P3020140

Bedenkend:
Langs het verlaten wandelpad kwam ik in de bijna uitgebloeide rozentuin terecht.
Ontstond Venus uit het schuim van de zee, het schuim veranderde op aarde in de eerste rozen.
Of wil je geloven dat zij ontstond uit de ster van Venus, de avondster (Stella Veneris)?
Rood geworden omdat Eros, zoon van Afrodite, tijdens zijn dans wijn morste op de bloem.
In Zwitserland wordt de dodenakker van de kinderen het rozentuintje genoemd.

P3020136

Eenvoudige aanzet tot een liedje:

Je kunt de rozen bezingen, maar zij zijn het lied.
Zie je: hoe moet de stamelaar een liedje zingen
terwijl het voor zijn ogen klankloos de ogen en het hart vult?
Gertrude Stein wist het al: ‘Rose is a rose is a rose.’

Ook de camera wist het.
Net voor de zomerregen langskwam.
Zag scherper dan de loslopende de vogel-veer
die een wandelaar bij het rozenboompje had gestoken.

Om haar vleugels te geven voor haar rozenziel?
Om met de vogels over de winter te vliegen
en in de kille dagen achter onze ogen open te bloeien?

Gevleugelde roos.
Leg een vogel-veer bij wie je lief is geweest.

P3020135

Toen, alsof een kostbaar moment kort moet blijven,
zong de zomerregen een korte maar voelbare aria:

Johann Sebastiaan B. op zijn manier, voor de Pinksterzondag. Hij laat het water golven!
Door de lieve lezer(es) in drogere omstandigheden te beluisteren, ter ere van God of de Schoonheid ad libitum.
(BWV 165: Aria. O heil’ges Geist- und Wasserbad)

O heilges Geist- und Wasserbad,
das Gottes Reich uns einverleibet
und uns ins Buch des Lebens schreibet!
O Flut, die alle Missetat
durch ihre Wunderkraft ertränket
und uns das neue Leben schenket!
O heilges Geist- und Wasserbad!

O heilig bad van geest en water
dat ons inlijft bij Gods rijk
en ons in het boek des levens schrijft!
O vloed die met wonderkracht
alle het verkeerde verdrinkt
en ons het nieuwe leven schenkt!
O heilig bad van geest en water!

P3020134

Nawoordje:

En zo kwam de duivenveer weer bij de (Heilige) Geest terecht.
Wees lief voor de duiven: zij hebben veel gezien.
Hoog vliegend zien zij ons gedoe en gejakker
in een juist perspectief, wetend dat de Geest waait waar hij wil.
Geef de rozen hun vleugelslag om in onze bange zielen thuis te komen.

P3020133

(eigen foto’s gmt)

2 gedachtes over “Net voor een zomerregen (2)

Comments are now closed.