103_758c9deecbd9c0935dede91d8ee9096f

Hij komt al vlug bij de aartsbischop van Mainz terecht en na diens plotse dood studeert hij theologie en kreeg hij een telescoop in handen waarmee hij de toen pas ontdekte en fel bediscussieerde zonnevlekken bestudeerde.
In 1628 wordt hij geprofest en men stuurt hem naar Speyer om er het derde dele van zijn proeftijd in afzondering door te brengen.
In de collegebibliotheek aldaar komt hij voor de eerste keer in aanraking met Egyptische hiërogliefen. Ze zullen hem levenslang blijven intrigeren.
Na zijn proeftijd komt hij in Würzburg terecht, vervolmaakt zich in de wiskunde en publiceert er zijn eerste werk over magnetische fenomenen.

Ars Magnesia, Hoc est Diqvisitio Bipartita empeirica seu experimentalis, Physico-Mathematica de Natura, Viribus et prodigiosis effectibvs Magnetis, quam Cum theorematice, tum problematice propositam, nouoque methodo ac apodictica seu demonstrativa traditam, variisque usibus ac diuturna experientiam comprobatam, fauente Deo, tuebitur.

Hij besluit missionaris te worden en naar de pas gestichte missies in China te vertrekken. Maar dat wordt hem niet toegestaan.
Hij heeft er ook een visioen (ik moest aan Carl Jung denken!). Soldaten marsjeren de tuin binnen en zijn plots verdwenen als hij zijn vriend Gasper Schott roept.
Nog geen jaar later heeft de protestantse koning Gustav Adolf van Zweden Franken en Würzburg ingenomen en vlucht hij met zijn vriend naar Avignon.
Hij zal nooit meer naar Duitsland terugkeren.