OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Er is over dit portret al heel wat onzin geschreven.
Ik doe er dus het zwijgen toe.

In de stilte
zal hij zich ooit omdraaien
en je genadeloos aankijken.

Is schoonheid altijd zo wreedaardig?

Ik reis weg van Rome.
In tijdeloos gezelschap.