harpje

Het mag dus duidelijk zijn: proberen de werkelijkheid uit het verleden te vatten is een meerduidig, super gelaagd werk.
In het bas reliëf (bijvoorbeeld van het filmdoek) kun je grootse taferelen ontplooien en voor spektakel zorgen maar je zult je moeten wenden tot de bronnen waaruit de verschillende vertogen duidelijk worden, en meer nog: je zult je standpunt moeten verlaten, het standpunt van hier-en-nu, en dat is uiterst moeilijk, je zult je hoe dan ook moeten leren verplaatsen naar de omstandigheden waarin het perpectief waarin wij NU leven toen nog TOEKOMST heette.

Die spanning tussen het resultaat van het verleden waarin wij denken het juist oordeel te kunnen vormen en de onwetendheid over wat stond te gebeuren uit het verleden is een veld waarin de vertogen over de productie van de macht en de kennis steeds moeten terug gedraaid bekeken worden zodat valse perspectieven legio (kunnen) zijn.

Nu kunnen we lacherig doen over hun toekomstopvattingen (vaak vergeten we dat over x-jaar hetzelfde met de onze zal gebeuren) maar proberen we toch maar de nederigheid op te brengen om intenties van werkelijkheden te scheiden, om het gebeuren langs verschillende perspectieven te ondezoeken, en om niet beschaamd te zijn dat we vaak met meer vraagtekens dan antwoorden achterblijven.

Zo kunnen we ons moeilijk voorstellen dat al in de 19de eeuw er een idee was om een beeld in de stad op te richten waarop de symbolen van ‘haste’ ‘anxiety’ en ”agitation’ zouden worden afgebeeld.

De grote schrik was ‘falen’ (herkennen we dat?)In de boomende economie was bankroet gaan, je schulden niet kunnen betalen, een nachtmerrie.

Een mooi citaat:

‘So great was the physical and mental strain that many men, it was said, were forced “to break off” (or to break down) in mid-career, shattered, paralysed, reduced to premature inaction or senility.’

W.R. Greg “Life in high Pressure” Literary and Social Judgements (1864)

Wij dus op tijd in bed, en we hopen van u dat u de dag vertraagt om niet in dat premature of overrijpe terecht te komen.

Enjoy!