Gepatenteerd hun eigendom
de genen inbegrepen
gegraveerd tot achter de oren
van je bange ziel
probeer je de magazijngoederen
van hun investering
te beheren.

In de schaarbeweging
van je uitgedeukt ego
word je tot modelkind verknipt.

Je moeder als schade-expert
toen ik de loodglazen ruiten van je bovenkamer
opengooide, de paraffine
van de lege muren droop en goed bedekte
fresco’s zichtbaar maakte:

De röntgenfoto’s van de kaalslag
die hier te lande ook wel educatie heet.

Het pijnwoud gekapt,
het veel te late licht
regent perenbloesems
op je ontkleurde lippen.

Op schootafstand
loop je voor me uit.

Je kussen
als reislectuur.