Mochten de Oude Grieken You Tube hebben gekend dan hadden ze zeker een aantal filmpjes over hun liefde voor de knapen op het internet gezet, zoals dit korte fragment hierboven waarin enkele beelden van Ganymedes zijn samengebracht, een ontvoering die door de eeuwen heen onderwerp was voor de beeldende kunsten.

En wie in datzelfde Oude Griekenland het over betrekkingen met knapen had, dacht na over de liefde in het algemeen.
Anders dan kwatongen beweerden was er wel degelijk plaats voor relaties met vrouwen: Eros kan menselijke wezens verbinden, van welk geslacht dan ook.

Bij Xenophon lezen we in Nikeratus dat hij en zijn vrouw onderling door banden van Eros en Anteros waren verbonden.

De Eros is niet per se ‘homoseksueel’ en evenmin onverenigbaar met het huwelijk, en het ‘echtgareel’ (het woord is van Foucault) onderscheidt zich niet in die zin van de relatie met knapen dat het strijdig zou zijn met een onstuimige wederzijdse liefde.

Het verschil ligt ergens anders.

‘De vorming en regeling van de huwelijksmoraal en nauwkeuriger van de seksuele ethiek van de gehuwde man, verlangt niet het bestaan van een erotisch relatietype (zelfs al is het heel waarschijnlijk dat deze band tussen echtlieden bestaat.)
Maar als het erom gaat te bepalen wat de relatie tussen een man en een knaap moet zijn om de mooiste en volmaakste vorm te bereiken en welk gebruik ze in hun relatie van hunlusten kunnen maken, dan wordt een verwijzing naar de Eros noodzakelijk.
De problematisering van hun relatie maakt deel uit ven een ‘Erotiek’.’

Tussen twee echtgenoten kunnen het bestuur van de ‘oikos’ (het huis) en de instandhouding van het nageslacht gedragsprincipes motiveren, gedragsregels omschrijven, en vereiste matigheidsvormen vastleggen.
Maar tussen een man en een knaap die in een positie van wederzijdse onafhankelijkheid verkeren en tussen wie geen institutionele dwang bestaat maar een open spel (met voorkeuren, keuzen, bewegingsvrijheid en onzekere afloop) moet het principe van de gedragsregeling van de relatie zelf worden verlangd, van de aard van het gevoel dat hen tot elkaar brengt en van de genegenheid die hen onderling verbindt.

De problematisering zal dus tot stand komen in de vorm van een nadenken over de relatie zelf: een theoretische ondervraging van de liefde en een formulering van voorschriften voor de wijze van beminnen.

cf81595e1bfa344e0366ddc1b2e8ec59

Deze minnekunst richt zich in feite tot twee personen.
De vrouw en haar gedrag waren natuurlijk niet helemaal afwezig in het nadenken over de Economie, maar ze was enkel aanwezig als aanvullend element van de man, ze was uitsluitend onder zijn gezag geplaatst en het was enkel goed haar voorrechten in acht te nemen voor zover ze zich daarvoor waardig toonde. Het belangrijkste was dat het gezinshoofd zichzelf bleef beheersen.

Daarentegen de knaap kan heel wat terughoudendheid in acht nemen die voor deze leeftijd noodzakelijk is; met zijn mogelijke (gevreesde maar eerbare) afwijzing en eventuele (gewenste maar gauw verdachte) inwilligingen vormt hij tegenover de minnaar een onafhankelijk centrum.

En de Erotiek zal zich moeten verspreiden van het ene naar het andere brandpunt van deze soort ellips.
Het spel in de Erotiek is ingewikkelder dan de matigheid die op zichzelf was betrokken.
Hier impliceert het de zelfbeheersing van de minnaar.
En de beminde in staat is een betrekking van zelfbeheersing aan te gaan.En tenslotte een betrekking tussen beider matigheid in de weldoordachte keuze die ze voor elkaar maken.

‘We kunnen zelfs een bepaalde neiging opmerken het standpunt van de knaap te bevoorrechten.
Vooral over zijn gedrag worden vragen gesteld en hem worden adviezen, raadgevingen en voorschriften aangeboden.
Alsof het voor alles belangrijk was een Erotiek van het beminde object tot stand te brengen, of tenminste van het beminde object voor zover het zich tot subject van moreel gedrag moet vormen.
En juist dat komt naar voren in een tekst als de lofrede op Epicrates, die aan Demosthenes wordt toegeschreven.’

In de ‘lege’ erotiek van deze dagen klinkt zoiets vreemd, en in die leegte een verhouding man-knaap beoordelen is inderdaad een onmogelijke opgave.
Maar wie de zorg voor elkaar liefheeft, zal vlugger dit alfabet begrijpen.

678px-E_and_T