E0702 THOMA 7834

Vanuit de hoogte.

Bekijk eerst het mooie schilderij dat ik je meestuur.
Dat vanuit-de-hoogte-gevoel eigen aan St. Exupery, Gursky en vele andere kunstenaars en gewone mensen zoals wij, is de leidraad voor de verdere ontmoetingen in Karlsruhe.

De man die dit schilderij gemaakt heeft is geboren in het stadje Bernau, Zwarte Woud, in 1839.

Wie daar geboren wordt en niet aan de uurwerkindustrie of kunstige houtsnijderij wordt overgeleverd, heeft zeker oog voor hoogtes en laagtes, en zoals ooit fotograaf Walter De Mulder zei: hier, in de West-Vlaamse bergen voel je een heel bijzonder licht.
Ik wil niet dadelijk de Rode en de Zwarte Berg met de heuvels en dalen van het Zwarte Woud of het Taunusgebergte vergelijken, maar de speling van het licht is er inderdaad bijzonder.

In zijn jonge jaren was hij wel even bij een uurwerkschilder als inkleurder van wijzerplaten in de leer geweest, maar wie nog eens goed naar het schilderij kijkt, weet dat de blik verder wilde dan de kunstige klokkenmakerij, vooral voor de export bedoeld.

We zijn hier in het Taunusgebergte, de geliefde zomerverblijfplaats van de schilder.
WORDT VERVOLGD