portrait-of-mrs-v-mrs-herman-duryea.jpg

52.

‘L’ amitié des banquiers’, waarbij namen als Brugman, Mendel en zelfs Bleichschröder, vriend en persoonlijke bankier van Bismarck, mensen van vlees en bloed werden, net als zijzelf, vrolijk en charmant la princesse de Lunden genoemd, in de tijd en dus in de geschiedenis verankerd was.
Alsof ze bij de plannen betrokken was geweest participeerde zij aan het genoegen dat de heren aan het verdrag van Berlijn (11 juni 1872) hadden beleefd waarbij de Duitsers (La Commission Impériale) weer toegang tot Elzas Lotheringen kregen onder de voorwaarden van de Compagnie de l’ Est zodat de neutraliteit van het Groothertogdom gewaarborgd scheen en de Belgen de verbinding tussen Spa en de Luxemburgse grens terugkochten  en de spoorverbindingen van de diverse betrokken naties het Groothertogdom als knooppunt gebruikten, niet tot algemene vreugde van zijn bewindvoerders. 
Het was Simon Philippart geweest die alle partijen in Brussel bij elkaar bracht om de voorziene kopen en terugkopen in goede banen te leiden en daarna in Frankrijk aan het werk te gaan om de verbinding Orléans-Rouen te realiseren waarbij het verlies dit jaar tot 700.000 franken was opgelopen, een resultaat dat de goede verstandhouding tussen de grote Compagnies en hemzelf niet had bevorderd. Op zoek naar vers geld was hij nog steeds in Parijs waar hij la Banque Franco-Autrichienne-Hongroise gesticht door Emile Erlanger en de Banque Franco-Hollandaise  van Wertheim en Gompertz in zijn bezit kreeg en het Crédit Mobilier onder zijn hoede nam.

pink-gladiolus

Natuurlijk bewonder ik zijn durf, had papa Jean Philippe meermaals geponeerd, maar wie veel wil dragen heeft sterke armen nodig. Het verzamelen was één, mais il faut déposer la richesse, het in goede handen geven. Niets mis met familie, maar – en hier werd hij door de Duitse Carl Meyer bijgestaan, familie en nauwe vrienden moeten op de eerste plaats investeren. Wo der Fuchs sein Lager hat, da raubt er nicht.’
Met herr Meyer kwam de naam Krupp meermaals ter sprake. De Pruisische staatsbank had aan deze staalhandelaar uit Essen tien miljoen thalers uitgeleend en nam een vertrouweling uit de leiding van het bedrijf -zij noemden het de Prokura- als controleur op de besteding van deze som. Een bijzonder aardige constructie om bankbetutteling te voorkomen.
Net zoals Jean Philippe zag Alfred Krupp financiers te veel als rivalen. Industriële expansie werd best door familie en vrienden  gefinancierd. Meyer noemde een zekere Sölling en de Waldthausens, Jean Philippe wilde zijn ‘bekenden’ nog niet prijs geven.
De dames kwamen binnen met een aperitiefje. Muzikanten speelden buiten onder de lampions.
‘Waar de muziek klinkt zijn de tafels gedekt. De zomeravond mag even de crisiswolken uit ons hoofd verdrijven.
‘We hopen u vlug in Essen te mogen ontmoeten, lieber Jean Philippe,’ zei meneer Meyer.
‘Graag. Die uitspraak over vossen vond ik erg treffend.  Wij zeggen:  ‘Avec le renard, on renarde.’ Vossen moet men met vossen vangen.’
‘Mag ik beide heren vergezellen. In vossengezelschap voel ik me thuis.’
Emilie bood beide heren een arm.
‘En sluwe vrouwen wakkeren de eetlust aan,’ een net gevonden gezegde dat we zo dadelijk met een uitstekende champagne kunnen besprenkelen,’ antwoordde Jean Philippe.

Het orkestje speelde met zwier La Varsoviana.