richtlijn

Deze wegwijzer zal naarmate de tijd verstrijkt een overzicht bieden op de bijna 2000 bijdrages die in de loop van 2004-heden dit blog zijn gaan bevolken. We beginnen alvast met 2004-2005 weldra.

Hoe kun je opzoekingen doen?

-Ga naar een gelinkte titel en begin daar je lectuur. Je kunt dan verder gaan of terugkeren.Met verloop van tijd proberen we alle titels te linken.
-Je kunt met de archiefwijzer helemaal onderaan best naar een maand en jaartal gaan.
Helemaal onderaan is dat dus juli 2004.
Dan krijg je in omgekeerde volgorde de bijdrages van die maand. Je kunt dan best onderaan vertrekken en zo naar boven klimmen met je lectuur.
Hier staan de bijdrages dus in hun logische volgorde gerangschikt.-Je kunt ook de titel van de eerste bijdrage van een maand als titel inbrengen bij de zoekfunctie (de titel loopt tot aan het dubbelpunt, de verklaring hoef je dus niet in te tikken)
Je kunt dan één bijdrage lezen en vindt onderaan die bijdrage een verwijzing naar de volgende. (dat lukt niet altijd omdat er soms nog andere verwijzingen zijn toegevoegd.)

-Of klik de eerste bijdrage van de maand aan en ga dan verder, naar voor of terug

e26da-3030565223

2004

Intro: een antiquair en een psychiater beginnen een correspondentie omtrent ‘onzichtbaar zijn’ Korte tot zeer korte fragmenten briefwisseling tussen beide heren.

juli 2004

vriendelijk verzoek: en daar een antwoord op
na de wandeling: op zoek naar onzichtbaarheid

-na de wandeling(3): bericht
het lot: een poging tot onzichtbaarheid
geen vuurwerk: een antiquair verduidelijkt zich.
een niet zo zeldzaam verschijnsel: een psychiater stelt vragen
kind op paard: gedachten bij een oude foto
het onzichtbare jongetje: een psychiater vult aan
een nachtgedachte als antwoord: in de tijd zijn
reïncarnatie: zichtbaarheid zonder zorgen
het duurt wel even: elkaar begrijpen vraagt tijd
eeuwig zichtbaar blijven: bij een oude gezinsfoto
geen vogel vliegt met een bord voor zijn kop: zichtbaarheid als verbonden blijven.
-het lot niet ontlopen, dus zichtbaar zijn: zichtbaarheid vraagt moed
mijn ogen bezitten geen enkele beeld: onthechting leert je beter zien
wie wil zweven moet sterke vleugels hebben: een vraag om stellingen beter te onderbouwen
de nieuwe schizofrenie: de antiquair dringt aan op analyse

augustus 2004

terug uit vakantie: een antwoord op de ‘nieuwe schizofrenie’
schijn en werkelijkheid: op zoek naar een nieuwe syntaxis

september 2004

-uit hetzelfde brein ontsproten: schoonheidservaringen, een chemisch proces?

oktober 2004

toch maar de draad terug opnemen: na een lange stilte op zoek naar de draad
-een suikerpotje uit 1900-1918 als antwoord: op zoek naar een sjamaan

november 2004

-het is wat het is en we zijn wat we zijn: de fanfares rond heldenmoed roepen vragen op.
-de bomen en het bos: onzichtbaar worden als boom in het bos.

