KREUPELE PSALMEN UIT HET WANHOOPSOFFICIE (9)

8756731d

Rattenkoningen
achter het oogglas
van de late maan
knagen
de horizon open
tot elk bevend beginnend licht
pervers genoeg is
om bij ’t ontbijt te nuttigen.

Speerpunten en speenkruid
gefruit en gekneveld
tot infantiele stripverhalen.

Rechtvaardigen
schrijven
hun namen
in eigen nat
op de patrijspoorten
van ons hart.

Op de maalstroom
worden ankers
tot regelgeving ontsierd.

Een scheepje
uit hanebalken en katoenfluweel.

Vogeldromen
op de lijmstokken
van de vieze morgenkrant.

Een rookpluim werd je,
helmgras
langs het parcours
waar titelhouders
om ter luidst
de lidwoorden erecties bezorgen.