GEVALLEN WOORDEN (5)

Test_Flight_16x26_Oil_on_Linen_2010-huge.jpg

Wat ik in mijn hoofd haalde
moest ik in woorden verpakken:

dat de liefde of wat daarvoor doorgaat
niet de buit was, dus niet de jachthond horen hijgen
maar de echo onder het koepeldak van laat licht
een poging tot loslaten was, het openschuiven
naar de sterren en vragen aan de opgloeiende verledens
of zij bijna 14 miljard jaren onderweg waren om jouw ogen
vol tranen te zien bij zoveel nooit te verklaren innigheid.

Ik kon je over waterstof en helium vertellen, zeggen
dat we tot op een zuchtje van de big-bang konden kijken
en je formules van buiten laten leren maar je vragen
onbeantwoord laten waarom je liefde nog steeds
niet zonder sintels van brandstapels kon,
met krantenpapier en indianenverhalen gestookt,
muurkanker die mijn kleine huiselijke ziel blijft aantasten.

Misschien kan over nog eens zoveel miljarden jaren
iemand deze stilte opvangen,
 ze op zijn woest planeetje uitzaaien,
en elk onderdeeltje van ons rakelings passeren
een nerf in het plankier tekent die
krullenjongens van nachtblindheid mag genezen.

(Weet je: een synchrotron zorgt voor snelheid
als je als klein (subatomair) elektrisch geladen deeltje
te traag bent om waargenomen te worden, een deeltjesversneller dus
voor deeltjes met relativistische snelheden.)

ESRF-02-386.jpg