uit het reiscarnet (29) (437)

454_76da2e9d055af5848a0993961f55aee4

Canto

Zeg al bij leven wat bij kist en kuil
zo overvloedig wordt gezegd, zoals
dat hij een goed mens was, moeilijk
maar we hebben het niet voor ‘t zeggen
als de deeg ‘in’t moederlijf gebakken wordt
en kraaiend weer de hoop op de planeet vergroot
niet alleen in aantal maar ook als deugd,
de ijdele hoop, spes nec ultra.

Zeg al bij leven wat bij kist en kuil
zo goed gekozen wordt gedebiteerd, zoals
dat hij niet mocht wat anderen mogen
maar we hebben ons lot niet zelf gekozen
als uit die speldeknop een wil en weten wordt
gegenereerd tot mens voor wie de wetten gelden
niet alleen die trage regels van de meerderheid,
maar ook van ‘t vlugge vlees, natura vincit.

Zeg al bij leven wat bij kist en kuil
nog handig wordt verzwegen, zoals
dat menig mens zijn warme bed begeerde
maar dat hij anderen met die gunst vereerde
en dus hel en bliksem uit de godenstal
bij leven en bij welzijn hem bezeerden,
en wederzijds, de verachte tederheid,
de liefde dus, quam dulcis est amor.

Zeg al bij leven dat wij elkanders toevlucht zijn.


De prent is een laat Egyptisch grafbeeldje dat op de mummie werd gehangen.