij het ontslag van een Vaticaanse uitgever
-Takken in de regen: een kleine tekst bij een prachtig lampje
-Geluiden uit een bezette stad (7): een artikel over propaganda, heksen en ketters
-Zoveel tevergeefs: een stad in de regen
-En zelfs dan: als, een gedicht van Ted van Lieshout
-Netjes op een rij: bij de gevoelens van een grootvader en de oorlog.
-Nog even moederdag: een artikel over Your brain on motherhood uit de NY-Times
-Winter in de lente: Japanse kamerschermen
-Une histoire naturelle: het leven van Buffon
-Besmette media: NY-times over Digerati Vogues, Caught Midcraze
-Klaag de tijd maar aan: bij een tekening van Goya.
De vurige tongen: als kind aangetrokken door het pinkster-gebeuren.
-De vurige tongen (2): Carl Jung’s dromen
-De vurige tongen (3) Een ervaring in Italië van dezelefde Jung
-Samen zien wat er niet was: de historische kant van het verhaal
-Wie was op welk ogenblik echt?: Vervolg.
-Het mysterie en de grote Objectiviteit: Vervolg.
Stilleven met kazen: bij een stilleven van Floris van Dijck
-New York, city in de toekomst?: uit de NY-Times, China, the world’s Capital
Onzichtbaar worden: Een gedicht van Piedad Bonnet, Columbia
-Een fragment: uit Triangel, ‘woorden’.
-Internet Crusaders: Death by a Thousand blogs, NY-Times
-Klasfoto uit 1889: …en wat er dat jaar nog gebeurde.
-Zomerse dag: een foto van Han Singels
-Kijken en luisteren: een artikel over de Ipod van toen als museum gids!
-De pijn: een gedicht van Meng Jiao, China
Vruchten in het donker
Beter nog een niet-burger te zijn: Erasmus en Europa
-De lof der zotheid: een fragment uit dat boek
-De lof der zotheid (2)
-Idiot

2c05a-290018121-2

juni 2005: elk artikel is gelinkt!

-Iedereen van ons heeft een naam: een engelstaliggedicht van Zelda (Israel)
-Manneke pis: een bekentenis
-De machine: de juiste vragen stellen
-Mannendroom: liefde voor Europa
-De eerste stap: een vrouwelijk Europa
-Analyse: Anarchisme
-Op weg: een gedicht van K.P. Kavafis
-Enkele stappen terugkeren:het Westen en het Oosten
-Eén stap vooruit: vrouw en natuur: Camille Paglia
-Zwangerschap en dat ‘wonder’ van de geboorte
-Hortus conclusus: vervolg (Paglia)
-Femme fatale: vervolg.
-Tussen schijn en werkelijkheid: vervolg
-Propaganda en voorlichting: vervolg, een artikel uit NY Times
-De overvloed van emotie als mannelijk probleem
-Nog even in New York: een artikel
-Make-magazine: een overzicht
-Projectie en geheim: de verdedigingsmiddelen van de man
-Met de schone herderin: enkele dagen op het land
-Bij de geboorte van Elias: een fragment uit Triangel
-De kunst: de kunst via Paglia’s ogen.
De kunst (2): vervolg.
-De kunst (3): vervolg
-De kunst (4): vervolg
-De kunst (slot): slot
-Utopie en idylle: bedenking
-De Forestiers, memento amoureux: bij een tekening van Ingres
-Wat kunst moet kosten: veilingen en dito
-Portret (David Hockney): beeld van een moeder
-Maria Magdalena: bij een beeltenis
-Het menselijk tekort: tekening van Hendrik Goltzius

c6bc3-appletree

juli 2005

-Het tekort aan menselijk: vervolg
-De voor- en achterkant: vervolg
-De kleine scheurtjes doen het meeste pijn: David Hockney
-Tussen twee vazen met tulpen: David Hockney
-Fra Angelico: gedicht
-De zuivere smaak der dingen: latijnse gezegden
-Portret van de Afrikaanse man: een schilderij van Jan Mostaert
-Het onhoorbare lied: een beeldengroep uit Tarentum
-Elke dag kermis: zelfportret als gebouw van Marc Manders
-Huizenvertoon op het journaal: vreemde nieuwsgaring en privacy
-Een onbevangen blik: Tadema, een familie-portret
-Meisje met bloemenvaas: Tadema’s portret van jongste dochter
-De wreedheid van de wraak: Tadema, de dood van de oudste zonen
-Cinema paradiso: de vertoning van ‘de tien geboden’
-Poging tot ver-beelding: fotograaf Andreas Gursky
-Schrijfoefeningen: vervolg
-Ogentroost: toepassing van theorie
-Er geweest zijn: de zomer in één beeld
Niemand thuis: foto van een beeldje

