987_2ea3927548276eff0c5ff181c4b633b9

Aan dit werk, de oesterraapsters te Carcale, ging heel wat voorstudie-arbeid vooraf.
Kijk maar naar de schets van het jongetje op het schilderij hierbij.
Op het schilderij is zijn gezicht bedekt door de korf van de vrouw.
Zo werd van elk van de personages een voorstudie gemaakt in olie.