projectie en geheim (243)

221_8afd7631fafa72f98f061ab88bc6458b

En om Camille terug aan het woord te laten, deze voorlopig laatste bijdrage.
De rest vind je in het boek:
“Het seksuele masker, kunst, seksualiteit en decadentie in de westerse beschaving”, Prometheus Amsterdam 1992”
Het is een vrij dik boek waarmee je iemand op allerlei manieren “te lijf” kunt gaan.

De verdedigingsmiddelen van de man dus.
“De man is seksueel in verschillende gebieden ingedeeld.
Genitaal is hij veroordeeld tot een eeuwig lineair patroon van focus, doel, gerichtheid.
Hij moet leren richten.
Zonder dat zou hij bij het urineren of ejaculeren zichzelf en zijn omgeving bevuilen al s een klein kind.
De erotiek van de vrouw is verspreid door haar hele lichaam.
Haar behoefte aan een voorspel is en blijft een beruchte bron van misverstanden tussen de beide seksen.
De concentratie van de man op het genitale is een beperking, maar ook een intensivering.
Hij valt ten prooi aan oncontroleerbare ups en downs. De mannelijke seksualiteit is inherent manisch-depressief van aard.(…) Mannen bevinden zich in een voortdurende toestand van seksuele spanning en onrust, ze worden continu opgejaagd door hun hormonen.
Zowel in het seksuele als in het dagelijkse leven worden ze steeds voortgedreven-hun eigen ik en hun lichaam voorbij.
Ergens voorbij zijn betekent: niet meer in het centrale middelpunt van het leven staan.
Mannen weten dat zij seksuele bannelingen zijn.
Zij zwerven over de aarde opzoek naar bevrediging, hunkerend en verachtend en nooit verzadigd.
Een vrouw hoeft hen dat rusteloze zoeken niet te benijden.

De mannelijke genitale metafoor is er een van concentratie en projectie.
De natuur geeft de man concentratie om hem te helpen zijn vrees te overwinnen.
De man benadert de vrouw in uitbarstingen van krampachtige concentratie.
Daardoor krijgt hij het waanidee dat hij de oermysteries die hem hebben voortgebracht tijdelijk beheerst.
Hij ontleent er de moed aan om weer terug te komen.
Seks is voor de man metafysisch, voor de vrouw niet.
Vrouwen hoeven door middel van seks geen probleem op te lossen.
Lichamelijk en geestelijk zijn zij zichzelf genoeg.
De natuur heeft de man gezegend met een zalige onbewustheid van zijn eigen belachelijkheid.
Zijn doelgerichtheid is zowel een gave als een last.
Bij de mens is de seksuele concentratie het instrument waarmee de man de gevaarlijke chtonische overvloed aan emotie en energie, die ik met de vrouwelijke natuur identificeer, verzamelt en met geweld fixeert.
In de seksualiteit wordt de man de kloof ingedreven die hij juist tracht te ontvluchten.
Hij maakt de reis naar het niet-zijn en weer terug.

Door concentratie via projectie overal voorbij, tot in het onbekende.
De mannelijke projectie van erectie en ejaculatie is het paradigma van alle culturele projectie en conceptualisering- van kunst en filosofie tot fantasie, hallucinatie en obsessie.
Vrouwen hebben altijd minder geconceptualiseerd, niet omdat mannen hen daarvan hebben weerhouden, maar omdat vrouwen dat niet nodig hebben om te kunnen bestaan.

De metaforen van concentratie en projectie van de man zijn echo’ s van zowel lichaam als geest.
Zonder die concentratie en projectie zou hij hulpeloos staan tegenover de macht van de vrouw.
En zonder die dingen zou de vrouw de hele schepping allang hebben geabsorbeerd. Er zou geen cultuur zijn, geen systeem, geen piramides van de ene hiërarchie op de andere.
De aardculten moeten het wel afleggen tegen de luchtculten als de geest zich ooit wil vrijmaken van de materie.
De androgynie, die door sommige feministen wordt gepropageerd als een pacifistische blauwdruk voor een seksuele utopie, hoort eerder bij het contemplatieve dan bij het actieve leven.
Het is het aloude prerogatief van priesters, sjamanen en kunstenaars.
De feministen hebben de androgynie gepolitiseerd als wapen tegen het masculiene principe, maar het is de uitschakeling van de mannelijke concentratie en projectie.

Als de seksuele fysiologie het patroon levert voor onze perceptie van de wereld, wat is dan de oermetafoor van de vrouw?
Dat is het “mysterie”, het verborgene.
De seksualiteit van de vrouw is met geheimzinnigheid omgeven.
Het lichaam van de vrouw bevat een cel van de oernacht, waar alle kennis, alle wetenschap ophoudt.
Erotische dansen door mannen zijn niet te vergelijken met bijvoorbeeld de striptease, een rituele dans van heidense origine.
Bij vrouwen blijft ook bij het einde van haar dans nog steeds iets verhuld, namelijk de chtonische duisternis waaruit wij voortkomen.


