man met connecties (151)

648_950602494989f4db4b73a7e76efa5298

Zo ziet Michale Sweerts Mars die de schoonheid verwoest.
Het is niet denkbeeldig want Sweerts leven zit voor een groot stuk in de dertigjarige (godsdienst)oorlog gevat.
Zijn geboortedatum, 1618, is het begin van die bloedige oorlog en het zal tot 1648 duren, door de reeds geciteerde vrede van Westfalen (Münster) eer de rust enigzins terugkeert.
Zijn Mars is gekleed als generaal, als bevelhebber van de katholieke of protestantse fracties.
Hij verwoest een atelier vol schoonheid, hij zet zijn voet op de klassieke wereld.
Is het een verwijzing naar Urbanus VIII die (net als zijn voorgangers) een deel van de antieke Romeinse overblijfselen liet opruimen zoals de 180.000kg metaal van het Parthenon-dak, metaal dat diende om er kanonnen uit te gieten?

Verhalen over nieuwe culturen, over een bloeiende Oosterse katholieke kerk (onder leiding van de jezuieten) over andere zeden en gewoonten zullen Michael zeker hebben aangetrokken.
Er was trouwens ook nog een neef van Del Valle’ s overleden Armeens-Syrische vrouw Maani. Ik vond zijn naam bij de propaganda-afdeling van het Vaticaan, ene zekere Ferdinand Gioerida, priester en kontaktpersoon tussen Paus Innoncentius X en de Oosterse vorst Mar Shim ‘un XI.
Het kan niet anders of Sweerts heeft hem via zijn beschermer, Camillo Pamfili, de pauselijke neef, gekend net zoals hij de drukke zonen van Pietro tegen het lijf heeft gelopen.

Maar er was nog iemand. Een andere reiziger. Een reiziger van de geest. Ook hij heeft de wereld gezien, een verscheurde wereld tussen Rennaissance en de aanstormende 18de eeuw van Verlichting.
Hij opperde als eerste dat de pest van 1656 in Rome (het jaar nadat Sweerts in Brussel zijn academie stichtte) zijn oorzaak vond in kiemen, begon hiërogliefen te ontcijferen, publiceerde over de aard van het licht, verzon afluisterapparatuur voor het vaticaan, en publiceerde een werk over een soort muziekcomputer, en dan ben ik niet eens halfweg, kortom een soort ontdekkingsreiziger die niet alleen in een vulkaan afdaalde maar oog had voor de diepten van de menselijke geest.