411_11d36851e46ad692e94558731424fac3

Losgemaakt van ’t kruis weldra,
de beenderen gebroken,
verlaten op zijn moeder na
geslagen, bespuwd en zelfs doorstoken
blijft hij in wanhoop naar ons kijken

waarom kruisigt gij steeds opnieuw uwsgelijke?