-Periscoop: bij een foto van Gursky
-Ausstieg aus dem Bild: moeilijke woorden bij een tentoonstelling in Duitsland.
-Vanuit de hoogte: een schilderij, op zoek naar de maker.
-Hij is niet in de mode: een tweede schilderij
-Een klein meisje kijkt naar de schilder: Hans Thoma was het.
-Honderd jaar eenzaamheid: Casimir Malewitsch, een gedicht
-Montparnasse: Bij een foto van Gursky
-Op het dak: foto’s van de auteur
-Morgenlucht vanuit het raam: idem
-Werktafeltje van Virginia: foto van werktafeltje V. Woolf
-Pallet van Bonnard: een foto van Rogi André
-Uitzicht op tuin: Bonnard
-Met enige fierheid: bij werk van schilder paul Huet
-Zo wordt het nooit meer avond: tekst bij werk van Huet

augustus 2005

-uit de ny times: een bijbelcursus als testcase
-in de donkerte: bij een schilderij van Rembrandt
-landschap vanuit de trein: ervaringen met het openbaar vervoer
-3 antieke inktflesjes: een verhalenverteller
-kost en inwoning: bij een bloemlezing van Komrij
-kastanjes: een gedicht van Hendrik van Teylingen (1938-1998)
-in de donkerte (2): schilder Aart van der Neer (1603-1677)
-in de donkerte (3): persoonlijke ervaringen
-in de donkerte (4): Alfred, Emile Stevens (1823-1906)
-baden in het maanlicht: vervolg
-de innigheid: vervolg
-la bulle de Tiepolo: een boek van Pierre Delerm
-de liefde voor het leven: bij een plaat van Domenico Tiepolo
-evenwichtsoefening: bij een fresco van Tiepolo
de nieuwe wereld: een ervaring met Delerm’s lectuur
-de schaduwkant: bij een schilderij van W. Hogarth
-niets is wat het lijkt: bij een schilderijtje van Jacob De Wit (1695-1754)
-nazomer: schilderij en tekst daaromtrent
-wat werkelijk is: gedicht bij nachtelijk schilderij
-overbodigheid: een prent en tekstje bij dat gevoel
-mixen maar: een antwoord op vorige bedenkingen
-de realist: bij een portret van Maurice Sand door Thomas Couture
-les bonnes raisons: bedenkingen bij de opvoeding van Maurice Sand
-poging tot nuance: bedenkingen bij het grag van Couture
-de late zomer (1): werk van broers Jake en Dinos Chapman
-de late zomer (2): extra prent daarbij
-de late zomer (3) idem
-de late zomer (4): een vaas van Perrt Grayson (Turner prize)
-deelgenoten: een treurend grafbeeld
-sprekende scherven: scherf van Griekse vaas met verdriet

stettner_louis_2008_paradepaard

september 2005

-de afwezigheid: werk van Frederic Sommer
-de afwezigheid (2): het huis als menselijke aanwezigheid
-de afwezigheid (3): de afwezige mens
-de kinderen van de schilder: bij een schilderij met die kinderen
-lucien simon: (1861-1945) Lid van La Bande Noire
-merkwaardig en indrukwekkend: beeldhouwer Johan Gregor van der Schardt
-merkwaardig en indrukwekkend (2): bij een zelfportret
-een lichte spot op de lippen: Gilbert Spencer (1892-1979)
-aanwezigheid: vervolg
-het oog in de hand: bij werk van Renoir
-de gebroken kruik: Jean Baptiste Greuze (1725-1805)
-de gebroken kruik (2): vervolg
-de gebroken kruik (3): vervolg
-de gebroken kruik (4): vervolg
-de gebroken kruik (slot): slot
-aan zichzelf gebonden: Dick Ket (1902-1940)
-amun: voorloper van Amon Re
-het zoeken: bedenkingen bij geduld
-de regenboog van de dood: bedenkingen bij een ‘familiepot’.
-John Singer Sargent (1): voorstelling
-John Singer Sargent (2): familie
-John Singer Sargent (3): jonge jaren
-John Singer Sargent (4): Lady with a rose
-John Singer Sargent (5): bij Burne-Jones
-John Singer Sargent (6): oa. de oesterraapsters
-John Singer Sargent (7): detail
-John Singer Sargent (8): de leermeester Carolus Duran
-John Singer Sargent (9): atelier
-John Singer Sargent (10): The Pailleron children
-John Singer Sargent (11): A street in Algiers
-John Singer Sargent (12): Dokter Pozzi at home
-John Singer Sargent (13): El Jaleo
-John Singer Sargent (14): Venetië in december
-John Singer Sargent (15): Venise par temps gris
-John Singer Sargent (16): de dochters van Edward Boit
-John Singer Sargent (17): madame Gautreau

