239_1c97904abd984dcf0a8ab31bdab42480

Beste Theodore,

Het is april 1908 als dit geschrift ontstaat:

Uit alles wat ik heb gedaan en heb gezegd
moeten ze niet proberen uit te vinden wie ik was.
Er was een hindernis en die vervormde
mijn handelingen en mijn levenswijze.
Er was een hindernis en die weerhield me
heel dikwijls, als ik mij uit ging spreken.
Mijn meest onopgemerkte handelingen
en de geschriften van me, die het meest verhuld zijn-
daaruit alleen zal ik begrepen worden.
Maar misschien heeft het ook geen zin om er
zoveel zorg en zoveel moeite aan te besteden
om mij te kennen. Later – in een volmaakter maatschappij-
zal ongetwijfeld eens een ander, ingesteld als ik,
te voorschijn komen en handelen in vrijheid.

Je weet zeker wie dit geschreven heeft, de tekst is vertaald door G.H. Blanken, en uitgegeven bij Athenaeum-Polak & Van Gennep, A’dam 1978

Durft er nog iemand iets kopen in je winkel of moet hij of zij daarvoor eerst toelating vragen aan De Morgen?

Je Psychiater G. Dumortier