150_8cccd33a3fbaaa9aca183f771556c5f7

Waar was Sweerts tussen 1618, het jaar van zijn geboorte in Brussel en 1640, het waarschijnlijke begin van zijn Rome-verblijf?
We weten het niet.
In 1618 excommuniceert de kerkelijke rechter van Doornik de toneelspelers, en een jaar later krijgt Hiëronimus Dusquesnoy de opdracht om voor 50 florijnen een beeldje te maken voor een fontein in de Stoofstraat, het nog altijd bekende “manneke pis”.
Zesendertig jaar later wordt de gevierde beeldhouwer van het hof in Gent gewurgd en daarna op de Korenmarkt verbrand als straf voor “sodomie”. Hij beweerde bij hoog en bij laag dat hij alleen maar naar model had willen tekenen, maar de jonge modellen zelf beweerden iets anders en op de pijnbank legde de beeldhouwer-architect volledige bekentenissen af met het hier boven geschreven gevolg.

Intussen is de Luikse wapenindustrie in volle ontwikkeling, zit de inquisitie van Helmont (geneesheer) op de hielen omdat hij via anatomie zijn studenten inzicht in het menselijke lichaam wil geven, is Rubens in Spanje als diplomaat werkzaam en wordt posthuum het werk van Jansenius gepubliceerd en zal Innocentius X dit werk veroordelen.
Het verdrag van Westfalen wordt in 1648 gesloten, volgens sommigen het prille Europese begin, en schildert jacob Jordaens het laatste ordeel.

Maar dan is Michael Sweerts al een tijdje in Rome.