oktober 2005

-John Singer Sargent (18): vervolg
-John Singer Sargent (19): vervolg
-John Singer Sargent (20): the Vickers Children
-John Singer Sargent (21): Lilly lilly rose
-John Singer Sargent (22): een schets
-John Singer Sargent (23): portret van Stevenson
-John Singer Sargent (24): The gust of the wind
-John Singer Sargent (25): slot Mrs. Edward L. and her son Livingston
-vanuit de zetel gezien: een foto van Charles Baudelaire
-zomer en herfst: beeldje van Laurent Delvaux
-la Richesse: bij een schilderij van Simon Vouet
-het aards paradijs: bij een doek van Domenico Zampieri
-geroddel en geraas: vervolg
-politiek flexibel: de Franse schilder François Gerard
-psyche en cupido: het schilderij
-Jacques Louis David: opvoeding en werken
-j’ ai passé comme la fleur: Girodet
-mes regards dévoraient les cieux et les abîmes: het begrip ‘beklemming’ in zijn werk
-een geadopteerde zoon van 42: vervolg Girodet
-op de drempel van de romantiek: le sommeil d’ Endymion
-un portrait satirique: portret van een actrice
-de ideale schoonheid een neus gezet: een portret van Ghirlandaio
-het hemelse en het aardse: een fresco uit San Gimmingnano
-het gewicht van de wereld: Christoffel van dezelfde schilder
-maagvulling en mystieke magerte: een engel van dezelfde
-maithuna: sanskriet voor vereniging
-bewust denken en zelfscholing: Albert Einstein
-een heilg meetkundeboek: uit zijn memoires
-zachte letters bij de krimpende dagen: bij een hoofd van een graflegging

november 2005

-zachte letters bij de krimpende dagen: het ruimen van een graf
-zachte letters bij de krimpende dagen: bij een gravure van Jacob Jordaens
-zachte letters bij de krimpende dagen: bij een landschap van Jules Depré
-zachte letters bij de krimpende dagen: een prent van Carl Gustave Carus (1789-1869)
-een nieuwe opvatting van de schoonheid: bij een schilderij van Casper David Friedrich
-een nieuwe opvatting van de schoonheid (2): tekst van Immanuel Kant
-een nieuwe opvatting van de schoonheid (3): diverse romantische opvattingen
-een nieuwe opvatting van de schoonheid (4): een idee van David Hume
-een nieuwe opvatting van de schoonheid (5): Tieck en Runge
-een nieuwe opvatting van de schoonheid (6): Vanuit Novalis naar Boehme en terug
-een nieuwe opvatting van de schoonheid (7): Philip Otto Runge
-een nieuwe opvatting van de schoonheid (slot): besluiten
-over alle heuvelen: Abendlied (Goethe)
-oude geliefde: tekst van Niels Thomassen
-klei en een lork: bedenkingen van een kleinkind
-tussen zomer- en een winterdag: Amedeo Bocchi
-op de trappen: pelgrims op de trappen in slaap gevallen
-de vissers: Marais Pontins
-de beweger bewogen: Antonio Molinari
-de beweger bewogen: Orfeus mept op de Thrasische vrouwen
-de poëzie van de stilte: Gerard ter Borch
-de domme zwaarte: ineengedoken jongen (beeld)
-de melancholie (1): begrippen
-de melancholie (2): the anatomy of melancholy Robert Burton
-de melancholie (3): in de straat van chiroco (gedicht)
-de melancholie (4): Don Gaspar Melchior
-de melancholie (5): verschillende kamers
-de melancholie (6): film kinderen in Tjetjenië en Rusland
-de melancholie (slot): The Cross in the Wilderness
-uit het reiscarnet (1): de woestijn (gedicht)

