044_d1129acf37896a8c9a0857fbf9b277a8

Wil ik nog te vlug thuis zijn?

Goed, laten we dan met kleine berichtjes werken om het over vrouwen te hebben, of over vrouwelijkheid, mannen dus niet uitgesloten.

Eerste stap:

Vrouw en natuur.
Deze identificatie noemt Paglia de meest verontrustende en problematische aspect van de historische kwestie.
Feministen zeggen: neen, die relatie heeft niet bestaan, het is een mythe.
Met Paglia durf ik beweren: het is een werkelijkheid.

Zijn allerlei soorten filosofie, kunst en wetenschap, politiek door mannen uitgevonden?
Ja.
Heeft de vrouw het recht te grijpen wat ze grijpen kan en met de man te wedijveren op zijn eigen voorwaarden?
Best mogelijk.

Maar er zijn grenzen aan wat een vrouw aan zichzelf en haar betrekkingen met een man kan veranderen, zegt Paglia.
ieder mens moet de strijd met de natuur aanbinden maar die strijd is voor de ene sekse al zwaarder dan voor de andere.

Met wat geluk betekent dat geen beperking van de prestaties van de vrouw, dat wil zeggen van haar verrichtingen in de door de man gecreëerde maatschappelijke context.
Maar dat betekent wel een beperking van de erotiek, dat wil zeggen van ons fantasieleven in de seksuele context, die de sociale context soms wel overlapt, maar daar niet identiek aan is.

Aldus Camille paglia.Nu naar boven voor stap twee.