de beul (69)

930_32ca161d4fc29f1536a68cfa87979d58

Beste Theodore,

Een verhaaltje?
Er was een man. Hij leefde zijn leven en ging met velen om. Hij dacht goed te handelen want er was niemand die zich tot hem richtte met een verwijt of een klacht.
Het ging de man vrij goed.
Het klimaat veranderde. De mensen werden bang gemaakt. Er waren monsters in de stad. Al lange tijd. Ze hadden het op vrouwen en kinderen gemunt. Tot op de broodzakken toe verschenen de beelden van degenen die spoorloos verdwenen.
Bange mensen zijn gemakkelijk te manipuleren. Op zoek naar het monster, zijn zij de beste helpers. Ze wezen dus de man aan. De beul stelde hem terecht, maar ook zijn geliefden moesten eraan geloven.
Maar nu was het monster dood.
Tot de burgers in de spiegel keken.
En weer op zoek moesten naar een monster buiten hen.
De beul was niet lang werkeloos.

Ik moest eraan denken toen ik dit beeld zag: hij heeft al zovele hoofden afgehouwen zodat hij zijn eigen hand is kwijt geraakt. En niet alleen zijn hand.

Uw psychiater G. Dumortier


tot aan de sterren? (68)

045_8b897d276fc063dceac6497b844adfd8

Beste G.

Ik kan je niet dadelijk iets uit het Paradise Lost van Milton sturen maar de heer Bartolozzi was ook in hogere sferen bekend, en daarom hierbij een mooie gravure die de muze URANIA voorstelt, de muze van de astronomie, de sterrenkunde, naam die ongeveer alle volkssterrenwachten over de hele aarde dragen.

Hesiodus vernoemt haar in zijn Theogony. Ze wordt voorgesteld met een bol en een sterrenkrans op haar hoofd, de blik naar boven.

Ook mijn geliefde dichter Brodsky uit Sint Petersburg heeft een mooi vers dat TO URANIA heet (1988) en dat ik hier graag in Engelse vertaling van de auteur zelf meestuur:

To I.K.

Everything has its limit, including sorrow.
A windowpane stalls a stare. Nor does a grill abandon
a leaf. One may rattle the keys, gurgle down a swallow.
Loneless cubes a man at random.
A camel sniffs at the rail with a resentful nostril;
a perspective cuts emptiness deep and even.
And what is space anyway if not the
body’s absence at every given
point? That’s why Urania’s older sister Clio!
in daylight or with the soot-rich lantern,
you see the globe’s pate free of any bio,
you see she hides nothing, unlike the latter.
There they are, blueberry-laden forests,
rivers where the folk with bare hands catch sturgeon
or the towns in whose soggy phone books
you are starring no longer; father eastward surge on
brown mountain ranges; wild mares carousing
in tall sedge; the cheeckbones get yellower
as they turn numerous. And still farther east, steam dreadnoughts or cruisers,
and the expanse grows blue like lace underwear.

En zo brengen we de Florentijnse Venetiaanse Engelsman bij de Sint Peterburgse en overal thuis zijnde dichter, een wonderlijke combinatie: deze koppeling doet de sterren helderder schijnen en maakt onze aardse kanten minder zichtbaar.
ik wens je een rustige nacht ook al zullen de honden morgen en de volgende dagen luid blaffen, maar: a perspective cuts emptiness deep and even, en dat perspectief is zeker in je leven aanwezig, nu nog de heilige leeegte.

Je broeder in bange dagen, Theodore SILVERSTEIN