december 2005

-uit het reiscarnet (2): herinneringen uit een Kempische jeugd
-uit het reiscarnet (3): herinneringen in de woestijn
-uit het reiscarnet (4): engelen en het Tobias-verhaal
-uit het reiscarnet (5): de afwezige ( bedenkingen bij schilderij van Lanfranco)
-uit het reiscarnet (6): vraag om een beetje licht
-uit het reiscarnet (7): chants du Hoggar tekst
-uit het reiscarnet (8): bedenkingen bij ‘leegte’ in de woestijn
-uit het reiscarnet (9): bij een raadsel
-uit het reiscarnet (10): vervolg
-uit het reiscarnet (11): bij een schilderij van Gerard de Lairesse
-uit het reiscarnet (12): bij een schilderij van Pieter Franszoon de Grebber (1600-1652)
-uit het reiscarnet (13): Cimon en Pero (Rubens)
-13b: vervolg dus
-uit Hans ‘ reiscarnet (14): Je hebt me alleen gelaten (Hans Lodeizen)
-uit Ida’s reiscarnet (15): Kwade dagen van Ida Gerhardt
-uit het reiscarnet (16): voorlopig
-uit het reiscarnet (17): het taboe op de elementaire dingen (Verhoeven)
-uit het reiscarnet (18): meerderheid en minderheid
-uit het reiscarnet (19): Damiaan
-uit het reiscarnet (20): Elisabeth-Louise Vigée Le Brun
-uit het reiscarnet (21): een portret van een beeldhouwer
-uit het reiscarnet (22): ontwaken (bij beeld van Pajou)
-uit het reiscarnet (23): een tekst van Rousseau
-uit het reiscarnet (24): bij de dood van een vriend
-uit het reiscarnet (25): een kerstverhaal
-uit het reiscarnet (26): een vroege ‘religieuze’ ervaring
-uit het reiscarnet (27): bij een grafbeeldje van een ruiter
-uit het reiscarnet (28): jeugdherinneringen bij een prent van Miquel Barcelo
-uit het reiscarnet (29): zeg bij kist en kuil, een gedicht
-uit het reiscarnet (30): omkijken?

12c04-_meditation_of_autumn__by_janek_sedlar-d5ggia7

januari 2006

-omkijken in bewondering (1): een toespraak van Joseph Brodsky over het slachtofferschap
-omkijken in bewondering (2): iconografie van Johannes (St-Jan)
-omkijken in bewondering (3): De Madonna van Alba van Raphael, en ‘dell sedia’.
-aanvulling bij: het vorige werk
-omkijken in bewondering(4): Jaques Segal (1924-2000)
-La Russe (1): Maria Bashkirtseff
-La Russe (2): vervolg met dagboekfragmenten
-La Russe (3): vervolg
-La Russe (4): vervolg
-La Russe (4b): vervolg-2 kinderen op straat
-La Russe(4c): vervolg
-La Russe (4d): slot.
-bij wijze van oefening (1): het sterven, beschouwingen
-een tussenstap: bij het graf van generaal Chabot
-bij wijze van oefening (2): touwtjes losknippen?
-bij wijze vanoefening (3): verhaal over mijn denkbeeldige leeuw
-bij wijze van oefening (4): dat wij daar samen zouden wonen in Parijs.
-een brief aan Gustav: een brief van Friedrich Rückert
-kerstmis 1865: een tekst van Rückert voor Alma Mahler
-bij wijze van oefening (5): de mezzotint
-bij wijze van oefening (6): bedenkingen bij ‘de kopie’ (Umberto Eco en anderen)
-le paradis jamais perdu (1): het begin van een levensloop
-le paradis jamais perdu (2): vervolg van levensloop van Bernard Faucon, fotograaf
-le paradis jamais perdu (3): le bouquet d’ Alexis.
-le paradis jamais perdu (4): een foto van zijn broertje
-le paradis jamais perdu (5): de jeugd van een kunstenaar
-le paradis jamais perdu (6): een gouache toen hij 16 werd
-le paradis jamais perdu(7): een grote liefd, maar…
-le paradis jamais perdu (8): een fotograaf met een idee
-le paradis jamais perdu (9): le petit déjeuner.
-le paradis jamais perdu (10): het grootmoederlijk huis.
-le paradis jamais perdu (11) slot: wegwijzer naar meer
-colofon: een foto ter orientatie?
-vanuit Wenen vertrokken: een foto uit de Augustinerkerk aldaar.
-leeuw en welp (1): een duo
-bericht aan de terugkerenden (1): verdere bedenkingen bij een graf
-leeuw en welp (2): welp ontdenkt zijn schaduw
-bericht aan de terugkerenden (2): verdere bedenkingen vanuit Wenen
-leeuw en welp (3): ik wist niet dat er zoveel bestond, zei welp.
-bericht aan de terugkerenden (3): een leeuw uit Mesopotamië
-bericht aan de terugkerenden (4): een bronzen leeuw, 10de eeuw

