Luca_Ferrari_-_Allegory_of_Jealousy_-_WGA07830

Tijdsgevoelige,

De ene ondeugd, en waarschijnlijk ook de enigste, is de jaloezie. Zij is de ware tijdsverslindster.

Zij fixeert zich op de vernietiging van de persoon waarop ze haar aandacht richt.
Uit louter onmacht de tijd met elkaar te delen mikt ze op datgene wat zij niet bezit en haar vijand(en) wel blijkt te hebben. Geluk. Ook al zal die vernietiging haar geen stap dichterbij brengen bij wat ze benijdde, toch slaat ze toe.

In de puinhopen van van gebombardeerde geest dwaalt zij lachend rond.

De schilder heeft haar treffend uitgebeeld.
Zij ziet zichzelf als enige koningin, ook al bestaat haar rijk alleen nog uit lijken en getergde mensen.
Maar heersen zal ze.

Als ze in je nabijheid komt, glimlach en zij loopt krijsend weg.

Je zielehoeder, G. Dumortier, psychiater of zoiets.

Edvard-Munch-celos