87b0e-1095638128

januari 2005

Ben je inderdaad zo ver: hoe ver sta je met je zoektocht naar ‘onzichtbaarheid’?
-Een bericht van een spoorloze: teken van leven via Oscar Wilde en Luis Vidales.
-Een bezorgd bericht: onze gedachten blijven bewegen wat ook ons overkomt.
-Een paardenmolen in de regen: een gedicht van de patiënt. (met mooie foto)
-Trouwen of een opera schrijven: niet alleen rondjes draaien
-Een achtergebleven herfst: met de hulp van Montaigne
-Een mooi reis-inktpotje: met het 43ste sonnet van Shakespeare
-Onvindbaar: Ida Gerhardt met Forlorn
-Als in een spiegel: twee jongens met een fakkel en…Montaigne.
-Aap aan de ketting: de ketting waaraan we vasthangen.
-De diepte: een portret van Léon Benouville, drie kinderen.
-En het zal nacht zijn: vergeten en verloren kunstwerken
-Tussen droom en werkelijkheid: Jeune homme songeur, een portret van F.J. Navez
-Alles wordt zo dun en licht: portret van Léon Suys met tekst van J.W. Oerlemans
-Al bij de eerste stapjes: je op glad ijs begeven.
-Een scheve schaats?: met werk van Chardin
-Het onzichtbare uur: zelfportret van Chardin
-En wat je niet hoort: deemoed, een oud woord.
-Vadertje tijd: Pieter Cornelis Wonder, onzichtbaar worden?
-De verslinder verslonden: de verslindende tijd.
-De vleugels van de liefde: bij een beeld van Courbet
-Boom met kraaien: een schilderij en enkele woorden.
-Onder het klaprozen-veld: tijd)-vervalsers
-De onzichtbare boog: eros als schutter
-De heksen zijn gevaarlijk: wij zijn onze ergste vijand.

 februari 2005

Deze dag: 1 februari 2005
Jaloezie: de enige ondeugd

-De tijd aan den lijve: troost bij Chardin’s perziken
-De duistere middeleeuwen: astrolabium en dimensies
Kaars en bril: het uiltje als symbool
-De eeuw der verlichting: de rinoceros
-Het licht van de februari-dagen: stilte gewenst
-Als herder vermomd: Eros als medeherder
-Ook met boog: wat van cultuur overblijft
-the little love-god lying once asleep: Shakespeare sonnet 54
-Zo zeker als de bloemen wederkomen: PC Boutens, een vergeten gedicht
-In de nacht van: een gedicht uit de wanhoopscollectioneur
-Uni sono: het koor naar Hogharth
-Zelfportret met hond: prent van Hogharth
-En dan de lucht in: prent van Bartolozzi
Tot aan de sterren: gedicht (Engels) van Jozef Brodsky

-De beul: op zoek naar het monster
-Licht en donker: Georges de la Tour, de jonge Jezus in de werkplaats
-Een dodenmasker: Bernard Shaw
-Aangeschoten wild: de buit zijn
-Perspectief-vervalsing: Denis Maurice-Het ontstaan van een verhaal
-Journalistiek: Als veren plukken zij de levende woorden
-De schoonheid van het gelaat (en de gelatenheid): masker als schuilplaats
-Met het hoofd net boven het water: Berjon en Rorty
-Winter: een gedicht van Ted Van Lieshout
-De draak: Rorty, de heksenjachten
-Bloemen en schelpen: Balthasar van der Ast (1593-1656)
-Muziek en meetkunde: een poging tot verzoening
-Drama: Een heilige familie Pompeo Batoni
-De minotaurus: nieuwe manieren om het monster te doden
-Het offer: primitieve rituelen

maart 2005

Verzoening: pleiten voor barmhartigheid?

