ZONSONDERGANG EN MAANLICHTE NACHT (THE TURN OF THE SCREW 19)

 

dyn006_original_400_300_jpeg_20344_f812fa944bc1f2f52c774efd2c4015e7

De periode waarin Symonds en Little Eyolf James in hun ban houden, de periode van december 1894 tot en met de januarimaand van 1895, is ook bepalend voor zijn schrijverschap.

Op 3 januari 1895 vindt de première plaats van Wilde’s An Ideal Husband in het Haymarket Theatre.

Op 5 janauri 1895 gaat James toneelstuk waarmee hij naam en faam wilde maken, Guy Domville roemloos en met veel publiek rumoer ten onder.
Ter afleiding bezoekt de auteur een ander toneelstuk twee dagen na de première: Oscar Wilde’ s An Ideal Husband
Hij vindt het maar een slorig stuk maar het publiek lust er wel pap van.

En na zes weken wordt zijn eigen stuk vervangen door The Importance of being Earnest en ook dit stuk trekt een enthousiast en talrijk publiek als het noodlot Wilde treft in de maand april 1895.

Op 12 januari 1895 vinden we in zijn Notebook (één week na de ondergang van Guy Domville de eerste notities aan waarin hij melding maakt van het vreemde verhaal dat de basis zal vormen voor The Turn of the Screw

dyn006_original_450_305_jpeg_20344_bedac3609fc71315014575bf7d320d20

“Teken hier aan de spookgeschiedenis die mij verteld is op Addington door de aartsbisschop van Canterburry: niets meer dan een vage, niet in bijzonderheden beschreven vage schets daarvan -alles wat hem verteld was (erg ondeugdelijk en gebrekkig) door een dame zonder talent voor samenhang, en zonder helderheid.
Het verhaal van de jonge kinderen (onbepaald aantal en leeftijd) overgelaten aan de zorg van bedienden in een oud landhuis, vanwege de dood, vermoedelijk van de ouders.
De bedienden, gemeen en verdorven, verknoeien en bederven de kinderen; de kinderen zijn slecht, vol van het boze, tot op sinistere hoogte.
De bedienden sterven (hert verhaal is vaag op de wijze waarop) en hun verschijningen, gestalten, keren terug om het huis en de kinderen te bezoeken, naar wie ze lijken te wenken, die zij noden en verlokken, vanaf de andere kant van gevaarlijke plaatsen, de diepe gracht van een verzonken omheining, enz- opdat de kinderen zichzelf zullen vernietigen, zichzelf verliezen, door eraan toe te geven, doordat ze in hun macht komen.
Zolang de kinderen van hen worden weg gehouden, zijn ze niet verloren.
Maar ze proberen, proberen en proberen, die boze verschijningen om in ze in hun macht te krijgen.
Het is zaak dat de kinderen ‘overkomen naar waar ze zijn’.
Het is allemaal duister en onvolledig, het afgeschilderde, de geschiedenis, maar er is een suggestie van een vreemd, gruwelijk effect in.
De geschiedenis te vertellen – tamelijk doorzichtig- door een buitenstaander, een opmerker.’

dyn006_original_450_647_jpeg_20344_5031dfb982dc596762e4bd8cccbfc8fe

Op de bladzijde voor deze eerste synthese noteert James ‘Names’.
Merk op dat ‘Addington’ heel ‘toevallig’ de tweede voornaam van Symonds is.

Bij de namen vind je “Grose”, en ook de naam “Delacoombe” die aan Florence Balcombe herinnert.
Die naam brengt ons, met Wilde, naar Ierland, waar James in maart naar toe reist.

Op 22 januari 1895 is James vast besloten over de schok van Guy Domville heen te komen.

‘I mean to do far better work than ever I have done before. I have potentially, improved immenseley- and am bursting with ideas and subjects: though the act of composition is, with me, more and more slow, painful and difficult.
I shall never again write a long novel; but I hope to write six immortal short ones- and some tales of the same quality.’

En op 23 janauri 1895 schrijft hij aan zichzelf: “Ik neem mijn eigen oude pen weer op- de pen van al mijn oude en onvergetelijke pogingen en geheiligde worstelingen…”

Op 5 februari 1895 denkt hij na over een verhaal van dubbellevens: ‘Two lives, two beings and one experience, that is I think, what I mean. (…)
They may be twins, but I don’t think it’s necessary. They needn’t even be brother and sister, however probably, most recommend themselves- and not as twins.’

Een dag later noteert hij de gedachte voor Covering End, het verhaal dat samen met de The Turn of the Screw’ zal verschijnen in The Two Magics

Op 14 februari 1895 gaat Wilde’ s The importance of Being Earnest in première in het St.James Theatre.

Op 18 februari 1895 Lord Queensberry (Q) deponeert de beledigende kaart aan Oscar Wilde in de Albemarle Club.

Op 1 maart 1895: Queensberry wordt gearresteerd wegens laster. Hij wordt op 5 april ontslagen van rechtsvervolging. Op diezelfde avond wordt Wilde gearresteerd.

Op 9 maart 1895: Henry James steekt over naar Dublin uitgenodigd door Lord Wolseley, commandant van het britse garnizoen, en door Lord Houghton, Lord Lieutenant van ierland.
Kort voor zijn vertrek heeft hij aan zijn Venetiaanse vriendin Mrs Anna Curtis laten weten waarom hij niet in staat is om een lovende beoordeling over Symonds te schrijven. van Wilde is nog niets bekend.

Wil je zijn verblijf in Ierland lezen vanuit het standpunt van een hedendaags Iers schrijver dan beveel ik je ten zeerste de lectuur van ‘The Master’ aan.
In helder Engels reconstrueert hij het verblijf van James, eerst bij de gehate ‘onderkoning van Engeland’, Lord Hougthon en daarna bij de minzame Wolseleys.

Op 5 april 1895 wordt Wilde gearresteerd.

Op 8 april schrijft James aan Gosse dat Wilde nimmer ook maar in het minste interessant voor hem is geweest, maar dat deze afgrijselijke mensen-geschiedenis hem, op een bepaalde manier, voor hem, James, heeft interessant gemaakt.
Op de enveloppe schrijft hij zijn notitie over Symonds.
In deze weken vinden we James verdiept in de lectuur van een dikke bundel brieven van Symonds, bundel door zijn vriend Gosse aan hem toegezonden.

Tot hier de versie uit Braches boek Engel en Afgrond.
Morgen verder.