513_e742ff96982ee72220c480e523cf64b9

Als alle vrouwen, werkzaam in de Westerse (katholieke) Kerk één stap achteruit zetten, dan stort die hele kerk in.

Beste Benedictus en volgelingen, uw mannenkerk steunt op deze vrouwen.
In alle parochies, raden, conferenties, initiatieven, nemen zij zoals steeds het voortouw.
En al draagt u allen de avondkledij der vrouwen, uw gedachten blijven gegord in een aftandse mannenbroek.

En wat die heilige Maagd betreft, op haar dertiende was ze moeder van Jezus, ze moest de winkel openhouden, achter de veren van de Heiland zitten bij drank tekort op de bruiloft, en zien hoe haar knappe zoon door politieke onbekwamen of als Heiland of als terrorist misbruikt werd, en daarna door een Paulus werd ingepalmd, voorwaar geen vrouwenvriend.
Ze was een vrouw, dat maagdschap mag je op rekening van jullie schriftgeleerden schrijven.
Hoog tijd dus om zo’n vrouwen zichtbaar te maken in alle ambten, of blijven zij de verborgen zuilen die het verwaaide dak schragen?

En wie zijn mama mist, mag dat niet op de kerkgeschiedenis verhalen.