De stap naar de Kunst vind ik zo boeiend dat ik er een volgende keer nog één bijdrage aan wil wijden, want deze vrouw heeft pit en inzicht, en het was 1992 toen haarboek furore maakte, en nu, 13 jaar later lijkt het wel alsof zijn teruggekeerd naar de jaren vijftig.
Ook die terugval zal later een bijdrage waard zijn.


Make magazine (242)

907_0d5cd3631a5a55845e58f7ddb1646e4e

Ja, het was zondag en we hadden nog een hoop dingen te doen.
Vandaar mijn door elkaar gooien van onderwerpen en linken.

1. Om te zien en te ervaren wat je met digitale dingen kunt “knutselen” heb je, zoals New York Times gisteren beschreef het nieuwe Make it magazine.
Daarvan is het adres:

http://www.makezine.com/

Ik zal het hieronder bij mijn links aanduiden.

Daarnaast was er het dagelijkse video blog met enkele correspondenten en een vreemde invalshoek, en daar heb je de links al voor gevonden.
De arrogantie van de makers is soms recht evenredig met hun (voorlopig) succes: ze werden door CNN benaderd, BBC5 radio interviewde hen, kortom alles wat nodig is om de hanekam rechtop te zetten en kraaien op de mesthoop te verwarren met ware oorspronkelijkheid.
Voor het make-zine moet je wel 35 dollar per jaar opzij leggen, maar kijk maar eens naar de inhoud van nummer 01 naast de aankondiging van nummer 02:

Volume 02: Home Entertainment

Robot builders, building your own high definition video recorder, how to podcast, making a robot from an old computer mouse, reconditioning an old amplifier…and more!<pAlso Available

Volume 01: Premiere

Building your own high definition video recorder, how to podcast, making a robot from an old computer mouse, reconditioning an old amplifier.
Volume 02: Home Entertainment

Mailing of MAKE 02 to current subscribers began May 13. See our FAQ for answers to common questions about subscriptions.

Table of Contents
7: WelcomeWhen users make: Editor-in-Chief Mark Frauenfelder on innovation and the entertainment industry’s efforts to squelch it. by Mark Frauenfelder

10: Focus
Boost your productivity by embracing procrastination. Or, why your web browser needs a hypothalamus. by Merlin Mann, Danny O’Brien in Life Hacks

13: News from the Future
Tim O’Reilly reports on the labs, companies, and garage projects changing the way we live. by Tim O’Reilly in News from the Future

14: Made on Earth
Reports from the world of backyard technology, including a cockroach-controlled robot, high altitude glider, student-built cyclotron, Vee 9 solar vehicle, robotic CD burner, coffee mug ramjet, and more. by Xeni Jardin, Jason Kottke, Bob Parks, Paul Spinrad in Made on Earth

22: Ooz and Oz
Hacking robot toys is all in a day’s work for Natalie Jeremijenko. Dale Dougherty trails the UCSD professor for a day of fun at the races, transforming toy robotic dogs into environmental avengers. by Dale Dougherty in Maker

30: Nicaraguan Know-How
Revisiting, revamping, and reusing forgotten technology. Tim Anderson describes the homemade solutions he saw on a recent trip to Nicaragua: hand-pedaled bicycles, reused school buses, horse-drawn carriages, sock coffee filters, and ancient cooling systems and water filters abound. by Tim Anderson in Heirloom Technology

36: Blockheads
Lego: the ultimate prototyping material. Seriously. by Bob Parks

38: Maker Fair
Geeks gather together for an evening of DIY fun. by Arwen O’Reilly

39: Google DIY Patterns
A DIY project is a design challenge that can best be described as a set of patterns, just as Google remade the web with a new kind of language for getting what we want from a web browser. by Dale Dougherty

40: Recycled Rubber
It’s more fun to make a laptop bag from an old wetsuit than it is to buy a new one. by Saul Griffith

43: The Code Da Vinci Lived By
Renaissance hacks by the father of all geeks. by Bruce Sterling in Bruce Sterling

45: HDTV on Your Mac
Build a simple high-definition video recorder and beat the Broadcast Flag. All you need is a $10 antenna, a $175 decoder card, and some free software. by Erica Sadun

50: Retro Game Heaven: The Atari 2600 PC
After fitting a full-featured wireless PC system into an old Atari 2600 case, you can watch movies, surf the web, and play hundreds of retro games. by Joe Grand

85: Tools for Atari 2600 Homebrew GamesEven though the Atari 2600 is one of the oldest game consoles around, it has a vibrant homebrew scene. by Simon Carless 86: Podcasting 101
Produce and syndicate audio interviews you record online, on the phone, and on the road. by Phillip Torrone

