253_5c3f9b19be1694184ba2e95428c2fe02

In Avignon werkt Kircher verder aan zijn projecten.
Belangrijk is de Fransman “Nicolas Claude Fabri de Peiresc” die in Europa en Afrika een netwerk van geleerden en waarnemers had opgezet om de hemellichamen te bestuderen. Een rijke aristocraat die correspondeerde met iedereen die naam en faam had op wetenschappelijk gebied.
Door Peiresc kwam Kircher in kontakt met het Habsburgse hof en werd hij naar Wenen ontboden om daar de plaats van de intussen overleden Kepler in te nemen.
Maar omdat Peiresc dacht dat Kircher weldra de hiërogliefen zou kunnen ontcijferen, wendde hij zijn invloed bij de Barberini’s aan en werd Kircher een leerstoel voor wiskunde aan het Romeinse kollege te Rome aangeboden. En “aanbieden” wil in Rome zeggen: doen!

De jaren in Rome werkt Kircher aan verdere studie rond die hiërogliefen en de Koptische taal. Hij dacht immers (ten onrechte) dat deze gesproken taal het vervolg was op de geschreven taal der hiërolgliefen.
Als hij in 1637 de jonge landgraaf van het groothertogdom Hessen-Darmstadt door Italië begeleidt, zijn ze getuige van een uitbarsting van de Stromboli en de Etna. Hij laat zich in de nog actieve krater zakken om het Vulcanisme te bestuderen.
Zijn werk “Mundus Subterraneus” zou zijn interesse voor geologie bewijzen (1665)

Daarna blijft hij in Rome.
Piedro del Valle en Kircher zijn natuurlijk goede vrienden geweest.
Als Kircher in 1652, het jaar van Pietro’s dood, zijn boek “Oedipus Aegypticus” publiceert dan schrijft hij daarin over de twee mummies die Petro van zijn reis had meegebracht.
In 1644 had Pietro nog het voorwoord geschreven bij het Latijns-Koptische onomasticon “Lingua Aegyptiaca Restituta”, en Kircher herinnert zich de lange discussies met deze reiziger.

Intussen werkte Michael Sweerts in Rome, en waarschijnlijk begeleidde hij de broers Deutz die de Grand Tour door Italië maakten.
Vlakbij de via Margutta trouwens aan de piazza del Populo was het gebouw van de propaganda del fide, en daar werkte de neef van Petro’ s eerste vrouw, Ferdinand.
Het boek van de wereld. Roma. Wordt zeker vervolgd.