eeuwig zichtbaar blijven(12)

1841349492

Waarde Theodore,

Ik stuur je hierbij een foto van een gezin uit de 19de eeuw.
Het is een foto van een welstellend Amerikaans gezin gemaakt in de fotostudio (Grand Studio!) Milwaukee.
Ik kan je ook nog verraden dat mijn grootvader in de armen van mijn overgrootmoeder ligt te staren.

Je kunt zeggen dat wij als menselijke soort er altijd alles hebben aan gedaan om zo lang mogelijk zichtbaar te blijven.
Dat begon bij de primitieve grotschilderingen waarop de wens naar buit het haalde op remember me, en dat bracht andere fraaie voorbeelden mee zoals de rijk versierde graven van edelen en koningen tot en met de portretten van de 15de tot de 19de eeuw, geschilderd om toch vooral niet onzichtbaar te worden.

Uw wens dus schijnt in te druisen tegen deze overleveningsdrift die ons gezichten en heldendaden overleverde van mensen die wat hun overblijfselen betreft al lang tot stof en as zijn vergaan.
Mochten we allemaal onzichtbaar willen worden, hoe kon dan de band tussen de generaties blijven bestaan als ze van hun voorouders alleen maar de ontastbare werkelijkheid vermoeden?
U moet toch eens goed overwegen of uw wens niet indruist tegen het meest menselijke: zien en gezien worden.

Uw nog immer welwillende psychiater Dumortier