meer vragen dan antwoorden (148)

130_df92b05590278b0214c2dcd06ec051bb

In 1656 is Sweerts terug in Brussel en sticht hij er een academie voor jonge mensen, een uitzonderlijk iets in die tijd.
Zijn grafisch werk, het enige dat we van hem kenden, bestond trouwens uit voorbeelden voor jongeren, om ze het vak aan te leren, om ze te leren kijken, te leren schetsen en tekenen.
De academie is geen lang leven beschoren al vind ik nergens bronnen die mij kunnen vertellen waarom.

We vinden hem, na de dood van Innocentius X in 1655, terug in Amsterdam in 1660.
In 1658 is de “Société des Missions Etrangères” gesticht in Parijs, en daar wordt Michael Sweerts een soort lekebroeder om in 1662 in Marseille in te schepen op weg naar het verre Oosten. Hij reist in het gezelschap van twee Franse toekomstige bisschoppen: François Pallu en Pierre Lambert de le Motte die als opdracht hebben apostolische vicariaten in Viet Nam te stichten.
Michael echter verlaat het gezelschap wegens “moeilijk gedrag” en reist door naar Indië waar hij in Goa aankomt en daar in 1664 sterft.

Het beste van zijn werk ontstaat in de korte periode tussen 1655 en zijn dood.

Terug thuis na de stilte in bibliotheken zend ik jullie het prachtige portret van jongen met hoed dat ook de catalogus van de tentoonstelling in 2002 siert.
We weten niet wie hij is en naar waar hij kijkt.
Het licht komt van nergens want de kleur van de achtergrond en zijn kleren vervloeien bijna als een neutrale omgeving. Toch is het een doek vol licht, licht dat in zijn ogen weerspiegelt.
Misschien draait hij zich dadelijk terug naar de schilder, en het is dat nooit nog zichtbare moment dat hij voor mij heeft zichtbaar gemaakt.

Waarom wilde Michael Sweerts naar het verre Oosten? Vanwaar zijn betrokkenheid bij de missions etrangères?
Daarvoor neem ik je weldra mee terug naar Rome.
Bekijk intussentijd dit prachtig portret, en wacht tot onze ogen elkaar weer raken.