februari 2006

-leeuw en welp (4): kiezen
-de Pruisische en de Ridgeways theepot: een verhaal over mijn Pruisische grootmoeder
-leeuw en welp (5): in de wolken
-een allegorie: bij het schilderij van Jan van Wijckersloot
-de boodschapper: beeldhouwer Willem Danielszoon van Tetrode
-het gevaarlijke beeld (1): Caravaggio en Rembrandt
-het gevaarlijke beeld (2): Amor van Caravaggio
-het gevaarlijke beeld (3): de vermeende gevaren op een rij
-het gevaarlijke beeld (4): bij een spiegelbeeld
-het gevaarlijke beeld (5): beeldvorming
-het gevaarlijke beeld (6): steun aan beeldvormers
-het gevaarlijke beeld (7): Camille paglia daaromtrent
-het gevaarlijke beeld (8): geschiedenis van onverdraagzaamheid
-chemie van de ziel: Blanche en Marie-Per Olov Enquist
-een-vrouw-van-de-wereld: bij werk van Vigée Le Brun (Elisabeth)
-het après-ski-gevoel bij de avantgarde: Ludwig von Hofmann
-het après-ski-gevoel bij de avantgarde (2): bij een werk van Ensor
-op zoek naar schoonheid voor alledag: Siegfried Bing
-tussen ziel en zaak: vormgeving (vazen)
-het-rijk-der-zinnen (1): Edmond Lachenal (1855-1948)
-het-rijk-der-zinnen (2): Splendeurs de Venise
-het-rijk-der-zinnen (3): Thomas Eakins (1844-1916)
-het-rijk-der-zinnen (4): Eakins en Whitman
-tot de schoonheid: tekst bij Japanse raku-kom
-verhalen voor de slapelozen: een foto van Bernard Faucon
-zelfportret: bij een zelfportret van Thomas Eakins

maart 2006

-het geluid van de sneeuw: bij een prent van Koson Ohara (Japan)
-vijf sneeuwfiguren: vijf sneeuwfiguren-tekst
-het blauwe uur: tekst bij de avond in een sneeuwlandschap
-het blauwe uur (2): teksten
-boom bij het sint-jansbos: bedenkingen bij boom op de heuvels
-het leven-een ogenblik: tussen St-Petersburg en een Waals dorpje
-het blauw-rode uur: bij werk van Max Ernst
-een vrouw van vlees en bloed: een tekst van Kutti Revathi (India)
-het ene bad is het andere niet: omtrent baden in de kunst
-het gebruik van de lust, een eerste stapje: Michel Foucault, de bestaanskunsten
-stapje terug, water en een verdoken schilder: een schilder, nog zonder naam
-het gebruik van de lust, een tweede stapje: seksueel gedrag als moreel overlevengsgebied.
-verhaaltje vertellen: een prent als vertrekpunt
-intermezzo: are we having a conversation yet? NY-Times omtrent conversatie
-het gebruik van de lust, een derde stapje: moraliteit der gedragingen
-met dank aan deze auto-maat: automaten
-de werken van afrodite: Michel Foucault en de Oude Grieken
-kleine muziek van een grote stilte (1): ik heb je stilte meegenomen
-kleine muziek van een grote stilte (2): gedicht
-kleine muziek van een grote stilte (3) gedicht
-kleine muziek van een grote stilte (4): gedicht
-ik hoor in kleur: schilder Porter Fairfield (1907-1975)
-kleine muziek van een grote stilte (5): L’ ordre du discours M. Foucault
-net voor het woord: de trein, een tekst.

