BRIEF AAN ALBRECHT D. (27)

Coat-Of-Arms-With-Lion-And-Rooster-large.jpgJe werd als eregast op het stadhuis ontvangen en na een feestelijk maal met je Antwerpse collegae ‘s avonds op weg naar huis door lantaren- en toortslicht omringd. Je was verbaasd over zoveel eerbetuigingen.  Het leek wel, schreef je, of je een of andere grote meneer was.
Je bezocht het atelier waar de triomfbogen voor de intrede van keizer Karel V werden gemaakt. Je berekende dat dergelijke pracht en praal de stad zo’n vierduizend florijnen zou kosten.
Van de broers Bombelli uit Genua, Tomasin, in Lucca geboren en Vincentius en Gerard maakte je mooie portretten met houtskool.  Vooral met Tomasin zou je de volgende tijd erg veel optrekken. (hij was de ‘paymaster ‘van Margareta!) Je schrijft:  ik heb zo vaak met Tomasin gedineerd, en daarachter zet je dan 14 streepjes.
Ook de Lieve-Vrouwenkerk van Antwerpen krijgt je bezoek.  Ze is zo uitgestrekt, schrijf je, dat er verschillende missen kunnen gezongen worden zonder elkaar te storen.

Met de Portugese zaakgelastigden doe je goede zaken.  (of is het omgekeerd?) Je vrouw krijgt zelfs een groen papegaaitje van hen.
Met Tomasin reis je naar Mechelen, van daar naar Vilvoorde en tenslotte kom je in Brussel aan. Daar dineer je met afgevaardigden uit Neurenberg die de keizerlijke insigna voor de kroning van keizer Karel V hebben meegebracht. . Portrait-Of-Lucas-Van-Leyden-large.jpgGouden en zilveren voorwerpen uit Mexico trekken je aandacht.  Ze zijn zeker honderdduizend guldens waard, schrijf je. ‘Ik weet niet hoe ik moet uitdrukken wat ik daar zag,’ een zinnetje dat je verbazing en bewondering samenvat voor die onbekende culturen.

Begin oktober reis je naar Aken waar je de 23ste van die maand de kroning bijwoont.  Het heeft nogal wat voeten in de aarde eer je de juiste weg hebt gevonden naar de personen die je je jaargeld kunnen verzekeren, maar op 12 november schijnt die zaak in kannen en kruiken.
Op je terugreis naar Antwerpen kom je langs Nijmegen, ‘s Hertogenbosch, Hoogstraten (waar je karavaan twee uur blijft rusten), Baarle en Sint Lenaarts. Ik verbaasde me even dat je niets vermeldde van de prachtige Hoogstraatse toren, maar de werken daarvoor zouden pas in 1524 worden aangevat en tot 1546 duren.

Je volgende trips waren echte sightseeings-tours.  Op je uitstap naar Bergen-op-Zoom en Zeeland in december ontsnap je ternauwernood aan de dood als twee schepen tegen elkaar opbotsen. Je wilde absoluut een gestrande walvis zien maar het hoog tij had het kadaver al meegenomen. Daarna bezoek je in gezelschap van Jean Provost Gent en Brugge.

De Antwerpenaars bieden je het burgerschap aan zoals dat ook negentien jaar eerder in Venetië was gebeurd, maar het heimwee naar je vaderstad is te groot om je blijvend in die mooie stad te vestigen.St.-Jerome.jpg
Voor je terugkeert wil koning Christiaan van Denemarken (de Nero-van-het-Noorden) zijn portret laten schilderen.  Je vergezelt hem naar Brussel zodat je het portret in olieverf kunt uitvoeren.  Zo ben je er bij als Karel V zijn schoonbroer voor de poorten van Brussel ontmoet en ben je eregast op het banket dat koning Christiaan gaf ter ere van een eerder aangeboden feestmaal van de keizer. Je werk wordt met dertig florijnen rijkelijk betaald.

Na een jaar en drie dagen verlaat je de Lage landen en keer je vanuit Brussel  terug naar Neurenberg.  Het is bij die terugreis dat je je passage omtrent Luther die we eerder citeerden schreef.

‘Every page of Dürer’s Diary bespeaks his utter naïveté. (as when he states that “he had to give” his favorite buffalo-horn and cedar-wood rosary to the hospitable envoys from Nuremberg); his healthy delight in good food an friendly consideration; his helpfullness and readiness to recognize the merits of others; his lack of resentement (as when he writes: “Item, the fellow with the three rings has overreached me by half- I did not know enough about it”) ; and his unlimited capacity for enthusiasm.’ (212)

Je kunt zijn reisverslagen lezen in een mooie kleine uitgave ‘Memoirs of Journeys to Venice and the Low Countries, Albrecht Dürer, The echo Library (www.echo-library.com) 2007.