456_b94075ed6d6640c5c9c8055345611907

Een jaar voor haar dood schilderde ze dit portret van twee kinderen op straat.
Jean et Jacques.
Net zoals het andere straattafereel doet dit werk inderdaad denken aan haar leermeester Bastien-Lepage.
Ze maakte er een pastelversie en olieverfversie van.

Na haar dood schonk haar moeder, ook een Maria, 84 schilderijen, twee pastels, 55 tekeningen en drie beeldhouwwerken aan het Russisch Museum in Sint Petersburg.(1908)
Deze werd in 1930 daar ook tentoongesteld.