782_a1f7e4579364d47847358f2ff80aa5e6

Dit prachtige 16de eeuwse Venetiaans glas is door zijn eenvoud ook een kunstwerk.
Het gouden laagje is er zo dun op aangebracht zodat je de wijn nog door het glas kon zien en uiterlijke en innerlijke schoonheid met elkaar in kontakt konden blijven.
Een vriend van mij zei dat het glas net zo goed in Antwerpen kon gemaakt zijn waar rond dezelfde tijd (1515-1550) dergelijk mooi glas werd gemaakt “façon de Venise”, op de manier van.
Antwerpenaars hebben altijd smaak gehad, zeker als er centen mee gemoeid waren want de Spaanse Brabanders hadden wel ’t een en ’t ander gemeen met hun Amsterdamse soortgenoten.
Dit prachtige glas staat nu te pronk in het British Museum, mijn voorlopige opdrachtgever.
Ik heb in mijn (wit gehandschoende) handen kunnen nemen en het naar licht gehouden.
En vijfhonderd jaar doorzichtigheid was even mijn aandeel.