READ7

Het mysterieuze in iemand laat zich na jaren een beetje kennen.
Je geliefde waarmee je leeft, een vriend(in), een ouder.

Waarschijnlijk leer je mensen mondjesmaat kennen door met hen samen te zijn.
Of zoals een citaat uit een Chinees gedicht:

Slechts één trap
ben je in mij afgedaald.

Toch steunen wij voor de meeste oordelen op een papieren mens.
Of het nu gaat om studieresultaten, een psychologisch of psychiatrisch rapport, een vonnis, een sollicitatiebrief, een werkrapport, al te gemakkelijk doen wij onze kennis over iemand uit papier op om ze dan weer aan papier toe te vertrouwen.

Heel essentieel: de projectie.
Een schoolvoorbeeld: de psycho-analyse.

Interpretatie van beelden en emoties lijden meer onder projecties van de interpreteerder dan dat ze materiaal verschaffen over de persoon of zijn/haar zielestoestand.

We lijden in onze gedachten-verstijving (een stadium dat aan de ideologie of aan de grootste gemene deler voorafgaat) snel aan bevestiging van wat vaak via het papier opgeld heeft gemaakt. (pers, publicaties)

Het feit dat wij in dit land zo’n massa kalmeer- en antidepressiva-pillen slikken heeft zeker met de angst te maken om niet in Procrustes’ bed te passen.
Wie te klein is wordt uitgerokken, wie te groot blijkt ingekort.

Papieren mensen zijn alleen boeiend als romanpersonage.
In de oordelende vorm is papier heel geduldig.

En woorden pompen zichzelf op zoals gedevalueerde aandelen.
In de stilte hoor je hen sissen.