INTENSITEIT

stoelen

Beste Mixer,

Mij tot voorzitter verheffen van ‘DE MIX’ vind ik te veel eer, ik sluit me aan bij de leden en we zullen in het najaar een voorzitter kiezen nadat we beiden een felle strijd in de media hebben uitgevochten.

En als niemand voor zichzelf kiest, blijft de stand 1 – 1 zodat we nog jaren kunnen bakkeleien over mogelijke fraude en intimidatie, het zou een mooi onderwerp voor een vrolijk toneelstuk(je) kunnen zijn.

We laten dus de voorzitter-stoel staan bij het hoopje hierbij afgedrukt en vervoegen ons in de lichamen van zijn beide vrienden ‘de bisschop’ en ‘Diogenes’ (de man die hij na zijn dood zou balsemen en zijn lichaam verborg tot het na de dood van de schilder werd teruggevonden.

2 naakte mannen

Geef toe, het is een mooie mix.
De liefde voor de eenvoudige voorwerpen die hij gemeen heeft met alle grote meesters door de tijden heen, de liefde voor de vrouw(en) en de liefde voor het haveloze.

Je zou de randfiguren als ik ze zo oneerbiedig mag noemen, kunnen schilderen met een soort romantiek voor ellende en armoede, een prentje uit het 18de-19de eeuwse Engeland waarin weesjongetjes een toffe bende vormen onder leiding van Fagin, of de weeshuismeisjes uit Annie waarin het sjofele mee de sfeer van intieme gezelligheid uitstraalt.

Zijn portretten van Diogenes en ‘de bisschop’ zijn genadeloos, want noch armoede noch verslaving of een andere eigenschap die je naar de rand dwingt, hebben een zweem gezelligheid over zich.

Maar de personages gaan ook niet onderuit.
Ze staan er in hun sjofele lijf en leden zoals wij ’s morgens voor de spiegel staan eens het leven aan de zogenaamde ‘nabloei’ is begonnen.

vrouw spiegel

En zoals in het portret van ‘de schilder en Anna’ komt hij gluren, zodat zijn beeld mee in de spiegel weerkaatst, want Anna straalt met dezelfde intensiteit schoonheid uit zoals Diogenes en De Bisschop sjofelheid uitstralen, met dank en ondank aan het leven zelf.

Ook dat gluren heeft hij bijvoorbeeld met Rembrandt gemeen, een extra aanwezigheid voor wie de personages zelf niet mochten volstaan.

En wat doen wij als kijker anders dan ‘gluren’, tot meerdere eer en glorie van de kunst, nietwaar?

Uw broeder in DE MIX.