702_ffca43cfda261e22e1f10b0e0f16c2f3

En zo hevig mooi als hij de vrouwen schilderde, al dan niet als Bijbelse figuren vermomd, zo treft hij in zijn uniek doek “Johannes, de Evangelist” een ongewone toon, namelijk hij schildert de jongste van de vier evangelisten werkelijk als jongen.
Het was, zoals in het evangelie vermeld staat, de jongen die Jezus liefhad en die zijn hoofd op zijn borst liet rusten bij het laatste avondmaal, net zoals we weten dat Jezus aantrekkingskracht op de vrouwen uitoefende, want staat er, ze volgden hem, en al schreeuwt men bij hoog en bij laag het tegendeel van de daken, Maria Magdalena stond wel met zijn ma onder het kruis, in gezelschap van Johannes trouwens.
Furini schilderde ook een Magdalena, een berouwvolle noemt hij haar en een mooi detail: een reproductie van dit doek hoorde bij Freuds kunstcollectie.

Hier de jongen. Hij is nauwelijks bekomen van wat hij heeft meegemaakt, en hij probeert woorden te vinden om deze ervaringen over te bregen.
Zijn schoonheid zul je terugvinden in zijn woorden tot in de visioenen over het einde der tijden.
De rode mantel over de schouder geslagen zie je hem denken en dromen tegelijkertijd, een combinatie waar de Kerk en de Vrijzinnigheid altijd bang van is geweest.