terug naar het vaderland? (118)

590_412b2bfc30f0be766026ef64e67ad138

Welaan, je keert terug naar ’t vaderland.
Nu en ? Kijk rond, wie nog van jou wil weten,
in welke kring van vrienden je belandt.
Je keert terug; kom, koop voor bij het eten

een fles van d’een of and’re zoete wijn,
kijk rustig uit het raam, bedenk eens even,
alles is alleen jouw schuld, en dat is fijn.
Zo hoort het ook. Bedankt. God zij geprezen.

Wat heerlijk toch, met niemand meer een band,
wat heerlijk, niemand om de schuld te geven,
wat heerlijk, werk’lijk niemand is van plan
tot aan zijn dood met jou vereend te leven.

Wat heerlijk, dat geen hand je heeft geleid
door aardedonk’re avonden en nachten,
wat heerlijk, werk’lijk niemand was bereid
om op een druk perron op jou te wachten.

Wat heerlijk om, op weg naar ’t vaderland,
jezelf op valse woorden te betrappen,
plots te begrijpen dat langzamerhand
je geest zich richten gaat op nieuwe stappen.

Jozef Brodsky