april 2006

-een vroeg stripverhaal: schildersfamilie Francken
-ik stond alleen, in mij het vreemde grote leven: fictie bij oude foto’s
-klein nachtmuziekje voor mond harmonika: gedicht bij een oude foto
-kleine pauze: een gedichtje bij schilderij van Deedra Ludwig (USA)
-het leven als schouwspel: Tamara de Lempicka
-enkele liedjes voor Tamara: gedichten bij haar schilderijen
-hyperventilatie: Yokoo Tadanori
-op zoek naar wat overblijft: Ophelia, Sebastiaan-Mishima en anderen.
-zou de paashaas komen?: een boodschap
-in paradisum voor Gerard Reve: een persoonlijk in memoriam
-liedje voor de day after: liedje voor een bange haas
-iconen en het collectief geheugen: een tekst bij 2 schilderijen
-iconen bij het collectief geheugen (2): bij werk van Andrew Weyth
-iconen bij het collectief geheugen (3): vervolg.
-iconen bij het collectief geheugen (4): vervolg
-iconen bij het collectief geheugen (slot): slot
-in de verte, het onweer en ’s nachts een man in de maan: gedichten
-het touw, scene 1A: begin van een toneelstuk
-het touw, scene 1B: vervolg
-het touw, scene 1C: vervolg

mei 2006

-het touw, scene 2 de opa: vervolg
-het touw, scene 3: vervolg
-het touw-eerste entr’acte: vervolg
-het touw, scene 4: vervolg
-het touw, scene 5: vervolg
-het touw, scene 6: vervolg
-het touw, scene 7: vervolg
-het touw, scene 8: vervolg
-het touw, scene 9: vervolg
-het touw, scene 10: vervolg
-het touw, scene 11: vervolg
-het touw, scene 12: vervolg
-het touw, scene 13: vervolg
-het touw, scene 14: vervolg
-het touw, scene 15: vervolg
-het touw, scene 16: vervolg
-het touw, scene 17: vervolg
-het touw, scene 18: vervolg
het touw, scene 19: vervolg
-het touw, tweede entr’acte: vervolg

juni 2006

-het touw, scene 20: vervolg
-het touw, scene 21: vervolg
-het touw, scene 22: vervolg
-het touw, scene 23: vervolg
-het touw, scene 24: vervolg
-het touw, scene 25: vervolg
-het touw, scene 26: vervolg
-het touw, scene 27: vervolg en voorlopig slot
-brief aan mijn vriend Abraham: brief bij 2 schilderijen
-het raadsel van de gesloten poort: brief bij schilderijen van Henri Joseph Harpignies
-het landschap als liefde: vervolg
-ruïne-Robert en de volwassene in het kind: Hubert Robert als schilder
-wil je je kunst even toepassen aub: vormen van toegepaste kunst
-war immer ein Berliner: een ervaring op oudejaarsavond aldaar
-midzomer van dat jaar: met de kleine fee was ik…
-de honderd schilderijen van elke dag: plaats voor verbeelding
-I’m sorry I’m not funny tonight (1): Andro Wekua, kunstenaar
-I’m sorry I’m not funny tonight (2): Werk van Andro Wekua
-zeer vluchtig avondpsalmpje: een gedicht
-nu is de volksvriend meester: ook al bij de Oude Grieken
-la vida es sueno, het leven is een droom: Blaise Pascal, Calderon de la Barca
-het getoeter van de media: cherubsen en dito

86cfe-370660165

juli 2006

-de kop die je verdient: bedenkingen bij de oorlog tegen jongens
-wegens de warmte wordt het vlees…: dus een kop aardbeien.
-the war against boys: vanuit een reactie in de NY Times.
-drie onbekenden: gevoelens door de tijd heen
-het vreemde kind (1): kindbeelden door de tijd
-het vreemde kind (2): vervolg
-het vreemde kind (3): vervolg
-het vreemde kind (4): vervolg
-het vreemde kind (5): vervolg
-het vreemde kind (6): vervolg
-het vreemde kind (7): vervolg
-het vreemde kind (8): vervolg
-het vreemde kind (9): vervolg
-drie beelden: 3 teksten bij schilderij van een kind
-de tranen van de krokodil: bij het boek van Piet Vroon (1989)
-de tranen van de krokodil (2): vervolg
-de tranen van de krokodil (3): vervolg
-de tranen van de krokodil (4): vervolg
-de tranen van de krokodil (slot): slot

