de onzichtbare collectie (181)

748_9eb81ec064864d7475bd7de92cc72378

Net nu het in jullie streken ook warm begint te worden, ben ik in Sevilla.
Ik heb hier een nauwkeurige beschrijving gevonden van 3204 prints die een deel van een belangrijke bibliotheek vormden, een bibliotheek van zo maar eens eventjes 15.000 boeken.

De eigenaar?
Ferdinandus Columbus (1488-1539).
Inderdaad, de zoon van Christoffel.
De hele collectie prints is gewoon weg, verdwenen. Maar dank zij de nauwkeurige beschrijving is er over heel de wereld een zoektocht begonnen naar de prenten.

Eentje van die prenten stuur ik naar jullie. Het is een portret van een een tweeluik, anonyme kunstenaar, Nederland 1519.
Je ziet Charles van Egmont, de jonge hertog van Gelders, en het andere portret stelt zijn vrouw Elisabeth voor.
Ze huwden in 1519 en ter ere van dit huwelijk werden deze prenten gemaakt.
Wil je de hele geschiedenis kennen, reis dan naar Londen, naar het British Museum, zaal 90 en daar kun je tot 28 augustus naar een speciale tentoonstelling kijken “Columbus, Rennaissance Collector.

Ik kreeg de opdracht om een aantal prints die ik uit de inventaris dacht te herkennen weer “thuis” te brengen, een mooi werk.
Ik reis dus verder naar allerlei steden op zoek naar de onzichtbare collectie.
Zijn vader ontdekte Amerika, en ik, een ex-antiquair, probeer de prachtige collectie van zijn zoon weer mee samen te stellen.
Net zoals die prenten zijn de Silversteins ook verspreid over de halve wereldbol.