een nieuwe opvatting van de schoonheid(4) (391)

venster

Subjectiviteit van het smaakoordeel

David Hume,
Over de standaard voor goede smaak, XXIII,
ca. 1745

Een duidelijke oorzaak waardoor velen niet het juiste schoonheidsgevoel ervaren, ligt daarin dat de verbeelding niet voldoende verfijnd is om een besef van die fijnere emoties teweeg te brengen.
Iedereen maakt aanstalten op een verfijnde smaak; iedereen spreekt erover en zou iedere soort smaak of gevoel willen herleiden tot deze standaard.