-Boeken van steen: de muziek van de stilte: Eduardo Chilida (1924-2002)
-Batoni, de mandoline, Corelli en Mrs Parker Bowles: leuke verbanden.
-Passietijd: bij een foto van Oscar va, Alphen
-Tot de levenden: de schooltijd ‘uitzitten’
-Lofzang van het zitten: een bedenking
-Kreupel: wij kreupelen
-De dodenklas: bij een schoolfoto uit 1900
-Bloemen voor een landschap: Ambrosius Bosschaert de Oudere
-Les visiteuses: bedenkingen bij assistentie-vormen
-Inkt in graantjes: toen een eureka waard
-L’ Amour taillant son arc: een verhaal bij beeldhouwer Bouchardon.
-L’ Amour taillant son arc(2): vervolg
-L’ Amour taillant son arc(3): vervolg
De zachtheid : tekening van Bouchardon
-Tevreden?: bij het doden van de draak.
-Al zijn de ruiten ingeslagen, de winkel blijft open: oproep
-Wat verborgen is: een vertaalde tekst
-Gekkenhuis: Hogarth’s gekkenhuis.
-Boekverbranding: vraag tot medewerking
-Vooruit dan maar: bij boekverbrandingen
-Tijdloos: jij
-Een roos is een roos: schoonheid enhet verraderlijke
-Afscheid: wees goed voor uw vijanden.
-Bericht van een psychiater aan Simon Silverstein: de zoon
-Een gedicht dat hij bewonderde: gedicht van Taja Kramberger (Slovenië)
-Zet mij maar in de kelder: een herinnering uit een kindertijd
-Definitief afscheid: Icarus.
Nagekomen bericht
-Met andere woorden: Tekst van Nilmani Phookan (Engelse vertaling)
-Klein briefje van een nauwelijks zichtbare: brief aan zoon en vriend
-Vertraagde val: Klein gedichtje bij Matisse
-Een man van zijn tijd: Hans Baldung Grien
-Man van smarten: tekst bij prent
-Lammetjestijd: gedicht uit Woordenboekje voor een langslaper
-Terug naar het vaderland? : een gedicht vanJozef Brodsky
-Door zijn ogen bekeken: inleiding bij Tiepolo
-Beweging en bewogen worden: Tiepolo (2)
-Niet alleen het monumentale: Tiepolo (3)
-Drie jaar werk in Würzburg: Tiepolo (4)
-‘God’ de vader: Tiepolo (5)
-Een stad in verval: Tiepolo (6)
-Divertimento per li ragazzi: Tiepolo (7)
-Een beeld van Lorenzo: Tiepolo (8)
Restauratie, brandende daken en Tiepolo: Tiepolo (9)

april 2005

-Vlaamse gaaien: tekst en gedicht
-Loterijbriefje: De Cranksinnighen zijn u dankbaar.
-Wat ons verbindt: bij een portret van zoon Deutz
-Politiek en paus: Innocentius X
-Waar een vrouw is, is een weg: Olimpia Maidalchini
-Via Margutta: bij een straatbordje
-Zelfportret als jonge man: Michael Sweerts
-De vele gezichten van één man: vragen bij een schilderij
-Portret van een vrouw: Sweerts’s verdere levensloop
-Zelfportret als man: idem
-Meer vragen dan antwoorden: idem
-Man met doodshoofd: idem
-Twaalf jaar onderweg: Piedro del Valle
-Man met connecties: Vervolg van Sweerts levensloop.
-Wetenschapper of fantast: Athanasius Kircher
Op weg naar Rome: vervolg Kircher
-Het boek der wereld: vervolg Kircher
-Licht en schaduw: vervolg Kircher
-Tussen licht en donker: boek met ‘donkere kamer’
-Op de breuklijn: Bernini en Kircher
Ad majorem dei gloriam: Kircher en de esoterie
-Et aliorum: tekenboek van Sweerts
-Gezichten: idem
-Jongen met tulband en een ruikertje
-Afluisterapparatuur: beeld van Kircher
-Spreekbuis: uitvinding van Kircher
-China: een boek van Kircher
-Geluiden uit een bezette stad(1): een tekst uit The Guardian
Geluiden uit een bezette stad (2): een prent van Goya
-Geluiden uit een bezette stad (3): vrouwen in de Kerk
-Volle maan: prent en gedichtje
-Het woord ‘maan’: verschillende benamingen.
-Haiku: (5de eeuw)
-Liefdesuur: gedicht van P.C. Boutens
-Stil maar: Fra Angelico
-Geluiden uit een bezette stad(4): een artikel uit NY Times van die dag
-Paradijsvogels: een gedicht van Susanne Eichler
-Stof: Een gedicht van Marcel Beyer
-De onzichtbare collectie: de zoon van Christoffel
-De onzichtbare kant van de kunstenaar: bedenkingen bij Michelangelo’s liefdes

1ee5c-2491328857

mei 2005:

