1358987695

Beste Theodore Silverstein,

Wie verlangt er niet van deze dwaze wereld af te stappen, zich uit de overtolligheid van activiteiten terug te trekken en op te lossen in het luchtledige?
Het is een oud verlangen.
De eremieten in de woestijn, de kloosters, de eenzame wijze in zijn ivoren toren, ze getuigen allen om de dwaze wereld de rug toe te keren.
Het is vaak een vlucht, of een poging om tot diepere bestaansredenen door te dringen.
Misschien is er een onvervulde liefde in uw bestaan, een diep verdriet, een trauma?
En wie weet of de ware zuster- of broederziel zich zelfs vandaag in uw leven zal vertonen?

Uw genegen Dumortier G., psychiater.