Queen Elizabeth II and then-French President Francois Mitterrand officially opened the tunnel in 1994–‘Are you sure, François? I don’t know…–

‘Je kunt ze herkennen. De profs. Net zoals je dadelijk doorhebt wie ‘greep’ mankeert en een beetje wild-weg kostbaar lint om zeep helpt.’
Man-met-de-schaar blijft nederig bij de opening van een museum, hospitaal, school, zwembad, winkelstraat. Hij is prof-op-afstand. Bij de opening is hij voor het publiek onzichtbaar maar weet dat zijn scherpe blik elke beweging van opener-met-schaar bestudeert om daarna, bij een gezellig glaasje of een hartelijke maaltijd, verschillende fases van het openen te valoriseren.
Burgemeester V.L. kan er van meespreken.
‘Bij het begin van mijn ambtstermijn knipte ik er maar op los. Linkerhand onder het lint, stevig knip of twee en nog vlug een extra knip zodat ikzelf een stukje lint bij mijn verzameling kan voegen. Vierhonderd eenenveertig. Provincieraad nog niet inbegrepen, en zwijgen we voorlopig maar wat er gebeurt als ik minister word.’

een professionele greep

‘Als schepene was hij een echte ‘wildknipper’, zei man-met-de-schaar. ‘Hij ging het feestelijk lint te lijf. Hij knipte het aan flarden om een stukje te veroveren en liet de rest wild wegschieten zodat er meermaals een spijtig ‘ooo!’ bij het publiek hoorbaar was.
Open je een winkelstraat dan is een luchtig knipje of twee toegelaten. Bij een museum telt bedachtzaamheid. Traag en geconcentreerd verschaf je het publiek weldra een toegang tot het verleden. Een wijs knikje bewijst dat je het begrepen hebt. Bij een lege autostrade kijk je best even in de autoloze verte. Een dubbelzinnige blik, dat geef ik toe. Maar hij werkt. Het publiek moet beseffen dat het ook jouw autostrade is die je nu prijsgeeft aan het veel te weinig belasting betalend gespuis dat zich weldra met overdreven snelheid aan grove millieu-vervuiling schuldig zal maken.’

Helemaal niet te spreken is man-met-de-schaar over de onhandig vergrote kniptuigen die de linten-industrie ter beschikking stelt. De kingsize linten waar een halve dag aan geknipt kan worden laten hem droevig hoofdschudden.
‘Het ware lint-knippen is een diep symbolische handeling. Het lint is een laatste barrierre, een denkbeeldige poort waarachter nieuwe of vernieuwde levensvormen ruimte krijgen.
Een hedendaags ritueel moet krachtig en kort zijn. Bij de opening van een kleutertuin in Steevoorde mocht de burgermoeder een heuse gang graven door een kunstmatig opgehoopte zavelberg waar een eenvoudige knip de ongeduldige kleuters dadelijk hun nieuw verblijf kon laten binnenstormen. Nu verdween de burgermoeder in een tunnel die even later door gebrek aan stutten instortte. De kleuters dachten dat het een spelletje was en begonnen enthousiast de vrouw uit te graven bij het geluid van loeiende ambulance-sirenes. Een kunstzinnig gesubsidieerd lint met tekeningen van studio 100-figuren had dit kunnen vermijden.’

Of de lintknipper enige assistentie mag verwachten?
‘Er zijn natuurlijk burgemeesters die zich beperken tot het lint vasthouden terwijl de betrokkene een stevige knip geeft midden het strak gehouden lint. En dan? Dan staat de burgemeester met de helft van het lint in de ene en de andere helft lint in de andere hand en verspert hij natuurlijk de toegang! Hieronder een voorbeeld uit de gemeente O. Droevig en ondoordacht.

Beginnersfouten?

Een lint moet je dus durven loslaten zoals je best ook de schaar teruggeeft na het knippen. Bepaalde hoogwaardigheidsbekleders hebben al een aardige collectie kniptuigen in hun trofeeënkast verzameld terwijl mevrouw bij het snit- en naadwerk geregeld gebruik maakt van dit onwettelijk verkregen materiaal. ‘Geef mij de academische bibliotheek eens, schat. Neen, dat is de ‘bakken-voor-behoeftigen’, ja dat is de academische. Dank je.’

Beginnelingen…

‘Een lint doorknippen vraagt training. Wees niet beschaamd thuis te oefenen. Bekijk het lint, kijk dan even naar de toeschouwers links en rechts van jou. Een duidelijk teken van ‘ik doe het in jullie naam!’ Dat schept een band. Dan linkerhand eronder, rechter met schaar even achteruit brengen, en een sierlijke knip waarna het nodige applaus kan volgen terwijl je eerst de schaar teruggeeft en daarna pas de gastvrouw kust. Omgekeerd kan nare gevolgen hebben.
Dit oude ritueel verdient een volmaakte uitvoering!

Man-met-de-schaar knipoogt tevreden.

Geroutineerden aan het werk!

Verhalen van man-met-de-schaar kunnen alle richtingen uitgaan. Het personage lost zich telkens weer op om een andere functie-met-schaar te vervullen.
Je kunt ze ook voorlezen. Voorlezen is ook voor oudere medemensen leuk. Het vraagt enige oefening maar het loont.