augustus 2006

-lullaby W.H. AUDEN: een gedicht in oorspronkelijke taal
-de ziel in het glazuur: bedenkingen bij een theepot
-trouvaille: een wens
-heel klein slaapliedje van ivoor: bij een wandelstok
-vanuit New York: Jocelyn Hobbie: diverse werken
-citaten en tetropectie: Paul Beliveau: werken van Frans Canadese kunstenaar
-grafschrift voor 2 verre helden: een tekst
-wendy Rouse,3 beelden: tekst bij 3 beelden van Wendy Roose
-de troost van herinneringen: Pasternak, Stalin en een sonnet van Shakespeare
-monumenten van de ondergrond: Burckhardt, Johnson en Hujar, 3 kunstenaars usa
-mail-art: voorloper van email?
-mislukkeling fotografeert mislukkelingen: Peter Hujar (1934-1987)
sprookjeswereld met verrassingen: Manfredi Beninati (1970-)
-dreams of flying: foto’s van Jan von Holleben (1977)
-moe? een foto om het van boven te bekijken.
-de schilder(es) als model: Monica Cook: met talrijke werken als illustratie
-exuberante folklore: trenton doyle hancock
-een boomgaard in mijn hoofd: een droom

september 2006

-uit je coma ontwaken: boverwegingen bij het verschijnsel ‘peer’
-opgehokte kinderen: moed toewensen
-natuur uit new york: werk van Sarah Bedford
-de duivel en de man of sorrows: joe coleman
-wie is van hout? Alsion Elizabeth Taylor: werken in hout
-het leven van alledag: Debra Goertz
-schrijven en schilderen: picture of the mind: Huang Tingjian (11de eeuw)
-torens van het vergeten: architectuur ivm torens en Henry Van de Velde
de stilte zichtbaar maken: Ellis Tertoolen NL
-het ligt in onze natuur: wat dat dan wel kan betekenen
-de essentie, een vroege poging: The Bastis Master (2600-2400 vot)
-op zoek naar de essentie: Marianne Brandt (Bauhaus)
-op zoek naar de essentie: Jan Borman (circa 1479-1520 werkzaam)
-op zoek naar de essentie: Dani Karavan landschapsarchitect
-een symbolist van de werkelijkheid: Charles Maurin (1856-1914)
-het vrouwelijke licht: Anna Boch
-het bauhaus leeft…in de USA: computer voor de ontwikkelingslanden
-klein beeldverhaal: horen zien en zwijgen, een tekst
-klein beeldverhaal (2): Ernst Hader (1866-1906)
-klein beeldverhaal (3): uit de late bronstijd en dichterbij

oktober 2006

-op zoek naar de essentie: Joan Gilchrest
-op zoek naar de essentie: minder of meer? Gary Edward Blum (1971)
-uitkijken naar de vissers: Walter Langley aangekondigd
-armoede en sentiment: Walter Langley (1852-1922)
-Monet in New York: David Kapp
-de kunstenaar als tuinier en omgekeerd: Fred Tomaselli
-de dingen om ons heen: Tom Burckhardt
-orphan Memories: Andrew Sendor
-oost en west: Marcestel Squarciafichi
-de ronding: Fernando Botero
-de dagen van oktober: bedenkingen vanuit de tuin
-het leven van alledag: Philip Geiger (1956)
-de verloren tijd: Jorge Alberto en Ray Donley
-het leven als ogen-blik: Graeme Wilcox
-kroniek van een wegglijdend leven: William Utermohlen
-vitrines en politiek: Josephine Meckseper
-timeless: Malcolm Liepke: herkenningen
-de innerlijke ruimte: Esmaelipour Ali (Iran)
-woordenboekje voor een langslaper: bundeltje ter herinnering

november 2006

-het landschap van de ziel (1): begrippen en ervaringen
-het landschap van de ziel (2): koeien en chocolade ventjes
-het landschap van de ziel (3): vanuit een tekst van Komrij
-het landschap van de ziel (4): vanuit een tekst van Cesare Pavese
-tussentijds: een eraring in een gedicht
‘k weet nog heel goed hoe het begon: Nescio en de numineuze ervaring
-momenten van verrukking: momenten schoonheid uit een kindertijd
-de tussenwereld: bij het werk van Eric Swenson (1972) usa
-filosofie van het landschap: Tom Lemaire en Brett Osborn, schilder
-een zwervend bestaan: Molina schildert op aluminium
-de glimlach van een engel: een engel uit het Metropolitan NY
-een numineus moment in Brugge: op weg naar het werk

december 2006

-een goede vriendin: lofliedje op de goede vriendin
-de heilige man: sinterklaas door de eeuwen heen
-de redeloosheid: rede-en radeloos uit ervaring
-het radeloze: Kirsten Hassenfeld en het niets en niet-zijn, enz.
-bodemverheffingen in het brein: Proust en Martha Nussbaum
-kwetsbaarheid als thema-een tussenstop: Martha Nussbaum’s werk
-Robert: bij de dood van Robert Long
-Intelligentie van emoties: Nussbaum over emoties
-een stadsmens in het landschap: bedenkingen vanuit landschappen
-verloren in de massa: werk van David Schofield (1972) Schots schilder
-waiting for spring: bij een werk van David Schofield
-de onnoembare: daaromtrent
-oude en nieuwe wijn in dito zakken: Sanna Tonac (1973)

