TRIANGEL (32)

lamb_hillsThroughTrees.jpg

 

Elias, engel zonder nepvleugels in hospitaalbed

39. Beelden bij een aria

1. Woonkamer bij Michiel thuis.


Hij heeft net de telefoon opgenomen. We zien hem schrikken, het hoofd schudden. Hij wil enkele vragen stellen maar wordt telkens door de binnenkomende informatie tegengehouden, schrijft terwijl de naam van Elias op een papiertje dat bij de telefoon ligt, daarna een nummer ‘687’. Hij smijt de hoorn op het toestel.

2. Hal thuis bij Michiel.


Vanuit een zeer laag standpunt in een groothoek van de halruimte zien we hem erg gehaast zijn jas en sjaal aantrekken. Terwijl hij naar zijn moeder roept , volgen we hem op de huid door het huis naar de garage waarvan hij dadelijk het luik openduwt. 
Bij dat beeld begint de muziek uit de cantate 130 van J.S. Bach, de aria van de tenor ‘Lass, o Fürst der Cherubinen.’ (Laat, o Heer der Cherubijnen) 
Op het stuwende ritme van de muziek worden al de volgende beelden gemonteerd.

3. De straat

Hoog standpunt zodat we de rustige straat met de ene gehaaste fietser in zijn totaal kunnen bekijken. Met een overvloeier komen we bij Michiel op de fiets die langs een kerk rijdt waar net de mis is geëindigd en de mensen buitenkomen, zodat daarmee het tijdstip wordt aangeduid. Het is een mistige, eerder koude morgen.


Allerlei inserts van de fietsende Michiel. Hij bijt op zijn lip, wil blijkbaar heel vlug zijn doel bereiken. De tenor begint de aria bij de inserts.

4. Gevel huis Hannah.


We zien Hannah nog net iets roepen naar iemand die nog in het huis is. Terwijl springt ze op haar fiets. Net zo gehaast als Michiel.

5.Voor Brams huis.


Bram zet zijn muts op, al op de fiets zittend. Kijkt even, wacht tot auto is gepasseerd, en zet dan af, komt vlug op snelheid. We zien hem erg snel vanuit dit standpunt de straat uitrijden.

6. Allerlei beelden van de drie fietsers.


Op het ritme van de aria krijgen we nu verschillende closes en inserts van de drie fietsers.


Het is duidelijk dat ze gehaast en ongerust zijn. Ze zijn soms onvoorzichtig, hebben geen tijd om voor een rood licht te blijven wachten, zien niets of niemand staan.

Vanuit hun standpunt zien we het hoofdgebouw van het hospitaal verschijnen.

7.Parkeerplaats hospitaal.


Snelle beelden van hun aankomst. 
Eerst zien we Michiel aankomen. Als hij zijn fiets heeft weggezet, komt Hannah binnengereden. Ook zij zwiert fiets tegen de muur, maar nog een eindje van Bram vandaan. 
Daarna ziet ze Michiel.


Ze lopen elkaar tegemoet terwijl Bram met zijn fiets de nog lege parking oprijdt.


Hij komt met zijn fiets bij Hannah en Michiel. 
We zien ze met elkaar praten. Het is duidelijk dat Hannah de informatie heeft doorgegeven.


Fiets van Bram bij Hannah’s fiets.


Ze verdwijnen uit beeld via de ingang ‘spoedgevallen’.

8. Desk spoedgevallen


We zien ze snel het beeld inlopen. Iemand wil hen tegenhouden maar ze lopen hem of haar voorbij.

9. Verschillende shots van interieur hospitaal:


-Beelden liftingang. Snel op knoppen duwen. Lift bezet. Dus naar trappenhuis.


-Beelden trappenhuis: vanuit hoog standpunt zodat we de haast van de drie zien. Hannah loopt voorop. Ze draait zich soms om en roept iets naar de achterblijvers.


-Beelden van gang patiëntenkamers: de drie zoekend naar een nummer. Het nummer dat Michiel noteerde, komt in beeld. (687)


-Ze verdwijnen in de kamer terwijl de muziek van de aria eindigt.


Tekst van de aria:

Lass, o Fürst der Cherubinen,


Dieser Helden hohe Schar Immerdar


Deine Gläubigen bedienen;


Das sie auf Elias Wagen


Sie zu dir gen Himmel tragen.


Laat, o koning der Cherubijnen,


De hoge schare dezer helden eeuwig
Uw gelovigen bijstaan.


Mogen zij op Elias’ wagen
Hen naar U ten hemel dragen.

 

lamb_clearingSky.jpg