EEN TREIN ALS VOORBODE VAN EEN NIEUWE TIJD

Rain_Steam_Speed

De treingekte uit de veertiger jaren in Engeland,
de duivel losgelaten,in de regen
de damp van de machine
terwijl het bootje
de voorbije rust
de voorbije tijd symboliseert.

vergis je niet,
het is de zomerregen
geen hinder voor de trein
maar de baders
zullen opkijken
en de boeren schudden het hoofd
dat is niet meer op mensenmaat, zeggen zij.

Noch de regen, noch het water
houden hem tegen
de heerser
de rails
lopen voor hem uit
en de kinderen uit de dorpen
roepen:
hij komt, hij komt!

zoveel mensen
in de regen
achter het dampende ros
over de brug
en de rust van de rivier
weet je hoe vlug ik bij jou zal zijn?

De Maidenhead railway brug
overspant de Theems tussen Taplov en Maidenhead.

dyn006_original_478_656_jpeg_20344_f94073f5371ea2fd37a688bf5ce54c02

Isambard Kingdom Brunel
een naam als een veroveraar, inderdaad
tekende haar
en in 1839
dansen haar twee grote stenen bogen
over het water.

We kijken naar het oosten,
achter de trein ligt Londen.

Links zitten mensen in een bootje,
en rechts ploegt de boer zijn veld.

Maar de trein
komt naar ons.

Hij is de voorbode
van een nieuw tijdperk.

Turner and Ruskin
onmoetten elkaar in 1840
en in dat jaar huwde Victoria met Albert.

En net een jaartje voor dit doek werd gemaakt
had Ruskin zijn ‘Modern Painters’ gepubliceerd,
een verdediging van Turners lichtliefde.

Een jaartje na dit doek
zou Ierland
sterven door mislukte aardappel-oogsten,
Amerika wenkt,
neem de muziek
en de heiligen mee
naar de smeltkroes van de wereld.

En Turner ontvlucht de wereld,
hij begint met Misses Booth
een verborgen leven in Chelsea
en verschuilt zich achter de naam
‘Admiral Booth’

Charlotte Bronté schrijft Jane Eyre
en Emily Wuthering Heights
en Karl Marx en Friedrich Engels
The Communist manifesto.

De Pre-Raphaelites Broterhood
zal haar heimwee niet langer verbergen.

Nog een jaartje later
sterft William Wordsworth
en terwijl de wereldtentoonstelling
in the Crystal Palace schittert
verlaat William Turner de lijfelijke wereld,
al is zijn dood een lachertje
want al zijn kleuren ademenen
diep in en uit
tot op de dag van vandaag,
zo lang er ogen ziin op aarde,
verbonden met een open hart.