VERBANDEN

vader-zoon

Laten we in de rand beginnen, waarde confrater in de mix.

Deze collage van Roberts werk met een foto uit het net geopende ‘Newseum’ in Washington werkt onmiddellijk.

Vader met zoontje, vader met zijn dochters en uit het Newseum een ruimte waarin de internationale kranten het op 12 september 2001 hadden over 9/11 met daarbij de vlaggemast en onderstel die op één van de twin-torens stond.

vader 2kinderen

De New York times van vandaag bericht over dit Newseum en het zou de Times niet zijn als ze bij deze foto eindigden met: ‘…a box of tissues is made available’.
En dat is niet ironisch of grappig bedoeld, het is het verslag van een werkelijkheid die nog steeds the box met zakdoekjes noodzakelijk maakt.

ruimte

Deze verhalen van mensen zoals wij, geconfronteerd met de konsekwenties van een bijna niet te vatten fanatisme bombarderen ons met vragen.

gezin 2 jongens

Ook dat is een functie van de mix, verbanden leggen.
En dan bedoel ik niet de vinger in de lucht zoals journalisten te vlug doen, deze dominé’s van de lekestaat, maar gewoon de verbanden aanbieden zodat hun werking kan doordringen en ons tot onderzoek aanzet.

paletten

Kijk naar de foto uit het Newseum, delen van de Berlijnse Muur, waarbij gesuggereerd wordt dat ze door het toedoen van de vrije pers sneller zou gevallen zijn.
De NY-Times merkt daarbij op:

‘…Actually, it happened when much of the press was looking the other way.’

Maar de verhalen zijn er, en de verbanden tussen ons alledaags leven en ‘de grote politieke gebeurtenissen’ gaan verder dan wij wel vermoeden.

Als de verschrikkelijke grote ego’s van kunstenaars ze niet in de weg staan, kunnen ze ook verteld worden zodat we met iets meer tederheid elkaar tegemoet komen, een vrome wens uiteraard.