ImageGalleryHandler-1.jpg

Bob Gésinus-Visser werd in Haarlem geboren in 1898. Sterfdatum: 1978.
Hij studeerde van 1918-1922 in Den Haag en verbleef daarna vanaf 1925 in Parijs. Hij stelde in de Gallerie J. Casper in Berlijn tentoon rond 1930 en hoorde bij de opkomst van de nazi’ s tot ‘die entartete Kunst’. In 1933 verblijft hij in Rapello, 33km van Genua en onmoet hij er Kokoschka. Kokoschka schildert er zijn ‘Herkules bei Rapallo’ werk dat hij later in Praag zal tentoonstellen.

Er is een publicatie naar aanleiding van een overzichtstentoonstelling in 1973 van R. Linnenkamp ‘Gésinus, ein Maler des Aufgeklärten Realismus’, ook in het Engels vertaald.
In het Nederlandse Chabot-museum behoort één van zijn werken tot de vaste collectie. (Rotterdam-Hilligersberg in de winter)

Dit grote (92 cm x 72 cm) ‘Keuken Stilleven, olie op doek, onderaan rechts getekend, is één van zijn merkwaardigste werken. De werkelijkheid herleiden tot de essentie, en dat in compositie, in kleuren, vormelijkheid.
In eenvoudig ongekleurde houten lijst.

verkocht