930_2a926d7c4a71cad83044271d0d6523a2

Het hemelse naar de aarde brengen,
de aarde tot het hemelse verheffen,
enfin
mengen maar, herkenbare kleuren en vormen voor wiens honger van een andere orde is dan maagvulling of louter mystieke magerte.

Ons wantrouwen tegenover het aardse, dit westerse schuldgevoel, is door alle monotheïstische religies versterkt.
Vreemd genoeg heeft geen enkele religie als het katholicisme zoveel beelden voortgebracht waarin getracht wordt de mens van het beeld af te wenden, het wantrouwen tegenover het aardse duidelijk te maken, de ziel te verheffen.
Die dubbelzinnigheid, sommigen zeggen hypocrisie, is tot in “de boekjes” doorgedrongen: de morele vinger opheffen door de zonde in alle geuren en kleuren te tonen.

Daarom stuur ik je een engel van Ghirlandaio, een fragment uit een madonna-tafereel.
Hier zie je duidelijk Botticelli in de buurt, al is deze fijnbesnaarde toch aardser.

De schilder heeft in zijn korte leven twee vrouwen gekend en drie dochters en drie zonen op de wereldbol gezet.
Zijn engelen hebben dus aardse kentrekken uit de dagelijkse ervaring van de meester zoals J.S. Bach ook wel wist wat huiselijke drukte vertegenwoordigde.

De hemelse schoonheid kan niet zonder aardse ogen.