96: Mousey the Junkbot
With a few spare parts, you can turn an old computer mouse into an amusing robot. by Gareth Branwyn

110: Resurrecting This Old Amp
Restore an old guitar amplifier and make it sounds as good or better than the day it was made. by Tom Anderson, Wendell Anderson

119: Let’s Rumble
Hack your couch to give you a kick in the pants: attach bass shakers to your furniture to round out your home entertainment system. by Craig Engler in DIY: Home Entertainment

122: irock Broadcast BoomboxPump up the volume with a portable FM radio station. by Tom Anderson in DIY: Home Entertainment

125: Surround Sound, Quick and DirtyA simple wiring trick derives center channels. by Michael McDonald in DIY: Home Entertainment 126: Thermofooler
Who needs a “smart” thermostat when you can trick your dumb one into lowering your heating bill? by Ross Orr in DIY: Home Entertainment

127: DVD, Uncrippled
Input a special code to disable Macrovision and play DVDs from around the world. by Phillip Torrone in DIY: Home Entertainment

129: Stop Motion Animation, the Easy Way
With iStopMotion, making Gumby is less pokey. by Phillip Torrone in DIY: Imaging

130: Single-Use Digicam for Kite Aerial Photography
A simple, lightweight timer circuit triggers a shot every minute. by Limor Fried in DIY: Imaging

133: Webcam Telescope
Video from still camera zoom. Forget jerky teleconferences; put a real lens on a 90s era webcam and you’ve got something. by Dennison Bertram in DIY: Imaging

135: Mod Your Pod
Enhance your iPod with a Linux upgrade. by Phillip Torrone in DIY: Mobile

138: Outfitting a Palm Tungsten T3
Getting laptop-like functionality from a PDA. In fact, leave your laptop at home: use a T3, loaded to the gills with powerful applications. by Bob Scott in DIY: Mobile

140: All-Seeing Orb
Your mobile device can play video and music stored on your home computer. by Phillip Torrone in DIY: Mobile

141: Peace and Quiet with the Flip of a Switch
How to add a power switch to an external drive without one! by Joe Grand in DIY: Computers

144: No More Cue Cards
Make a teleprompter with a laptop, a sheet of glass, and some scrap wood. by Brian Lawler in DIY: Computers

145: Robot Kits and Techno Glitz
Three kits that got me started in the glamorous and fulfilling world of robotics. by Arwen O’Reilly

147: Mechanical Wristwatch Modding
Customizing a self-winding Seiko. by Bob Scott in DIY: Design

149: Hacking the C64 DTV
Retro-gaming joystick easily converts into full Commodore computer emulator. by Mark R. Brown in DIY: Gaming

153: Game Boy Hacks
Games, music, movies, photos, and eBooks, all on this versatile little device. by Phillip Torrone in DIY: Gaming

154: Refreshing an Old Game Controller
If your retro-gaming skills ain’t what they used to be, fix your joystick buttons. by Ben Wheeler in DIY: Gaming

156: Get an iLIFE! for Your Playstation Portable
Play music and vids on a PSP (even Mac users). by Phillip Torrone in DIY: Gaming

160: R2-DIY
The galaxy’s most lovable robot inspires its fans to clone him. by Howard Wen

164: Printed Circuit Boards
Step-by-step instructions for making your own PCBs at home. by Andrew Argyle in Primer

172: HowToons
Make a marshmallow shooter. by Joost Bonsen, Nick Dragotta, Saul Griffith in Howtoons

174: Toolbox
The best tools, software, gadgets, books, magazines, and websites. by Adam Bernard, Gareth Branwyn, Richard Butner, John Clark, Joshua Ellis, Eeyore Evans, John Irvine, Stefan Jones, Adam Kempa, Merlin Mann, Aleks Oniszczak, Zach Sl
ootsky, Adam Thornton, Marc Weidenbaum in Toolbox

184: Reader Input
Where makers offer praise, brickbats, and swell ideas. in Reader Input

186: The Laptop That Wouldn’t Say Die
Twenty-two years later, people still love the TRS-80 Model 100. by Tom Owad

187: The Last Generation of Engineers
Why digital rights management kills innovation. by Cory Doctorow in Cory Doctorow

188: MakeShift
It’s easy to forget that access to potable water is considered a luxury for much of the world. by William Lidwell in MakeShift

190: Maker Challenge
Solving proglems, fulfilling wishes. in Maker Challenge

191: eBay Metrics
Good as gold. by Chris Smith in eBay Metrics

192: My Atari 2600 Portableby Benjamin J. Heckendorn in Homebrew

En zo zie je maar dat er nog heel wat te doen is met oude en nieuwe technische verworvenheden.
Ben je voorlopig alleen in staat om batterijen te vervangen en stiller en luider te zetten, dat is al wat, maar er is meer tussen hemel en aarde.