–Seringen: en blauwe regen, en gierzwaluwen en…
-In de duisternis: Gerbrandt van den Eeckhout, leerling van Rembrandt
-Liggende jongen: een tekening van dezelfde schilder
-Geluiden uit een bezette stad (5): sel-censorship, een Engelse tekst van Julie Bell
-Melancholia: MarsilioFicino, bij een prent van Dürer
-Venetiaans glas: of een glas gemaakt in Antwerp, façon de Venise.
-Met open mond: een tekening van Rembrandt
-A glass of beer: Een gedicht uit Israel (Engels) van Amir Or
-Chris Ofili: herrie bij een beeld van de Nigeriaanse kunstenaar.
-Theater en levenslust: een mooie tekening van Francesco Furini
-De jongen als evangelist: een doek van Furini
-Geluiden uit een bezette stad (6): een engels artikel bij het ontslag van een Vaticaanse uitgever
-Takken in de regen: een kleine tekst bij een prachtig lampje
-Geluiden uit een bezette stad (7): een artikel over propaganda, heksen en ketters
-Zoveel tevergeefs: een stad in de regen
-En zelfs dan: als, een gedicht van Ted van Lieshout
-Netjes op een rij: bij de gevoelens van een grootvader en de oorlog.
-Nog even moederdag: een artikel over Your brain on motherhood uit de NY-Times
-Winter in de lente: Japanse kamerschermen
-Une histoire naturelle: het leven van Buffon
-Besmette media: NY-times over Digerati Vogues, Caught Midcraze
-Klaag de tijd maar aan: bij een tekening van Goya.
De vurige tongen: als kind aangetrokken door het pinkster-gebeuren.
-De vurige tongen (2): Carl Jung’s dromen
-De vurige tongen (3) Een ervaring in Italië van dezelefde Jung
-Samen zien wat er niet was: de historische kant van het verhaal
-Wie was op welk ogenblik echt?: Vervolg.
-Het mysterie en de grote Objectiviteit: Vervolg.
Stilleven met kazen: bij een stilleven van Floris van Dijck
-New York, city in de toekomst?: uit de NY-Times, China, the world’s Capital
Onzichtbaar worden: Een gedicht van Piedad Bonnet, Columbia
-Een fragment: uit Triangel, ‘woorden’.
-Internet Crusaders: Death by a Thousand blogs, NY-Times
-Klasfoto uit 1889: …en wat er dat jaar nog gebeurde.
-Zomerse dag: een foto van Han Singels
-Kijken en luisteren: een artikel over de Ipod van toen als museum gids!
-De pijn: een gedicht van Meng Jiao, China
Vruchten in het donker
Beter nog een niet-burger te zijn: Erasmus en Europa
-De lof der zotheid: een fragment uit dat boek
-De lof der zotheid (2)
-Idiot

2c05a-290018121-2

juni 2005: elk artikel is gelinkt!

-Iedereen van ons heeft een naam: een engelstaliggedicht van Zelda (Israel)
-Manneke pis: een bekentenis
-De machine: de juiste vragen stellen
-Mannendroom: liefde voor Europa
-De eerste stap: een vrouwelijk Europa
-Analyse: Anarchisme
-Op weg: een gedicht van K.P. Kavafis
-Enkele stappen terugkeren:het Westen en het Oosten
-Eén stap vooruit: vrouw en natuur: Camille Paglia
-Zwangerschap en dat ‘wonder’ van de geboorte
-Hortus conclusus: vervolg (Paglia)
-Femme fatale: vervolg.
-Tussen schijn en werkelijkheid: vervolg
-Propaganda en voorlichting: vervolg, een artikel uit NY Times
-De overvloed van emotie als mannelijk probleem
-Nog even in New York: een artikel
-Make-magazine: een overzicht
-Projectie en geheim: de verdedigingsmiddelen van de man
-Met de schone herderin: enkele dagen op het land
-Bij de geboorte van Elias: een fragment uit Triangel
-De kunst: de kunst via Paglia’s ogen.
De kunst (2): vervolg.
-De kunst (3): vervolg
-De kunst (4): vervolg
-De kunst (slot): slot
-Utopie en idylle: bedenking
-De Forestiers, memento amoureux: bij een tekening van Ingres
-Wat kunst moet kosten: veilingen en dito
-Portret (David Hockney): beeld van een moeder
-Maria Magdalena: bij een beeltenis
-Het menselijk tekort: tekening van Hendrik Goltzius

c6bc3-appletree