1-a-street-at-night-john-atkinson-grimshaw

2007

januari 2007

-het einde van de televisie: bedenkingen van toen
-het einde van de televisie (2): vervolg
-los van de zwaartekracht: werk van Adam Cvijanvic (1960)
-de kleur als beweging: werk van Carolyn Harris USA
-de essentie en de gewoontevorming: werk van Mark Leach (GB)
-het leven van alledag: Muriel Barclay
-spuwen: een bedenking bij het begrip.
-deel voor het geheel: werk van Marcel Franquelin
-de zondigheid van het beeld: bedeningen bij het begrip ‘beeld’
-de dingen die er toe doen (1): Schotse schilder Saul Robertson (1978)
-de dingen die er toe doen (2): vervolg
-intermezzo: de deur naar nergens meer: bij een foto uit Dresden
-de dingen die er toe doen (3): de gezuiverde plek: thuis
-intermezzo 2: l’ homme blessé: bij werk van Courbet.
-de dingen die er toen doen (4): Proudhon en Courbet
-de dingen die er toe doen (5): de lusten en de vooruitgang.
-intermezzo 3: appelen en schitter-ogen (familiegeschiedenissen)
-intermezzo 4: bei mir bist du schön: Dresden
-entr’acte: kan een imago menselijk zijn?
-de dingen die er toe doen (6): Rubens en het kind. (een bezoek)
-de dingen die er toe doen (7): licht en donker

februari 2007

-wie de pluimen ziet, ziet nog niet de kip: wie zijn zij?
-zelfportretten die niet de mijne zijn: werk van Erin Coone USA 1976
-postzegel op een verloren gegaan kaartje: werk van de Clayton brothers
-liberté, of variaties op een thema: de liberale democratische samenleving
-tussen gemeenplaatsen en poëtische bevlogenheid: Hilde Heynen en René Boomkens
-vertellingen, de praktijk (1): een tekst
-vertellingen, de praktijk (2): vervolg
-brief van een schaduw aan zijn broer: pijnlijke vragen aan Nabokov
-near the Nestorstrasse, Berlin: uit geheugen spreek
-prentje nr 1: après tants de morts: een tekst
-prentje nr 2: vergezichten
-prentje nr 3: sneeuwnacht aan zee
-vertrek en terugkeer: deuren en…
-the invisible touch: het antwoord van een psychiater
-een democratie van liefde: Walt Whitman
-ik ben hij die medeleven betuigt: vervolg
-ik ben niet zoals gij dacht, maar heel anders: vervolg
-op zoek naar het verlossende woord: vervolg.
-het lichaam terugeisen: vervolg

maart 2007

-de dood liefkozen (1): fragment uit song of Myself, Walt Whitman
de dood liefkozen (2): vervolg werk van Whhitman.
-de dood liefkozen (3): vervolg
-rouw om de zon (slot): slot
-een tekort aan durf: bedenkingen bij Whitman en werk van Kosta Kulundzic
-ik ben de jongen die jou nakeek toen, alternerend: tekst Peter M. Heringa
-bericht van een aangekondigde kroniek: bedenkingen bij een portret van Cecilia Beaux
-discipline, wilskracht en talent, een levensloop: Cecilia Beaux
-il cervello prontissimo: Sofonisba Aguissola, schilderes
-onder de foto-huid: Alki Braine
-kleine ballade van het meisje: een namiddag naar het park
-het nabije leven: Henri Lebasque (1865-1937)
-wonen als conditie: Walter Benjamin en het wonen
-jugendstil, einde van een tijdperk? Bedenkingen
big brother als oud marxistisch ideaal! Verder over wonen.
-het kinderhuis: het huis uit de kinderjaren
-eerst is er alleen maar binnen: het huis als veiligheid
-liedje voor het huis: zoals gezegd
-wetenschap en poezie: Jan van Kessel, schilder
-huizen en herinnering: Bachelard
-de deur, de hele kosmos van het half opene: vervolg
-liedje voor het huis (2): zoals gezegd.

giando