HET ‘ER IS’ EN HET ‘ER NIET IS’

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dertig spaken verenigen zich tot één naaf;

maar de centrale leegte maken het rijtuig,bruikbaar.

We bakken klei en maken vazen;

maar de leegte van de vaas maakt hem bruikbaar.

We beitelen ramen en deuren uit;

maar de lege ruimten maken de bruikbaarheid van het huis.

Daarom schenkt het “er is” bezit,

terwijl het ” er niet is” bruikbaar is.

Die twee kernbegrippen uit de Tao: WU het ‘er niet is’ en YOU, het ‘er is’ maken duidelijk onderscheid tussen bezit (een mooi vaas bezitten) en de bruikbaarheid ervan, vooral dan in spirituele zin. (de vaas als teken van de leegte, of van de dienstbaarheid)

In zijn mooie vertaling en commentaar schrijft Phippe Verbeeck: ‘Deze gedachtengang is terug te vinden in alle Chinese kunstuitingen, zoals de schilderkunst, de calligrafie, de opera, de architectuur, de tuinaanleg. Het kunstwerk heeft een maximale werking via de rust in de muziek, de stilte tussen de woorden, de openheid van de penseelsteek, de ruimte zoals een plein tussen woonblokken.’

(Philippe Verbeeck, Het Taoïstisch denken van Lao Tzu, 1. Het boek van de Tao, Acco Leuven, Voorburg, 2007)

Zo zijn de mooie voorwerpen uit onze collectie ook een weg naar het niet zichtbare, zoals de stilte of hetgeen niet gezegd wordt net zo belangrijk kan zijn als het woord of het hoorbare.

In wezen zijn het gedetermineerde en het ongedetermineerde aan elkaar gelijk en net zo waardevol terwijl wij vooral het ‘volle’, belangrijk vinden en het lege veronachtzamen.

In het lege is nog alles mogelijk.  De leegte zet aan tot scheppen.  Het resultaat is ook in eenvoudige dingen zichtbaar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA