geen vuurwerk (5)

603_bewaarengel

Geachte heer Dumortier,

Ik ben een antiquair, geen duivelskunstenaar of een bevlogen hystericus.
U, als psychiater, voelt zich steeds aangetrokken tot het onredelijke omdat u denkt met uw medische redelijkheid de waanzin te kunnen bedwingen of haar te verechtvaardigen tot kunst of mystiek.
Mijn zoeken naar het onzichtbare is geen dwangneurose, geen onontkoombare noodzakelijkheid.
Het is een poging tot opheffen van mijn eigen soortelijk gewicht zonder enige bijbedoeling.

Ik ben geen grote minnaar van volksmassa’ s, dat moet ik toegeven, noch heb ik filantropische neigingen of bevlogen ogenblikken waarop ik in één ogenblik eidetisch kan schouwen zodat ik op datzelfde moment het geschapene doorgrond.
Ik hou van dingen die ik in mijn handen kan houden, of ze nu van hout of zilver zijn, van oud leder of uit parelmoer, als ze maar tastbaar aanwezig zijn.

Ik geloof in de chemie die ons met begoochelingen omtrent het bovennatuurlijke kan vullen zoals zuurstofgebrek in de hersenen ons door lange tunnels met een lichtend uiteinde laat lopen.
Men moet een sterke believer van het zichtbare zijn om tot het onzichtbare te worden aangetrokken zoals uw eigen gekte-u vergeeft mij de toespeling- u wellicht tot het beroep van psychiater heeft geleid.
Het zal weldra schemeren, en dat verschijnsel wil ik niet missen.
Ik stop met woorden en hul mij in de twilight zone, deze schoonmoeder van de grote onzichtbaarheid.

Met hoogachting,
Theodore Silverstein


het lot(4)

476_rails

Goede Theodore,

Een van mijn vorige patienten wilde een wolk zijn.
Hij heeft een leven lang gezocht tot hij de formule vond.
Hij bereidde zelf het recept van de uiteindelijke maaltijd, at hem met smaak op en liet daarna de wind van zijn leven.
De chemische samenstelling daarvan verteerde het lijfelijke omhulsel en de wat kruidige wolk die overbleef bedwelmde de politiediensten die na twee maanden de kamer openden.
Toen ze weer bijkwamen, zongen ze zachtjes de eerste maten van Mozarts requiem en hebben ze hun leven in dienst van God gesteld door lekebroeder bij de Capucijners te worden.
Met hun zessen vieren ze nog elk jaar de dag van de wolk.
Is het dergelijke onzichtbaarheid die u nastreeft?

Uw begrijpende
Dumortier G., psychiater


na de wandeling (3)

1290851082

Waarde heer Dumortier,

Het begint met de honden.
Ze blaffen niet meer.
Ook de poezen geven geen krimp als je in hun nabijheid bent.
Ik denk dat ik vorderingen maak.

Uw toegenegen,
Silverstein Theodore


na de wandeling(2)

 

3923896719Beste meneer Dumortier

Als antiquair ben ik een bewaarder van ‘het antiqua’, het oude, het voorbije.
Ik zou dit uit geldelijk gewin kunnen doen, maar dan was ik beter verkoper van schoenen of confectie geworden.
In feite ben ik in dit beroep gestapt met het motief mezelf meer en meer onzichtbaar te maken door de sporen uit de voorbije tijd naar de voorgrond te brengen.

Men zou kunnen beweren dat een auteur of een componist zich ook achter zijn oeuvre kan verschuilen, maar het omgekeerde is waar: deze dames en heren gebruiken hun werk om hun pietluttigheid te maskeren en zich een opgeblazen ego aan te meten waarin zieleroerselen en verbale of atonieke durf hun alledaagsheid moet verhullen.

Ik zoek naar de mooiste stukken, probeer hun vorig leven in alle glans en glorie in hun wezen weer zichtbaar te maken zodat ik in alle stilte in de schaduw van hun schittering mijn oefening in onzichtbaarheid kan verder zetten.
Ik doe dat niet uit schaamte of nederigheid.
Integendeel. Het is de zuiverste pretentie die mij op het spoor van dit onmogelijke doel heeft gezet.

Ik wil de eerste mens zijn die door eigen toedoen, door eigen kunnen zeggen we maar, zichzelf onzichtbaar zou kunnen maken.
In de hoop dat ik een vorig misverstand heb verholpen groet ik U van harte,

Silverstein Theodore


vriendelijk vezoek(1)

3490569934

Waarde vriend,

Onzichtbaarheid nastreven en een weblog openen?
Meneer Silverstein, u zou beter moeten weten.
Nu schaart u zich bij het rijtje van degenen die per se hun geestelijke maaginhoud in een digitale reflux moeten ledigen.
Als u per se onzichtbaarder wil worden, raad ik u aan deze site te sluiten, en een appartement te huren in Brussel of Tokio.

Uw dienstwillige G.Dumortier, psychiater